Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022

Τι είναι η αναγέννηση ενός χριστιανού;

 Η λεγόμενη αναγέννηση ενός χριστιανού δε γίνεται με μία τελετή ή με μία πράξη μιας συγκεκριμένης στιγμής ώστε από εκεί και πέρα ο άνθρωπος να ονομάζεται αναγεννημένος, όπως συμβαίνει με το Βάπτισμα που ονομάζεται βαπτισμένος.

Αναγέννηση είναι η μεταβολή του χριστιανού από σαρκικό άνθρωπο σε πνευματικό, σύμφωνα και με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, « Και εγώ, αδελφοί, ουκ ηδυνήθην λαλήσαι υμίν ως πνευματικοίς, αλλ' ως σαρκίνοις, ως νηπίοις εν Χριστώ » (Α’Κορ.γ’,1).

Αναγέννηση είναι η κατάσταση στην οποία περιέρχεται ο χριστιανός, όταν δεν εμποδίζει ο ίδιος το Άγιο Πνεύμα να ενεργεί μέσα του και να τον μεταμορφώνει, σύμφωνα πάλι και με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, « και μη συσχηματίζεσθε τω αιώνι τούτω, αλλά μεταμορφούσθε τη ανακαινώσει του νοός υμών, εις το δοκιμάζειν υμάς τι το θέλημα του Θεού το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον » (Ρωμ.ιβ’,2 ).

 Έτσι η αναγέννηση δεν είναι η διαπίστωση μιας πραγματικότητας που οδηγεί σε επανάπαυση, γιατί απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση την οποία συνιστά και ο Απόστολος Παύλος λέγοντας, «ώστε ο δοκών εστάναι βλεπέτω μη πέση. ( Α’ Κορ. ι’, 12). Αλλά, όπως είναι γνωστό, και αν πέσει κάποιος - και ποιος δεν πέφτει - δεν πρέπει να μείνει πεσμένος, αφού υπάρχει ο τρόπος να σηκωθεί.


Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών
 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...