Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου Χαιρετισμὸς στὴν Ἡμερίδα: «Ἡ προσφορὰ τῶν συγχρόνων Γερόντων στὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴ νεολαία σήμερα»Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου
Χαιρετισμὸς στὴν Ἡμερίδα: «Ἡ προσφορὰ τῶν συγχρόνων Γερόντων στὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴ νεολαία σήμερα»
Διοργανουμένη ἀπὸ τοὺς φοιτητὲς τοῦ Α.Π.Θ., ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
 Παναγιώτατε Μητροπολῖτα Θεσσαλονίκης, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργέ,
          κ. Ἄνθιμε,
          Χριστὸς ἀνέστη!
        Ἀπευθύνουμε τὸν παρόντα Χαιρετισμὸ στὴν ἐκλεκτὴ Ἡμερίδα, «Ἡ προσφορὰ τῶν συγχρόνων Γερόντων στὴν  Ὀρθοδοξία καὶ στὴ νεολαία σήμερα» -τὴν ὁποία θέσατε ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς καθ᾽ Ὑμᾶς Μητροπόλεως-, κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως τῶν φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οἱ ὁποῖοι καὶ τὴν διοργάνωσαν.

        Ἀγαπητοί μας ἐν Κυρίῳ φοιτητές, διοργανωτὲς τῆς παρούσης Ἡμερίδος,
        Χριστὸς ἀνέστη!
        Ἐν πρώτοις σᾶς συγχαίρουμε γιὰ τὴν πρωτοβουλία τῆς διοργανώσεως, καθὼς καὶ γιὰ τὴ σύλληψη τοῦ σημαντικοῦ θέματος, ποὺ θὰ ἀπασχολήσει τὴ σημερινή σας Ἡμερίδα. Καὶ ἀπευθύνουμε τὸν ταπεινό μας Χαιρετισμὸ ἀπὸ τὴν Ἐσταυρωμένη Κύπρο στὴν εὐλογημένη γῆ τῆς Θεσσαλονίκης, τῆς Μακεδονίας. Τόποι καὶ οἱ δύο τῆς μεγάλης Ρωμῃοσύνης, ἁγιασμένοι καὶ ἁγιότοκοι.
        Χαιρετίζουμε λοιπὸν ἀλλὰ καὶ συγχαίρουμε μὲ τὴ διοργάνωση τῆς Ἡμερίδος σας αὐτῆς. Χαιρετίζουμε, γιατὶ ἡ φοιτιῶσα νεολαία τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐν τῇ σκέπῃ τοῦ πολιούχου τῆς συμπρωτεύουσας ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου καὶ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ γεραροῦ ποιμενάρχου αὐτῆς κ. Ἀνθίμου, ἀντιλαμβάνεται τὴν ἀξία τῆς σύγχρονης ἁγιότητας. Καὶ συγχαίρουμε, διότι καὶ ἐμεῖς προσωπικῶς, ὁμιλοῦντες στὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὰ 18 ἔτη τῆς ἀρχιερατικῆς μας διακονίας, δὲν ἀναπτύξαμε κενὲς θεωρίες καὶ στεγνὰ ἠθικοπλαστικὰ κηρύγματα, ἀλλὰ τὸν βίο καὶ τὴν ἐμπειρία ἁγιότητας συγχρόνων ἁγίων πατέρων καὶ μητέρων.
        Ἕνεκα τοῦ προσωπικοῦ μας πόνου καὶ τῆς ἔμπονης ἀναζήτησης τῆς Ἀλήθειας, μαζὶ μὲ τὶς θεόδεκτες προσευχὲς τῶν γονέων καὶ ἐναρέτων προγόνων μας -ἐπὶ γῆς καὶ ἐν οὐρανοῖς-, προσπερνώντας δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ ἰδεολογήματα, ὁδηγηθήκαμε ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα στὴ γνωριμία τῶν συγχρόνων ὁσίων Γερόντων Πορφυρίου καὶ Παϊσίου, καὶ στοὺς Πνευματικούς μας πατέρες Ἰάκωβον Τσαλίκην, τὸν «μὲ συγχωρεῖτε», καὶ τὸν σήμερον (23ην Μαΐου) μνημονευθέντα καὶ συντόμως ὡς φαίνεται ἑορταζόμενον, Εὐμένιον Σαριδάκη, μαθητὴν Νικηφόρου ὁσίου τοῦ λεπροῦ, ἀξιωθέντες νὰ μαθητεύσουμε ἐν Χριστῷ «παρὰ τοὺς πόδας» τους.
        Ὁλοκληρώσαντες λοιπὸν τὶς σπουδὲς μας στὴν Ἑλλάδα καὶ ἐπιστρέφοντες στὴν Κύπρο, δὲν ἤμαστε κάτοχοι μόνον πτυχίων κάποιων Σχολῶν τῶν ἑλλαδικῶν Πανεπιστημίων, ἀλλὰ καὶ μέτοχοι τῆς ἁγίας βιοτῆς τῶν ὡς ἄνω συγχρόνων ὁσίων. Ὡς Κύπριοι, εὐγνωμονοῦμε τὴν Ἑλλάδα, ὅπου μᾶς ἀπεκαλύφθη ὅτι «ζῇ Κύριος», «ποιῶν ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια» καὶ ἐν τοῖς ἐσχάτοις τούτοις χρόνοις, κατὰ τὴ ρήση τοῦ προμνημονευθέντος Γέροντος Ἰακώβου Τσαλίκη.
        Ἐὰν ὁ σύγχρονος Ἑλληνισμὸς ἔχει νὰ διδάξει κάτι τὴν συγκεχυμένην καὶ παραπαίουσαν Οἰκουμένην, τοῦτο εἶναι ὁ χριστοειδὴς βίος καὶ ἡ ἁγιοπνευματικὴ διδασκαλία τῶν ἐν αὐτῇ διαλαμψάντων ἐπ᾽ ἐσχάτων ἁγίων.
        Κατὰ τὸν μέγαν ἐν Θεολογίᾳ Γρηγόριον τὸν Ναζιανζηνόν, «Λόγῳ παλαίει πᾶς λόγος, βίῳ δὲ τίς; Ἢ μὴ διδάσκειν, ἢ διδάσκειν τῷ τρόπῳ» (Ἔπη Ἠθικά, ΛΓ´, PG 37, 929Α). Ἡ ἁγιότητα τοῦ βίου τῶν ἀνθρώπων τούτων τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀναντίρρητος καὶ ἡ διδασκαλία τους εἶναι ἀκριβῶς συνυφασμένη μὲ τὴν ἁγιότητά τους αὐτή.
        Ὅπως κάποτε μᾶς εἶπε ἕνας ἁπλοῦς ἱερέας τῆς ὀρεινῆς Κύπρου, «οἱ σύγχρονοι ἅγιοι ἔφεραν τὸν Χριστὸ πίσω», ὅταν Τὸν εἶχαν κρύψει οἱ ποικιλώνυμες ἰδεολογίες καὶ οἱ εὐσεβισμοί. Καὶ ἕνας ἄλλος ἐνάρετος κληρικὸς μᾶς εἶπε προσφάτως• «Οἱ σύγχρονοι ἅγιοι, ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ ἀγίου Νεκταρίου μέχρι σήμερα, μᾶς ἔμαθαν τὴν ἐν Χριστῷ ἄσκηση». Καὶ μιὰ Κυπρία Γερόντισσα συμπληρώνει• «Μᾶς ἔμαθαν τὸ ἔλεος» (δηλαδὴ τὸ νὰ ἀποκτήσουμε ἐλεήμονα καρδία). Καὶ ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου καὶ Γέροντάς μας, π. Συμεών, συνοψίζει• «Αὐτοί, μᾶς ἔμαθαν πῶς εἶναι ὁ Χριστός. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀλήθεια, ποὺ μόνον ἕνας ἅγιος μπορεῖ νὰ ἐκφράσει» .
        Οἱ σύγχρονοι ἅγιοι εἶναι λοιπὸν οἱ συνεχιστὲς τῶν παλαιῶν ἁγίων, ἡ ἔμπρακτη καὶ αὐθεντικὴ ἐπιβεβαίωση τοῦ Εὐαγγελίου στὶς μέρες μας. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὅλοι μας, ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, μοναχοὶ καὶ λαός, πρέπει νὰ μαθητεύσουμε στὴ θεολογικὴ ἐμπειρία αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, ποὺ ἀποτελοῦν ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον ἀκριβὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ στὴν ἀποπροσανατολισμένη καὶ ταλαίπωρη ἐποχή μας. Διαφορετικά, ἂν δὲν τὸ πράξουμε, θὰ παραπαίουμε μεταξὺ ἀκαδημαϊσμοῦ καὶ εὐσεβισμοῦ, παγκοσμιοποίησης καὶ Οἰκουμενισμοῦ, ἐθνικισμοῦ καὶ διεθνισμοῦ.
        Ὁ ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία ἔχουν μέλλον, ἐπειδὴ ἔχουν ἁγίους, ἐπειδὴ γεννοῦν ἀείποτε ἁγίους. Ἡ ἁγιότητα εἶναι ἡ μόνη πρόταση γιὰ νὰ σωθεῖ ὁ κόσμος.

        Παναγιώτατε Μητροπολῖτα Θεσσαλονίκης,
        Ἀγαπητοί μας φοιτητές,
Εὐχόμεθα ἀπὸ καρδίας ἡ σημερινή σας Ἡμερίδα νὰ ἐπιτύχει τὸν στόχο της, νὰ εἰσέλθει δηλαδὴ στὸ βάθος τῆς τῶν πραγμάτων ἀληθείας. Κι ἀκόμη, ἐπευχόμεθα τὴν καλὴν μαθητείαν σὲ ὅλους.
        Σᾶς εὐχαριστοῦμε, γιατὶ δώσατε χρόνο καὶ τὴν εὐκαιρία καὶ σ᾽ ἐμᾶς τοὺς ταπεινοὺς νὰ συμμετάσχουμε μὲ τὸν τρόπο τοῦτο στὴν εὐλογημένη σας Ἡμερίδα.

        Μετὰ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
        ῾Ο Μόρφου Νεόφυτος
        Ἐπισκοπεῖον Εὐρύχου, τῇ 5ῃ Μαΐου 2016.
Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

ἔλευση Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος πού φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Ι Ε Ρ Α  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ
Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η Σ   Β Υ Ρ Ω Ν Ο Σ   Κ Α Ι   Υ Μ Η Τ Τ Ο Υ
Ι Ε Ρ Ο Σ     Ν Α Ο Σ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ –ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
Εὐαγγελιστρίας 1 τ.κ. 172 37 Ὑμηττός Τηλ. 210-9701580-Fax 210-9760334


Σᾶς ἀνακοινώνουμε τήν ἔλευση Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος πού φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους   τό ὁποίο  θά παραμείνει γιά προσκύνημα ἀπό τούς πιστούς μέχρι τήν Παρασκευή 3 Ἰουνίου 2016 στόν Ἱερό Ναό μας. Ἡ ὑποδοχή του θά γίνει τήν Παρασκευή 27 Μαΐου καί ὥρα 7.00μ.μ ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. ΔΑΝΙΗΛ.
Παρακαλοῦμε τήν ἀγάπη σας ὅπως ἐντάξετε τήν ἀνακοίνωση τῆς ἐλεύσεως καί τῆς παραμονῆς  το  Ἱεροῦ Λειψάνου.Γιά τήν πληρέστερη ἐνημέρωση σᾶς ἀποστέλλουμε καί τό ἀναλυτικό Πρόγραμμα.
    Ὁ Πρόεδρος
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
Ἀρχιμανδρίτης Νικόδημος Σιδέρης


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27η ΜΑΪΟΥ  2016
-  Ὑποδοχή τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου -
Ὥρα 7:00 μ.μ.   
Ὑποδοχή  τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ἀπόδοσις τιμῶν καί Δέησις.
Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Δανιήλ.
Ὥρα 9:00 μ.μ.
Ἀπόδειπνον  μετά τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28η ΜΑΪΟΥ 2016
Ὥρα 7:00 π.μ. 
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.
Ὥρα 11:00 π.μ.
Ἱερά Παράκλησις πρός τήν Ἁγία Φωτεινή τήν Σαμαρείτιδα.
 Ὥρα 7:00 μ.μ.
Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μετ΄ ἀρτοκλασίας καί Θείου κηρύγματος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΔΑΝΙΗΛ.
Ὥρα 9:00 μ.μ.
Ἀπόδειπνον (Ἀκολουθία τῆς Ἱερᾶς Μεταλήψεως).

ΚΥΡΙΑΚΗ 29η ΜΑΪΟΥ 2016
Ὥρα 7:00 π.μ. 
Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τελεσθησομένη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΔΑΝΙΗΛ.

Ὥρα 12:00 μ.
Ἱερά Παράκλησις πρός τήν Ἁγία Φωτεινή τήν Σαμαρείτιδα.

Ὥρα 6:30 μ.μ.
Μεθεόρτιος ἑσπερινός μετά Ἱερᾶς Παρακλήσεως πρός τήν Ἁγία Φωτεινή τήν Σαμαρείτιδα, Λιτάνευσις τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου  καί τῆς Ἱερᾶς Αὐτῆς Εἰκόνος, προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Καλλινίκου Νικολάου, Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Λιτάνευσις τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου  καί  τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος 8:30 μ.μ.
Διαδρομή Λιτάνευσις διά τῶν ὁδῶν: Ἱερός Ναός ~ Ἁγίας Φωτεινῆς ~ Ἀσπένδου ~ Προύσης~ Ἀϊδινίου ~ Εὐαγγελιστρίας ~ Ἱερός Ναός.
Ὥρα 9:30 μ.μ. 
Ἀπόδειπνον μετά τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 30η ΜΑΪΟΥ 2016
Ὥρα 7:00 π.μ. 
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
Ὥρα 11:00 π.μ.
Ἱερά Παράκλησις πρός τήν Παναγία τήν Πορταΐτισσα.
Ὥρα 6:30 μ.μ. 
Ἑσπερινός καί Ἱερά Παράκλησις πρός τήν Ἁγίαν Φωτεινή τήν Σαμαρείτιδα. Θά ὁμιλήσῃ ὁ ὁ Ὁσιολογιώτατος Μοναχός π. Χριστοφόρος, ἀδελφός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Θέμα: Ἡ ζωή στό Ἅγιον Ὄρος.
Ὥρα 9:00 μ.μ. 
Ἀπόδειπνον μετά τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

ΤΡΙΤΗ 31η ΜΑΪΟΥ 2016
Ὥρα 7:00 π.μ. 
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
Ὥρα 11:00 π.μ.
Ἱερά Παράκλησις πρός τήν Ἁγία Φωτεινή τήν Σαμαρείτιδα.
Ὥρα 6:30 μ.μ. 
Ἑσπερινός καί κολουθία το Μικρο γιασμο  διά το Τιμίου Ξύλου. Θά προστῇ καί θά ὁμιλήσῃ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Μουλατσιώτης, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τρικόρφου Δωρίδος. Θέμα: « Μακάριος ὅποιος ἔλαβε μέρος στήν πρώτη Ἀνάσταση».
Θά τεθεῖ σέ προσκύνηση Τίμιο Ξύλο καί τό πετραχήλι τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου ἀπό τά Ἱεροσόλυμα.
Ὥρα 9:00 μ.μ. 
Ἀπόδειπνον μετά τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
Ὥρα 7:00 π.μ. 
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
Ὥρα 11:00 π.μ.
Ἱερά Παράκλησις πρός τήν Ἁγία Φωτεινή τήν Σαμαρείτιδα.
Ὥρα 6:30 μ.μ. Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ καί  τοῦ Μυστηρίου τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου εἰς τό ὁποῖον θά προστῇ καί θά ὁμιλήσῃ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Αναστάσιος Τασόπουλος Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Ὥρα 9:00 μ.μ. 
Ἀπόδειπνον μετά τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

ΠΕΜΠΤΗ 2α  ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
Ὥρα 7:00 π.μ. 
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
Ὥρα 11:00 π.μ.
Ἱερά Παράκλησις πρός τήν Παναγία τήν Πορταΐτισσα.
Ὥρα 6:30 μ.μ.
Ἱερά Παράκλησις πρός τήν Ἁγία Φωτεινή τήν Σαμαρείτιδα.
Ἀπόδειπνον (Ἀκολουθία τῆς Ἱερᾶς Μεταλήψεως).
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Ὥρα 9:00μ.μ. ἕως 01:00 Μεταμεσονύκτιον.
Ἑσπερινός μετ΄ ἀρτοκλασίας, Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία. Θά προστῇ καί θά ὁμιλήσῃ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Καλλίνικος Νικολάου, Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
Ὥρα 7:00 π.μ. 
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.
Ὥρα 11:00 π.μ.
Ἱερά Παράκλησις πρός τήν Ἁγία Φωτεινή τήν Σαμαρείτιδα καί κολουθία το Μικρο γιασμο. Θά προστῇ καί θά ὁμιλήσῃ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Καλλίνικος Νικολάου, Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
ρα 12:00 μ.μ. ναχώρισις τν ερν Λειψάνων.
ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ

Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

21η Μαΐου: Κωνσταντίνου και Ελένης….                                                      Μπακοδήμου  Στ. Νικολάου, θεολόγου


Στις 21 Μαΐου, η Εκκλησία μας τιμάει τη μνήμη των αγίων ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ας προσπαθήσουμε με βάση ιστορικά, πολιτικά και θρησκευτικά στοιχεία να γνωρίσουμε τη συνεισφορά τους στην αποδοχή και εδραίωση του Χριστιανισμού στην τότε Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
Η Αγία Ελένη, μητέρα του Κωνσταντίνου, από μικρή ενασχολήθηκε με τα διδάγματα του Ευαγγελίου, διάγοντας ήρεμο, ηθικό και αξιοπρεπή βίο χωρίς να σκανδαλίζει. Όταν ο Κωνσταντίνος ανακηρύχθηκε Καίσαρας, η Ελένη βρέθηκε δίπλα του αρχικά στη Γερμανία και μετέπειτα στη Ρώμη. Έζησε από κοντά όλη την πορεία του Κωνσταντίνου (Καίσαρας, Αύγουστος, Αυτοκράτορας) και κάτι ακόμη πιο σημαντικό, το περίφημο όραμα του μεγάλου Κωνσταντίνου το 322 μ.Χ., πριν τη μάχη της Μιλβίας Γέφυρας: το φωτεινό σταυρό με την επιγραφή «εν τούτω νίκα». Τότε, η Ελένη πρέπει να έλαβε το χριστιανικό βάπτισμα, σε ηλικία 60 περίπου ετών, έπειτα από πολυετή κατήχηση, προετοιμασία και αφοσίωση στα διδάγματα του χριστιανισμού. 
Τη θέση της όμως στην Ιστορία, η Ελένη την οφείλει στο ταξίδι της στην Παλαιστίνη και τις υπόλοιπες ανατολικές επαρχίες της αυτοκρατορίας. Κατά τη διάρκεια της Α’ Οικουμενικής Συνόδου (325 μ.Χ.) πληροφορήθηκε για την κατάσταση που επικρατούσε στους Αγίους Τόπους και προς το τέλος του 326 μ.Χ. αναχώρησε για την Ιερουσαλήμ ( σε ηλικία 78 ετών περίπου ), με σκοπό να φέρει στο φως τα διάφορα μέρη στα οποία έζησε και δίδαξε ο Χριστός. Στη Βηθλεέμ και το Γολγοθά διεξήγαγε μεγάλες ανασκαφές, κατά τις οποίες βρέθηκαν οι τόποι της Γέννησης, της Σταύρωσης και της Ανάστασης του Χριστού. Εκεί, αφού έδωσε εντολή να κατεδαφιστεί ο ναός της Αφροδίτης από το Γολγοθά, η Ελένη ανέγειρε με αυτοκρατορικές χορηγίες τους μεγαλοπρεπείς ναούς της Γέννησης (στη Βηθλεέμ) και της Ανάστασης (στο λόφο του Γολγοθά), που μέχρι σήμερα αποτελούν τα σημαντικότερα μνημεία του Χριστιανισμού. Η Ορθόδοξη, όσο και η Καθολική Εκκλησία διατηρούν την παράδοση της εύρεσης του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη, η οποία ανακηρύχθηκε Αγία και ισαπόστολος, λόγω του βίου της και του έργου της στους Αγίους Τόπους.
Ο γιος της, Κωνσταντίνος, μονοκράτορας στη Δύση και μετά τη νίκη του επί του Λικινίου, σε όλη την αυτοκρατορία, μετεστράφη σταδιακά στο χριστιανισμό, δεχόμενος την επιρροή της μητέρας του, αλλά η μεγάλη αλλαγή συνετελέσθη με το όραμα του Σταυρού με την επιγραφή ΄΄εν τούτω νίκα΄΄. Ο Σταυρός γίνεται το σύμβολο του στρατού του και οι επιτυχίες του είναι διαδοχικές, έως την είσοδό του στη Ρώμη. Οι αποφάσεις και οι ενέργειες του ως αυτοκράτορας, εδραιώνουν το Χριστιανισμό. Συνοπτικά αναφέρονται:
  • Το 313 μ.Χ. υπέγραψε το διάταγμα των Μεδιολάνων. Έτσι για πρώτη φορά ο Χριστιανισμός βρισκόταν υπό την προστασία τού Αυτοκράτορος. Σε αυτό συνέβαλε η εδραίωση της pax romana (εσωτερικής ειρήνης) το 311 μ.Χ., όπου με διάταγμα νομιμοποίησε το Χριστιανισμό ως επιτρεπόμενη θρησκεία.
  • Συγκάλεσε την Α’ Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια τής Βιθυνίας, πλέον καθοριστική για την εξέλιξη τής παγκόσμιας Χριστιανικής Εκκλησίας, αντιμετωπίζοντας την πλέον επικίνδυνη Χριστολογική αίρεση της εποχής, τον Αρειανισμό.
  • Προστάτευσε έμπρακτα τις Χριστιανικές Κοινότητες με οικονομικές επιχορηγήσεις, επιστροφή των δημευμένων τόπων λατρείας και των κτημάτων των Χριστιανών πολιτών.
  • Απάλλαξε τον κλήρο από δημόσια βάρη.
  • Μετέφερε την πρωτεύουσα τής Αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη. Το 325 μ.Χ. ξεκίνησε η κατασκευή της πόλεως και στις 11 Μαΐου 330 μ.Χ. εγκαινιάσθηκε.
  • Με διάταγμα παραχωρήθηκε το δικαίωμα στους Επισκόπους να επιλύουν τις ιδιωτικές διαφορές τού ποιμνίου τους. Πρόκειται για την Επισκοπική δικαιοδοσία, όπως λεγόταν, απαλλάσσοντας τους Επισκόπους από τις δημόσιες υποχρεώσεις και τα οικονομικά βάρη.
  • Επίσης με διατάξεις απαγόρευσε την εργασία τής Κυριακής, καθώς και άλλων μεγάλων εορτών, όπως των Χριστουγέννων.
  • Έκλεισε θρησκευτικά κέντρα, ηθικά επιλήψιμων θεοτήτων, όπως της Αστάρτης.
  • Απαγόρευσε την τέλεση νυχτερινών και μυστικών θυσιών.
Ο Κωνσταντίνος, διατήρησε τον τίτλο του Μεγίστου Αρχιερέως της Ρώμης ( για να μην προκαλέσει τους Ρωμαίους ) και λίγο πριν πεθάνει ( το 337 ) βαπτίσθηκε χριστιανός. Η Εκκλησία τον ανακήρυξε άγιο, τιμώντας το γεγονός ότι τον επιλέγει ο Θεός για να τον κάνει σκεύος εκλογής και εκφραστή της χάριτός του.  Η πραγματικά ξεχωριστή ενέργεια τού Μεγάλου Κωνσταντίνου, η οποία τον κατέτασσε  στο χώρο των Αγίων ήταν ότι κατέβηκε από τη θέση τού Αυτοκράτορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η  οποία τού παρείχε θεϊκές τιμές και κατέστησε τον εαυτό του ταπεινό δούλο και θεράποντα τού Παμβασιλέως Χριστού. Ανακηρύχθηκε ισαπόστολος, για την συνεισφορά του στη σωτηρία και εδραίωση του χριστιανισμού σε δύσκολες περιόδους και Μέγας διότι πραγματικά υπήρξε μέγας και συγκαταλέγεται μεταξύ των δύο – τριών αληθινά μεγάλων ηγετών, οι οποίοι άλλαξαν την πορεία τού κόσμου, όπως π.χ. ο Μέγας Αλέξανδρος. Η ζωή του, όπως και της μητέρας του, υπήρξε θεοσκεπής.Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

«Εκδήλωση για τη Βυζαντινή Τέχνη, το πρόσωπο της Θεοτόκου μέσα στο χρόνο».


Η Στέγη Παιδιού Κοζάνης «Ο Άγιος Στυλιανός» σε συνεργασία με το Φυσιολατρικό Σύλλογο Μεσοποταμίας και τα εργαστήρια αγιογραφίας του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης, του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αριστοτέλης», του εργαστηρίου Αγιογραφίας της Μητρόπολης Καστοριάς “Non Stop” και του εργαστηρίου αγιογραφίας της «Associazione Archeosofica» στη Φλωρεντία, διοργανώνει μία πρωτότυπη και άκρως ενδιαφέρουσα πολιτιστική εκδήλωση με κεντρικό άξονα την βυζαντινή τέχνη και τίτλο «Εκδήλωση για τη Βυζαντινή Τέχνη, το πρόσωπο της Θεοτόκου μέσα στο χρόνο».
Σκοπός της εκδήλωσης είναι μέσα από τη σπουδή ενός κοινού θέματος, του προσώπου της Θεοτόκου, να ξεκινήσει ένας εικαστικός διάλογος, μεταξύ των δυο παραδόσεων, Ελλάδας και Ιταλίας. Ο διάλογος αυτός αναμένεται να αναδείξει πολλά ενδιαφέροντα σημεία επαφής και ανοίγει τον δρόμο για ενδιαφέρουσες ερμηνείες των έργων των μαθητών των εργαστηριών των δυο χώρων.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ & ΦΩΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΕΣΠΕΡΟΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
21η  ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 Σάββατο 28 έως Τρίτη 31 Μαϊου 2016
HELEXPO - ΜΑΡΟΥΣΙ


Από το Σάββατο 28 έως την Τρίτη 31 Μαϊου διοργανώνεται η έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ» στο εκθεσιακό κέντρο HELEXPO
ΜΑΡΟΥΣΙ.

Δημιουργίες βυζαντινής τέχνης και παράδοσης, ιερά αντικείμενα χειροποίητες κατασκευές καθώς και ορθόδοξες χριστιανικές εκδόσεις
συνθέτουν την μοναδικότητα της φετινής διοργάνωσης.

«ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ» ένα 4/ημερο εκκλησιαστικό, πολιτιστικό και επικοινωνιακό γεγονός μαζί με την εικαστική έκθεση «ΦΩΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΕΣΠΕΡΟΝ».

Για περισσότερες πληροφορίες: Γραμματεία διοργάνωσης 2109576100
& στο www.orthodoxia-expo.gr 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΦΩΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΕΣΠΕΡΟΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Σάββατο 28 έως Τρίτη 31 Μαϊου 2016
HELEXPO - ΜΑΡΟΥΣΙ
 
Η τέχνη δεν είναι περιττή πολυτέλεια.
Είναι μία ασίγαστη εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου έκφρασης ωραιότητας όπου ενσαρκώνονται τα χαρακτηριστικά όλων των εποχών.

Με τίτλο “ΦΩΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΕΣΠΕΡΟΝ” διοργανώνεται η ομαδική έκθεση Βυζαντινής Εικαστικής Τέχνης απο το Σάββατο 28 έως την Τρίτη 31 Μαϊου 2016 στο εκθεσιακό κέντρο Helexpo Μαρούσι (Κηφισίας 39) υπο την αιγίδα του Ομίλου για την UNESCO τεχνών λόγου και επιστημών Ελλάδος.

30 Εικαστικοί καλλιτέχνες απο τους χώρους της Βυζαντινής Αγιογραφίας, Μικροτεχνίας και Ψηφιδογραφίας παρουσιάζουν τις δημιουργίες τους με σκοπό την ανάδειξη και προβολή της Βυζαντινής Τέχνης και της Ορθόδοξης Πνευματικότητας.

Συμμετέχουν οι: Αθανασιάδου Ελένη, Ακάλεστος Μιχαήλ, Αλαβάνου Ελένη, Αναστασοπούλου Βασιλική, Αναστασοπούλου Ολγα, Γεωργαντώνης Στέλιος, Γιδοπούλου Λεωνία, Γκολφινόπουλος Χαράλαμπος, Δημαρά Ελένη, Δημητροκάλλη-Αναγνώστου Ζαμπετώ, Διακοβασίλη Νίνα, Καμπουράκης Αντώνης, Κατσούλα-Κορωναίου Ελένη, Κρυστάλλη Ελένη, Κύρκος Αντώνης, Λαζαρίδης Στέφανος, Λασκαρίδης Κωνσταντίνος, Μακρογκίκα Μαρία, Μανιάτη-Σίτα Ελπίδα, Μαυρομάτη Φωτεινή, Μαχαίρα Θεοδώρα, Μπετσάνης Απόστολος, Παλαιοξάρης Χρήστος, Παλάντζας Απόστολος, Πέτρου Θεμιστοκλής, Σιδέρη Μαρία, Σταθοκώστας Κωνσταντίνος, Τσαπρούνης Ευάγγελος, Τσιμήλα Κυριακή, Τσιμήλας Νικόλαος, Τσουκαλά Μαρία, Φτούλη-Γιοβάνοβ Ευαγγελία, Χασαπαδάκη Γεωργία, Χατζηγιαννάκη Ματρώνα, Χατζηχρυσοστόμου Γεώργιος.

Η όλη διοργάνωση λειτουργεί στα πλαίσια της 21ης Εκθεσης Εκκλησιαστικής Τέχνης «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ».

Για περισσότερες πληροφορίες: Γραμματεία διοργάνωσης 2109576100
& στο www.orthodoxia-expo.gr

Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Φωταψίες της Ουράνιας Βασιλείας


 
Ο Ιερός Ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Άνω Λιοσίων διοργανώνει έκθεση φωτογραφίας στο Πνευματικό του Κέντρο με γενικό τίτλο
 
«Φωταψίες της Ουράνιας Βασιλείας»
 
Σας προσκαλούμε να μας ακολουθήσετε σε ένα τριήμερο πνευματικό ταξίδι καθ’  όλο το εύρος των τελουμένων στη Θεία Ευχαριστία, με βάση έργα του κ. Ατζάμπου Ι. Ανδρέα.
 
Ημέρες & ώρες λειτουργίας:
 
·       Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 , 20:30 - 22:30
·       Σάββατο 21 Μαΐου 2016,   11:00 - 22:00
·       Κυριακή 22 Μαΐου 2016,   11:00 - 22:00
 
Πληροφορίες στο τηλ. 210 2472113

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...