Κυριακή, 5 Μαΐου 2013

Διακαινίσιμος Εβδομάδα


Η Εβδομάδα που διανύουμε ονομάζεται Διακαινίσιμος εβδομάδα στην οποία κάθε μέρα θεωρείται και είναι Πάσχα. Στην Διακαινίσιμο Εβδομάδα υποχρεωτικά δεν νηστεύουμε καμία ημέρα. Η Διακαινίσιμος Εβδομάδα τελειώνει την Κυριακή του Θωμά. Στα παλαιότερα χρόνια τελούνταν οι βαπτισμοί των Κατοιχουμένων. 
Η χαιρετισμός μας πλέον είναι το Χριστός Ανέστη - Αληθώς Ανέστη ο Κύριος και η προσωπική μας προσευχή είναι το Ανάσταση Χριστού Θεασάμενοι 

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν άγιον Κύριον, Ιησούν τόν μόνον αναμάρτητον. Τόν σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνούμεν, και τήν αγίαν σου ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν· συ γαρ ει Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ οίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν τήν του Χριστού αγίαν ανάστασιν· ιδού γαρ ήλθε διά του σταυρού, χαρά εν όλω τω κόσμω. Διά παντός ευλογούντες τόν Κύριον, υμνούμεν τήν ανάστασιν αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον ώλεσεν 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...