Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Η εικών του εις Θεού πλουτούντος

Πόσο αληθώς ωραία η εικών του εις Θεον πλουτούντος! Ο ατενίζων προς αυτήν αισθάνεται γοητείαν τινά μυστικώς γοητεύουσαν την ευτού ψυχήν και έλκουσαν αυτήν προς την εικόνα. Η χάρις αυτής αιχμαλωτίζει την ψυχήν, το δε μεγαλείον αυτής επιβάλλει ευλάβειαν.

Ο εις Θεόν πλουτών εγένετο ο λύχνος ο του Ευαγγελίου, ο φωτίζων τους αγαλλομένους εν τω φωτί αυτού. Απέβη η ζύμη τη Χάριτος , η τείνουσα να ζυμώση όλον το εγγίζον αυτή φύραμα, και ανεδείχθη το άλας της Καινής Διαθήκης, το μέλλον να αλίση πάσαν την γήν.

Ο εις Θεόν πλουτών ανευρίσκει πανταχού τον Θεόν. Η καρδία αυτού εγένετο παράδεισος, εν ω εβλάστησε το δέδρον της ζωής. εν αυτή ηθάλλουσι και νεάζουσιν ως εν έαρι δηνεκεί πάντα τα άνθη των χαρίτων. Η πληρώσασα την καρδίαν αυτή αγάπη του Θεού και του πλησόιον , αναβλύζουσα ως ύδωρ ζωηρόν , εκχέεται και εκδηλούται υπό τας ποικίλας μορφάς της ευεργεσίας και αγαθοεργίας.


Ο εις Θεόν πλουτών ζη ουχί δι' ευατόν , ζη διά τον πλησίον αυτού. Φροντίς αυτού το καλόν του πλησίον αυτού ,και μέλημα αυτού  η των άλλων χαρά. Η ευγένεια της ψυχής αυτού εμφανίζεται ως χάρις γλυκεία εκκεχυμένη επι του προσώπου αυτού , και εκδηλούται ως συναίσθημα αγνόν αλήπτου λεπτότητος.

Ο εις Θεόν πλουτών  απέβη καθ' ομοίωσιν θείαν και εγένετο αληθής εικών και ομοίωμα Θεού. Μακάριος άνθρωπος , διοτι έγνω την αποστολήν αυτού και επολιτεύθην κατά την κλίσην αυτού.  Μακάριος άνθρωπος, διότι κατέκτησε τον πλούτον της Χάριτος. Μακάριος άνθρωπος, διότι ο Κύριος ητοίμασε αυτώ την κληρονομίαν αυτού εν τη επουρανίω Αυτού Βασιλεία. 

(Αγίου Νεκταρίου Μητροπολίτου Πενταπόλεως.Θρησκευτικαί Μελέται, Αθήνα 1986, σελ. 128-130[επιλ
ογή]).
Αντιγραφή από το ορθόδοξο χριστιανικο περιοδικό  Ο ΣΩΤΗΡ

«Οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ καί μή εἰς Θεόν πλουτῶν» (Λουκ. ιβ΄ 21)

Η μετάνοια σημαίνει αλλαγή και θέλει κόποΑγαπητή εν Κυρίω Α.!

Τρομερή είδηση μου φέρατε με το γράμμα σας . Και ποιος τώρα θα βοηθήσει εσάς και την κόρη σας; Ε, εσείς έχετε κάποια ελπίδα, αλλά μόνο σε περίπτωση που έχετε πίστη. Σχετικά με την κόρη, ας σιωπήσουμε προς το παρόν, διότι τώρα ούτε εσάς ούτε κανέναν άλλο πρόκειται να ακούσει, αφού θεωρεί ότι στη ζωή της δεν συμβαίνει κάτι το ιδιαίτερο. Ζει όπως όλοι οι κανονικοί άνθρωποι.
Τέτοιος είναι ο γενικός κανόνας της εποχής μας. Το ότι αυτό είναι δρόμος, που οδηγεί κατευθείαν στην  απώλεια και σε φοβερές ασθένειες, αυτό προς το παρόν ούτε που περνά από τον νου και την αίσθησή μας. Θέλετε να ακούσετε από μένα πώς πρέπει να οικοδομείται η χριστιανική ζωή. Ευχαρίστως, μόνο που αυτό τώρα δεν ταιριάζει στην κόρη σας. Γι’ αυτό χρειάζεται να αρχίσει να σκέφτεται και να αισθάνεται χριστιανικά.
1.     Να σταματήσει να ζει στην πορνεία (ας θυμηθούμε την ευαγγελική διήγηση: «πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστι σου ἀνήρ») .
2.     Να μετανοήσει και οπωσδήποτε να κάνει Ευχέλαιο.
3.     Να ζει μόνη με καθαρότητα, αναθρέφοντας το παιδί.
Τίποτε τέτοιο δεν θα κάνει.
Κι εσείς μην παίζετε με τις λέξεις, δεν υπάρχει το θέλημα του Θεού  ούτε σε ένα από τα έργα, που περιγράψατε. Είναι το θέλημα του απειθούς ανθρώπου συν το θέλημα του εχθρού του ανθρωπίνου γένους. Ορίστε τί πρέπει να συνειδητοποιήσετε καλά και να αρχίσετε η ίδια να μετανοείτε για όλη τη ζωή σας, μιας και για την κόρη θα ζητηθούν ευθύνες από εσάς. Αυτή δεν ανατράφηκε ούτε με πίστη ούτε με υγιείς ηθικές αρχές. Εσείς, λοιπόν, πρέπει να μετανοείτε και να προσεύχεστε και να κλαίτε από την καρδιά σας ενώπιον του Θεού και δια παντός να ικετεύετε για την κόρη σας. Τίποτα περισσότερο δεν μπορείτε να κάνετε γι’ αυτή και για σας. Κι αφού πια μετακομίζετε σε νέο διαμέρισμα, ας μείνετε η ίδια σε δυάρι ,εγκαθιστώντας τους στο ένα δωμάτιο. Στο μέλλον, σε σας θα αναζητήσει καταφύγιο και όχι άπαξ- κόρη σας είναι. Μα πώς εσείς, χριστιανή ούσα, με ρωτάτε για τις εκτρώσεις; Αφού αυτό είναι δολοφονία του βρέφους και συγχρόνως δολοφονία της μητέρας.
Λοιπόν, συνειδητοποιήστε τα έργα σας με αυτή τη συναίσθηση, αφού κάθε συμμέτοχος σε αυτό το αμάρτημα είναι δολοφόνος. «Πόρνοι ,μοιχοὶ και φονεῖς βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι». Διότι εκτελούν τα έργα του διαβόλου, κι αυτός είναι ανθρωποκτόνος απ’ αρχής.
Για σας μόνο μία συμβουλή μπορεί να υπάρξει: να συνειδητοποιήσετε την άκρως άσχημη κατάσταση της ψυχής σας και την ακόμη πιο βαριά κατάσταση της ψυχής της κόρης σας, να συνειδητοποιήσετε και να αρχίσετε να προσεύχεστε, βγάζοντας λίγο-λίγο από τη ζωή σας τον όλεθρο, που την αποπλανά.
Δεν αρμόζει να γράφετε τέτοια γράμματα το Πάσχα, όταν σε όλους ο Κύριος υπόσχεται τη χαρά της αιωνίου ζωής και όλους καλεί στον εαυτό Του. Το μόνο που πρέπει να κάνετε τώρα, είναι να επιστρέψετε χωρίς συμβιβασμούς στον Θεό.

Πηγή: «με λεπτότητα και αγάπη
Επιστολές του Γέροντα Ιωάννη
της Μονής των Σπηλαίων ( Πσκωφ )
Εκδόσεις : εν πλω


Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Τα τρία φόβητρα των δαιμόνωνΣτον εργάτη Πρέντραγκ Α. για τα τρία φόβητρα των δαιμόνων


Διάβασες κάπου την ιστορία από τη ζωή του αγίου Ιωάννου του Βόστρσκο. Μια φορά, όταν αυτός ο μακάριος Ιωάννης προσευχόταν , άνοιξε η πνευματική όρασή του και είδε τα δαιμόνια. Ούτε τολμούσαν να πλησιάσουν τον άνθρωπο του Θεού , ούτε ήθελαν να απομακρυνθούν μακριά απ’ αυτόν. Βλέποντάς τους πώς τους περιέβαλε ο φόβος, ο Ιωάννης τους ρώτησε τι είναι αυτό που φοβούνται περισσότερο; Τα δαιμόνια απάντησαν «Τρία πράγματα : εκείνο που εσείς οι χριστιανοί φοράτε γύρω από το λαιμό , εκείνο που νίβεστε στην Εκκλησία και εκείνο που τρώτε στην Εκκλησία». Πάλι ρώτησε ο άνθρωπος του Θεού: «Και απ’ αυτά τα τρία τι φοβάστε περισσότερο;». Του απάντησαν οι πολίτες της κόλασης: «Εκείνο που τρώτε στην Εκκλησία».
Δεν σου είναι σαφές αυτό; Εκείνο που οι χριστιανοί φορούν γύρω από τον λαιμό είναι ο σταυρός. Εκείνο με το οποίο βαπτίζονται ή βρέχονται στην Εκκλησία είναι ο αγιασμός. Και εκείνο που τρώνε στην Εκκλησία είναι η αγία Μετάληψη. Ο σταυρός είναι σημάδι της νίκης μέσω του μαρτυρίου από αγάπη. Το αγιασμένο νερό καθαρίζει και επισημαίνει την πνευματική και τη σωματική καθαρότητα. Η Μετάληψη είναι το ουράνιο τραπέζι , που προσφέρεται στην ψυχή για τροφή με το σώμα και το αίμα του Θεού. Είναι, δηλαδή, παράξενο που οι δυνάμεις της κόλασης τρέμουν αυτά τα τρία; Αυτές ψιθυρίζουν στους ανθρώπους εντελώς αντίθετες συμβουλές , και είναι οι εξής:
Να αποφεύγουν οπωσδήποτε κάθε μαρτύριο , ώστε να ξεριζώσουν από τις ανθρώπινες καρδιές την αγάπη και τη φιλανθρωπία.
 Να ζουν στην αμαρτωλή ακαθαρσία , με την οποία θέλουν να κάνουν τους ανθρώπους υποταγμένους τους και κοντινούς συγγενείς , και να τους απομακρύνουν από τον πεντακάθαρο Θεό.
Να πεθαίνουν και να σκοτώνουν την ψυχή τους με την πείνα μη δίνοντάς της καμία θεϊκή τροφή (την οποία η ψυχή από τη φύση της λαχταρά) ∙ αλλά να τρέφονται μόνο με τη γήινη τροφή σαν τα ζώα. Και φοβούνται περισσότερο τη Μετάληψη τα πνεύματα της κόλασης, επειδή αυτό είναι το στέμμα της ανθρώπινης ανύψωσης προς τον Θεό και της ένωσης με τον Θεό.
Από τον Θεό ευλογία σε σένα και ειρήνη.


Πηγή: «ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ
Δεν φτάνει μόνο η πίστη…
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Β΄»

Εκδόσεις «εν πλώ»

“ΑΦΗΣΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΜΕΝΑ”Επισκέφθηκε την Ι. Μονή το καλοκαίρι του 2001 μια μητέρα μεσήλιξ από την Ναύπακτο. Από την χαρά της έλαμπε το πρόσωπό της . Αφού προσκύνησε την εικόνα της Μεγαλομάτας Παναγιάς, όπως λένε πολλοί την Βαρνάκοβα, είπε:
-         Έχω τρία παιδιά. Ένα κορίτσι και δυο αγόρια. . Και τα τρία είχαν σοβαρά προβλήματα , που με στεναχωρούσαν. Η κόρη συνδεδεμένη με κάποιον έμενε ατακτοποίητη, χωρίς να φαίνεται προοπτική γάμου. Ο ένας άνεργος , δεν εύρισκε πουθενά δουλειά και η στεναχώρια του απειλούσε την ψυχική υγεία του. Ο άλλος ήταν μπλεγμένος με κακές παρέες και ερχόταν στο σπίτι ξημερώματα. Κόντευα  να πεθάνω από την στενοχώρια  μου…
Πριν λίγο καιρό ήλθα εδώ, στην Παναγία, και Την παρακάλεσα με δάκρυα για τα παιδιά μου. Το βράδυ εκείνο Την βλέπω στον ύπνο μου . Μεγαλόπρεπη και στοργική. Και μου είπε με γλυκύτητα: “Άφησε τα παιδιά σου σε μένα!”.
Ξύπνησα χαρούμενη , με ελαφρωμένη την ψυχή και Της είπα: “Πάρε τα , Παναγιά μου, και τακτοποίησέ τα όπως θέλεις. Εγώ δεν θα ξανασχοληθώ με τα προβλήματά τους, μόνο θα προσεύχομαι!”.
Το είπα και το έκανα , αλλά και η Παναγία έκανε αυτό που υποσχέθηκε. Τους τακτοποίησε όλους γρήγορα. Η κόρη παντρεύτηκε και νοικοκυρεύτηκε, ο  δεύτερος βρήκε μια καλή δουλειά και τον άλλον τον φώτισε ο Θεός και κατάλαβε την κακή ποιότητα των φίλων του και ξέκοψε απ’ αυτούς. “Δόξα Σοι ο Θεός , δόξα Σοι ο Θεός”, επανελάμβανε πολύ συγκινημένη η μάννα, η περίπτωση της οποίας δίνει ένα σωτήριο μήνυμα σε όλους και ιδιαιτέρως στους γονείς.


Πηγή: «ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
(και η Παράκλησή Της)
ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΑΡΝΑΚΟΒΑ
ΙΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ- ΚΟΙΝΟΒ. ΜΟΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ

2005

Τα λείψανα των Αγ. Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στην Πατρίδα Βεροίας (22 - 27/7/2014)

Τα λείψανα των Αγ. Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στην Πατρίδα Ημαθίας (22 έως 27 Ιουλίου 2014)...
Λείψανα των Αγίων μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, θα υποδεχτεί και φέτος το καλοκαίρι η Πατρίδα Ημαθίας, με την ευκαιρία της πανήγυρης της προστάτιδος του χωριού Αγ. Παρασκευής, την Τρίτη 22 Ιουλίου 2014 και ώρα 19:00 (7 το απόγευμα) στον Ι.Ν.Αγίας Παρασκευής Πατρίδας.
Τα λείψανα των Αγίων Ραφαήλ,Νικολάου και Ειρήνης των εν Θερμή της Λέσβου Μαρτυρισάντων θα παραμείνουν στον Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Πατρίδας Βεροίας μέχρι και την Κυριακή 27 Ιουλίου, μετά την Θεία Λειτουργία.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ:
Καθημερινά:
7:00 - 10:00: Όρθρος Θ.Λειτουργία 
19:00: Εσπερινός παράκληση των Αγίων
Ο Ναός της Αγ. Παρασκευής (επί της κεντρικής οδού - δρόμος προς Τρίλοφο - Φυτειά) θα παραμένει ανοικτός από το πρωί 07:00 το πρωί έως τις 23:00 το βράδυ.

Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

Πώς φεύγει η ανασφάλεια, η απελπισία, η κατάθλιψη


428237-8525_1182417613777_1628312489_442587_6853213_n
Όλα τα κακά αισθήματα, η ανασφάλεια, η απελπισία, η απογοήτευση, που πάνε να κυριεύσουν την ψυχή, φεύγουν με την ταπείνωση.
Αυτός που δεν έχει ταπείνωση, ο εγωιστής, δεν θέλει να του κόψεις το θέλημα, να τον θίξεις, να του κάνεις υποδείξεις. Στενοχωρείται, νευριάζει, επαναστατεί, αντιδρά, τον κυριεύει η κατάθλιψη.
Η κατάσταση αυτή θεραπεύεται με τη χάρη. Πρέπει η ψυχή να στραφεί στην αγάπη του Θεού. Η θεραπεία θα γίνει με το ν’ αγαπήσει τον Θεό με λαχτάρα.
Πολλοί άγιοί μας μετέτρεψαν την κατάθλιψη σε χαρά με την αγάπη προς τον Χριστό. Παίρνανε δηλαδή την ψυχική δύναμη, που ήθελε να τη συντρίψει ο διάβολος, και τη δίνανε στον Θεό και τη μεταβάλλανε σε χαρά και αγαλλίαση.
Η προσευχή, η λατρεία του Θεού μεταβάλλει σιγά σιγά την κατάθλιψη και τη γυρίζει σε χαρά, διότι επιδρά η χάρις του Θεού. Εδώ χρειάζεται να έχεις τη δύναμη, ώστε ν’ αποσπάσεις τη χάρη του Θεού, που θα σε βοηθάει να ενωθείς μαζί του. Χρειάζεται τέχνη.
Όταν δοθείς στον Θεό και γίνεις ένα μαζί του, θα ξεχάσεις το κακό πνεύμα, που σε τραβούσε από πίσω, κι εκείνο έτσι περιφρονημένο θα φύγει. Στη συνέχεια, όσο θ’ αφοσιώνεσαι στο Πνεύμα του Θεού, τόσο δεν θα κοιτάζεις πίσω σου, για να δεις αυτόν που σε τραβάει.
Όταν σε ελκύσει η χάρις, ενώνεσαι με τον Θεό. Κι όταν ενωθείς με τον Θεό και δοθείς σ’ Εκείνον, πάνε όλα τ’ άλλα, τα ξεχνάς και σώζεσαι. Η μεγάλη τέχνη, λοιπόν, το μεγάλο μυστικό, για ν’ απαλλαγείς απ’ την κατάθλιψη και όλα τ’ αρνητικά, είναι να δοθείς στην αγάπη του Θεού.
Ένα πράγμα που μπορεί να βοηθήσει τον καταθλιπτικό είναι και η εργασία, το ενδιαφέρον για τη ζωή. Ο κήπος, τα φυτά, τα λουλούδια, τα δέντρα, η εξοχή, ο περίπατος στην ύπαιθρο, η πορεία, όλ’ αυτά, βγάζουν τον άνθρωπο απ’ την αδράνεια και του δημιουργούν άλλα ενδιαφέροντα. Επιδρούν σαν φάρμακα.
Η ασχολία με την τέχνη, τη μουσική κ.λπ. κάνουν πολύ καλό. Σ’ εκείνο, όμως, που δίνω τη μεγαλύτερη σημασία είναι το ενδιαφέρον για την Εκκλησία, για τη μελέτη της Αγίας Γραφής, για τις ακολουθίες. Μελετώντας τα λόγια του Θεού, θεραπεύεται κανείς χωρίς να το καταλάβει.
Να σας διηγηθώ για μια κοπέλα, που ήλθε σ’ εμένανε τον ταπεινό. Έπασχε από φοβερή κατάθλιψη. Δεν κατάφερε κάτι με τα φάρμακα. Παράτησε τα πάντα, τη δουλειά της, το σπίτι της, τις απασχολήσεις της. Κι εγώ της είπα αυτά που ξέρω.
Της είπα για την αγάπη του Χριστού, που αιχμαλωτίζει την ψυχή, διότι η χάρις του Θεού γεμίζει την ψυχή και την αλλάζει. Της εξήγησα ότι είναι δαιμονική αυτή η δύναμη που καταλαμβάνει την ψυχή και μεταβάλλει την ψυχική δύναμη σε κατάθλιψη, τη ρίχνει κάτω, τη βασανίζει και την αχρηστεύει. Την συμβούλευσα ν’ ασχολείται με διάφορες απασχολήσεις, όπως, για παράδειγμα, με τη μουσική που της άρεσε πρώτα κ.λπ.
Τόνισα, όμως, περισσότερο τη στροφή και την αγάπη της προς τον Χριστό. Της είπα ακόμη ότι μέσα στην Εκκλησία μας υπάρχει θεραπεία με την αγάπη προς τον Θεό και την προσευχή, αλλά που θα γίνεται με λαχτάρα.
Αυτό είναι το μυστικό της θεραπείας. Αυτά δέχεται η Εκκλησία μας.
Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης

«Προσοχή»

 


Καλό μου παιδί, άκουσε. Σκοπός στη ζωή μας δεν είναι να ανεβούμε μόνο κοινωνικώς, να μορφωθούμε, να επιτύχουμε θέσεις, να γίνουμε παράγοντες δυνατοί στους γύρω μας. Αυτά βέβαια αποτελούν επιδιώξεις νομίμους και επαινετές, που κανείς δεν έχει αντίρρηση να τις ποθήσεις κι εσύ.
Αλλ’  ο άνθρωπος έχει μέσα του και ψυχή. Κρύβει μέσα του ατίμητο πνευματικό θησαυρό ,τον οποίο μάλιστα πολλοί καραδοκούν να κλέψουν. Αν χαθεί αυτός ο θησαυρός, όλα τα άλλα είναι πλέον ασήμαντα, και ανωφελή. Μια διεφθαρμένη ψυχή ενός νέου τι έχει να κερδίσει από τα χρήματα, από τα πράγματα, από την κοινωνική θέση που κατέχει; Τα αρώματα και τα στολίδια δεν είναι δυνατόν να καλύψουν την δυσμορφία και την κακοσμία της ψυχής…
Είναι συνεπώς ανάγκη, παράλληλα με τις άλλες κοινωνικές και επαγγελματικές επιδιώξεις, να καταβληθεί φροντίδα και για την διαφύλαξη του ψυχικού θησαυρού ,και σ’ αυτήν  ακριβώς την περιφρούρηση την εξασφαλίζει η προσοχή. Είναι τρόπον τινά ο φρουρός , που φυλάει την πόρτα της ψυχής, ώστε να μην εισέλθει μέσα το κακό και μολύνει την καθαρότητα. Πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι η προσοχή πρέπει να εκδηλώνεται πριν ακόμα αρχίσει η πίεση η μεγάλη του κακού. Δηλαδή στην αρχή-αρχή. Μόλις εκδηλωθεί η πρώτη επίθεση . Αν ο νέος και η νέα προσέξουν, τότε ο εχθρός θα υποχωρήσει και η ψυχή θα μείνει αδούλωτη…
Διότι είναι παρατηρημένο, ότι το κακό επιτίθεται ύπουλα, με τεχνάσματα , πότε ως πολιτισμός, πότε ως κοινωνικές υποχρεώσεις, πότε ως συγχρονισμός κ.λπ. Σιγά-σιγά. Δεν αποκαλύπτει τους σκοπούς του. Όταν πια αργότερα το αντιληφθεί ο νέος είναι πλέον αργά. Θυμάμαι ότι κάποτε σ’ ένα πόλεμο οι στρατιώτες μιας διμοιρίας ντύθηκαν τη νύχτα, με άσπρα σεντόνια, έβγαλαν τα άρβυλά τους, κάλυψαν τα πόδια τους με τσουβάλια, για να μην κάνουν θόρυβο και στο χιόνι, σιγά-σιγά, ντυμένοι έτσι στα λευκά, αθέατοι μέσα στη λευκότητα του χιονιού, έφθασαν στα χαρακώματα των εχθρών και τους έπιασαν να κοιμούνται. Έτσι πήραν το ύψωμα… Το ίδιο κάνει και το κακό. Μεταμορφώνεται και κατακτά τα υψώματα της ψυχής, με τεχνάσματα πονηρίας.
Είναι γι’ αυτό, νέε μου, ανάγκη να προσέξεις πολύ στο θέμα αυτό. Αν αρχίσεις να υποχωρείς και εις τα ελάχιστα ακόμη, ο κίνδυνος είναι μεγάλος!


Πηγή: «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΙΜΗΝΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014- ΦΥΛΛΟ 119
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΕΚΔΟΤΗΣ- ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Τ.Θ. 67- Τ.Κ. 200 06- ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...