Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Ὑπάρχει τύχη ἤ Θεία Πρόνοια; ( ἀπαντήσεις σέ πνευματικές ἀπορίες )

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ

 Ὑπάρχει τύχη ἤ Θεία Πρόνοια;

( Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος )

http://bemary.com/wp-content/uploads/2011/10/ag-ioannis-o-hrysostomos-37-620x350.jpg

Ὑπάρχει «τύχη» ἢ Θεία Πρόνοια; Κατὰ Τὸν Ἱερὸν Χρυσόστομον:
Εἶναι κακὸν καὶ ἀπηγορευμένον
 νὰ πιστεύῃ κανεὶς εἰς τὴν τύχην.
Καὶ λέγει:
Ἄν ἡ τύχη κάνῃ τὸν καλὸν ἢ τὸν κακὸν (ἄνθρωπον), τότε γιατὶ συμβουλεύεις τὰ παιδιά σου καὶ τὰ νουθετεῖς; Ὅλα τότε ἄσκοπα καὶ χαμένα. Ἄν ἡ τύχη κάνει τοὺς πλουσίους, καὶ τοὺς πτωχούς, τότε δὲν χρειάζεται μόρφωσις, οὔτε ἀγὼν διὰ ἀπόκτησιν περιουσίας. Ἂν δὲν ὑπάρχῃ Θεός, ὁ ὁποῖος ἐποπτεύει τὰ πάντα, τότε δὲν θὰ ὑπῆρχε τάξις καὶ ἁρμονία, χωρὶς δηλαδὴ τὴν πρόνοιάν Του.  Ἄν δὲν ὑπάρχῃ Θεὸς, πῶς ἔγιναν ὅλα αὐτά; Κι ἂν ὑπάρχῃ, πῶς τὰ παραβλέπει αὐτά;  Ἄν πάλι – ὅπως συμβαίνει – τὰ ἐδημιούργησεν ὅλα, τότε πρόσεχε τὴν ἀσέβειαν καὶ βλασφημίαν!

http://www.travelstyle.gr/portal/photos/articles/thumbs_large/4098_landscape.jpg

Ἂν ὑπάρχῃ τύχη, δὲν ὑπάρχει κρίσις.
Ἂν ὑπάρχῃ τύχη, δὲν ὑπάρχει πίστις.
Ἂν ὑπάρχῃ τύχη, δὲν ὑπάρχει Θεός.
Ἄν ὑπάρχῃ τύχη, δὲν ὑπάρχει ἀρετή.
Ἂν ὑπάρχῃ τύχη, δὲν ὑπάρχει κακία .
Ἄν ὑπάρχῃ τύχη, ὅλα ἄδικα τὰ κάνομε καὶ ἀνώφελα τὰ ὑπομένομε.

http://1.bp.blogspot.com/-g4PdSILIfkY/UCBKV__0A3I/AAAAAAABblM/KdHDPy55tZM/s640/Lluis-de-Haro-Sanchez7.jpg 
Εἶναι νὰ θαυμάζῃ κανείς, τὴν Πάνσοφον, Δικαίαν καὶ Στοργικὴν Πρόνοιαν τοῦ Παναγάθου Θεοῦ καὶ Πατρός ἡμῶν. Εἶναι νὰ γεμίζῃ ἡ καρδία μας, ἀπὸ εὐγνωμοσύνην καὶ ἐμπιστοσύνην πρὸς τὸν Παντοδύναμον Θεὸν καὶ Παντοκράτορα τοῦ κόσμου. Εἶναι ἡ πίστις ποὺ πρέπει νὰ μᾶς κάνῃ δυνατοὺς κι’ ἀποφασιστικοὺς εἰς τὴν ζωὴν , ὥστε νὰ προχωροῦμε εἰς τὸν δρόμον τῆς ἀρετῆς. Εἶναι αὐτή, ἡ ὁποία μᾶς δίδει δύναμιν, νὰ μὴ λυγίσωμεν εἰς τὰς δυσκολίας τῆς ζωῆς, τὰς δοκιμασίας καὶ τὰς θλίψεις.
Εἶναι ἡ Θεία Πρόνοια γιὰ ὅλους καὶ γιὰ ὅλα.

 http://www.amen.gr/images/articles/article_12874/article_12874.jpg


 http://static3.depositphotos.com/1000111/108/i/950/depositphotos_1080331-Beautiful-flowers-on-a-white-background.jpg
 http://orthodoxanswers.gr/%CE%A5%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CF%8D%CF%87%CE%B7-%CE%AE-%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...