Πραγματικά, η ιστορία που δημοσιεύει σήμερα το ιεραποστολικό μπλογκ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ είναι συγκλονιστική, απίστευτη και ανατριχιαστική. Ο Έλληνας Ορθόδοξος ιεραποστόλος, εκ Άρτης, Φιλόθεος Αθηναΐδης αποτελεί τον πρώτο Ορθόδοξο ιεραποστόλο στον Ινδικό Ωκεανό, σε απομακρυσμένα νησιά του, ακόμα και σε φυλές αγρίων, εκείνης της εποχής ! Η εισήγηση-ομιλία έγινε στη διάρκεια εκδήλωσης της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας στις 15 Φεβρουαρίου 2009, με θέμα : Η Ορθοδοξία στην Ινδονησία. Πιστεύουμε ότι όσοι το διαβάσουν θα συγκινηθούν και θα συγκλονιστούν και θα δοξολογήσουν τον Τριαδικό Θεό και θα προσευχηθούν για να φωτίσει τα βήματα και άλλων τέτοιων Ορθόδοξων ιεραποστόλων σε κάθε γωνιά της γης.

Σύντομα ιστορικά στοιχεία για μιά άγνωστη προσωπικότητα της Ιεραποστολής.
(Απόσπασμα από την εισήγηση-ομιλία στην εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως Αρτας την 15 Φεβρουαρίου 2009 , με θέμα -Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ)
cf80_cea6ce99ce9bce9fce98ce95ce9fcea3ce91ce98ce97ce9dce91ce99ce94ce97cea3
….Χάριτι Θεού ,πρίν περίπου δύο μήνες περίπου , αποκαλύφτηκε στην οικογένεια του ομιλούντος μια βασική ιστορική πληροφορία σύμφωνα με την οποία ,στην περιοχή των νησιών του Ινδικού Ωκεανού και σχετικά κοντά με την Ινδονησία ,βρέθηκε πρίν αρκετά χρόνια Ορθόδοξος Ιεραπόστολος , καταγόμενος από την Άρτα.
Η πληροφορία αυτή και έρευνά που ακολούθησε , μας οδήγησε να βρούμε ένα αντίτυπο του εξαντλημένου πλέον βιβλίου όπου γράφεται ο βίος και η πολιτεία του Ορθόδοξου αυτού Αρτινού Ιεραποστολου , που πραγματικά μας συγκλόνισε.
(Το βιβλίο έχει τίτλο – Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ – Υπό Νικολάου Αμβράζη ,Έκδοσις Αγιορειτικής Βιβλιοθήκης 1967 )
Ο Αρτινός Ορθόδοξος Ιεραπόστολος στα νησια Τσάγκος(η Τσάγος) του Ινδικού ωκεανου, νότια των νησιών Μαλβίδων, λεγόταν π. ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΑΘΗΝΑΙΔΗΣ.
240px-biot-map
Σύμφωνα με τον βιογράφο του Νικόλαο Αμβράζη «ο Φιλόθεος κατήγετο εκ Γραμμενίτσης ,μικράς κώμης πλησίον της Άρτης ,παρά τον Αραχθον ποταμόν. Εγνώρισα αυτόν κατά το 1874 ,ότε εσπούδαζομεν ομού την Θεολογίαν εν τη κατά την Χάλκην Θεολογική Σχολή.
..Ο Φιλόθεος ήτο εκ των αγνών ψυχών ,εις τας οποίας διακρίνει τις καθαρά ,ότι κατοικεί η Χάρις του Θεού.
Μετά το τέλος των σπουδών του « προσεκλήθη να χειροτονηθεί και υπεδείχθη εις αυτόν το ύψος των Αρχιερατικών θρόνων». Ο ίδιος αρνήθηκε την πρόταση ως εξής:
«…- Όλα καλά και Άγια , είπεν ο Φιλόθεος αλλά η εντολή του Χριστού;
-  Ποία εντολή ; τον ηρώτησε ο Διεθυντής της Θεολογικής Σχολής.
-  Η εντολή,απηντησεν ο Φιλόθεος «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη»(Ματθ.κη 19).Εφόσον είς και μόνος άπιστος υπάρχει επί της γής ,μη γνωρίζων τον Χριστόν και το Θείον Ευαγγέλιον ,η εντολή αύτη υποχρεώνει όλους τους χριστιανούς να εργάζονται υπέρ της επιστροφής των απίστων.
Αν όλοι γίνωμε Αρχιερείς ,μένοντες εις έν και το αυτό μέρος , που είναι το αποστολικό επάγγελμα και η αποστολική εργασία μεταξύ των απίστων; Ο Παύλος εκήρυττεν «εν κόποις περισσοτέρως ,εν πληγαίς υπερβαλλόντως,εν θανάτοις πολλάκις … οδοιπορίαις πολλάκις ,κινδύνοις ποταμών ,κινδύνοις ληστών,κινδύνοις εξ εθνών,κινδύνοις εν πόλει,κινδύνοις εν ερημία,κινδύνοις εν θαλάσση΄εν κόπω και μόχθω,εν αγρυπνίαις πολλάκις ,εν λιμώ και δίψει ,εν νηστείαις πολλάκις ,εν ψύχει και γυμνότητι.»(Β Κορινθ.ια 23-28). Και όλα ταύτα υπέφερεν ο Παύλος χάριν της σωτηρίας των αδελφών ,δια να οδηγήση αυτούς εις το Ευαγγέλιον της χάριτος του Θεού,δια να εκπληρώσει την εντολή «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη».
….Οι Απόστολοι δεν εξήλθον με Διπλώματα Θεολογικά να κηρύξωσι την αλήθειαν, αλλά με πίστιν ειλικρινή προς τον Θεόν , με αγάπη φλογεράν προς τον Χριστόν και με ζήλον ενθουσιώδη υπέρ της εξαπλώσεως της αληθούς γνώσεως του Θεού δια του κηρύγματος του Ευαγγελίου και του φωτισμού των ανθρώπων.
..Δια να αξιωθώ του αξιώματος τούτου(της Αρχιερωσύνης) πρέπει να δοκιμασθώ ,να υποφέρω διά τον Κύριον,να εργασθώ υπέρ των αδελφών μου,να κοπιάσω εργαζόμενος διπλά το Ευαγγέλιον και έπειτα να αναλάβω το μέγα αυτό φορτίον….»
Στην συνέχεια ο Φιλόθεος έφυγε από την Σχολή της Χάλκης χωρίς το Δίπλωμά του. Όπως αποκάλυψε στα Απομνημονεύματά του ,(στον συγγραφέα Νικόλαο Αμβράζη ),μετα από λίγο καιρό ,η Χαρις του Θεού του άνοιξε ένα Ιεραποστολικό δρόμο. Ακολούθησε το Ορθόδοξο Ιεραποστολικό κλιμάκιο , που με εντολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου πήγαινε στην Καλκούτα των Ινδιών.Το πλοίο όμως που τους μετέφερε ναυάγησε νότια των νησιών Μαλδίβων στον Ινδικό ωκεανό και με θαυματουργικό τρόπο αυτός και μερικοί άλλοι ναυαγοί σώθηκαν και τα κύματα της θάλασσας τους οδήγησαν στη παραλία των νησιών Τσάγκος. Τότε στην περιοχή κατοικούσαν άγριοι ανθρωποφάγοι.
Ενώ τους άλλους διασωθέντες τους σκότωσαν, αυτός σώθηκε εξ αιτίας ενός χαρακτηριστικού του προσώπου του , που έκαναν τους ανθρωποφάγους να τον θεωρήσουν ιερό πρόσωπο.
Γράφει στα απομνημονεύματά του. «Όλοι οι άγριοι,ρίψαντες μακράν τα φονικά όργανα και σχηματίσαντες κύκλον περί εμέ ,με παρετήρουν προσεκτικώς εις το πρόσωπον,κραυγάζοντες. «..Ιερός.Ιερός..»
«Ο πελώριος μαύρος ήγγιζε διά του δακτύλου ,μετά μεγάλου σεβασμού ,ως Επί της παρειάς μου υπήρχε μαύρον στίγμα ,έχον μέγεθος διλέπτου ,όπερ από της γεννήσεώς μου έφερον ,και όπερ κοινώς ονομάζεται ελιά ,και δεικνύων αυτό προς τους αγρίους ,εφώναζε..Ιερός,Ιερός..»
Αυτό το γεγονός άλλαξε την συμπεριφορά των αγρίων και έτσι ο Φιλόθεος έμεινε στο νησί,αφού θεωρήθηκε απεσταλμένος του Θεού. Από κεί και πέρα άρχισε η Ιεραποστολική του δράση εξημερώνοντας και εκχρισταινίζοντας τους αγρίους της φυλής των Νιανιαουμί ,μεταφράζοντας την Αγία Γραφή στην γλώσσα τους,και δημιουργώντας την πρώτη Ορθόδοξη Εκκλησία εκεί στον Ινδικό Ωκεανό.
Η Χάρις του Θεού πάλι με θαυματουργικό τρόπο του εξασφάλισε και Αρχιερέα ,ώστε και τους πρώην καννίβαλους να βαπτίσει και κληρικούς να χειροτονήσει. Ο Αρχιερέας ήταν ο Ηλιουπόλεως Αθανάσιος Τατίδης ,που καταγόταν από την Ζίτσα της Ηπείρου ,που βρέθηκε στην περιοχή και αυτός ναυαγός ,πηγαίνοντας σττην Ινδία.Αυτός χειροτόνησε και τον π.Φιλόθεο και εθεμελίωσε την πρώτη νεόφυτο Ορθόδοξη Εκκλησία στην περιοχή του Ινδικού Ωκεανού.
π.Δ.Α.

Ευλογητός ο Θεός που αναδεικνύει τέτοια πνευματικά Ιεραποστολικά αναστήματα της Εκκλησίας μας!  Είθε το Πανάγιο Πνεύμα να φωτίσει και άλλους ανθρώπους ( ιερείς και λαϊκούς ) ώστε να μιμηθούν τον π. Φιλόθεο και να τρέξουν να κηρύξουν τον Χριστό, το Ευαγγέλιο, την ησυχαστική και Μυστηριακή ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας σε όλα τα έθνη, σε όλες τις φυλές, σε όλους τους ανθρώπους και να μεταφέρουν το μήνυμα της Ανάστασης και της Αιώνιας Ζωής.
Υ.Γ  Τα νησιά αυτά σήμερα είναι στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου και οι κάτοικοι τους εκδιώχτηκαν προς τις Σεϋχέλλες ( Μητρόπολη Ειρηνουπόλεως Τανζανίας )  και τον Μαυρίκιο, ο οποίος υπάγεται στη Μητρόπολη Μαδαγασκάρης. Ρίχνουμε την ιδέα να ερευνήσουν ( αν είναι δυνατόν, βέβαια, αυτό ) οι Μητροπολίτες Ειρηνουπόλεως και Μαδαγασκάρης ( ή να αποσταλλεί και Ορθόδοξος ιερέας ή θεολόγος) στα νησιά αυτά ( Σεϋχέλλες και Μαυρίκιο ) , να βρουν τους κατοίκους που εκδιώχτηκαν από τα νησιά Τσάγκος και να ανακαλύψουν  Ορθοδόξους πιστούς ή απογόνους Ορθοδόξων Χριστιανών και να ανασυγκροτήσουν  την Ορθόδοξη Εκκλησία στα νησιά του Ινδικού Ωκεανού, με τη χάρη και ευλογία του Θεού.