Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022

Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΔΙΧΑΖΕΙ

 Τα λόγια που είπε ο Θεός στους πρωτόπλαστους, πριν αυτοί παραβούν την εντολή που τους είχε δώσει, τα είπε και στους δύο μαζί και όχι στον καθένα ξεχωριστά ούτε μόνο στον ένα για να τα πει αυτός και στον άλλον. Αυτό ασφαλώς, εκτός των άλλων, δηλώνει την ενότητα, την συνυπευθυνότητα και τη συζυγία, αφού ο Θεός τους είχε ενώσει εις σάρκα μία. Μετά όμως από την παράβαση της εντολής δε μίλησε και στους δύο μαζί, αλλά στον καθένα ξεχωριστά. Αυτό ασφαλώς, εκτός των άλλων, δηλώνει τη διάσπαση και το διχασμό που επέφερε αμέσως η αμαρτία μεταξύ τους, πράγμα που φαίνεται από το ότι, ο ένας έριξε την ευθύνη στον άλλον. Ευτυχώς όμως που δεν έφτασαν σε διαζύγιο, γιατί τότε δε θα υπήρχε η ανθρω-πότης.

Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών

ΒΔΕΛΥΓΜΑΗ λέξη βδέλυγμα σημαίνει κάτι το σιχαμερό, το ακάθαρτο και απόβλητο. Για τους ανθρώπους υπάρχουν πολλά και διάφορα τέτοια σιχαμερά βδελύγματα ανάλογα βέβαια με το κατά πώς βλέπει ο καθένας  τα πράγματα. Όμως υπάρχουν και αυτά που βδελύσσεται ο Θεός. Ας αναφέρουμε μερικά στη συνέχεια:

α) Ο Θεός βδελύσσεται την αδικία στις δοσοληψίες: « Ζυγοί δόλιοι βδέλυγμα ενώπιον Κυρίου, » ( Παρ. ια’, 1 ).

β) Ο Θεός βδελύσσεται τους άδικους συλλογισμούς: « βδέλυγμα Κυρίω λογισμός άδικος, » ( Παρ. ιε’, 26).

γ) Ο Θεός βδελύσσεται την άδικη απόδοση της δικαιοσύνης: « ος δίκαιον κρίνει τον άδικον, άδικον δε τον δίκαιον, ακάθαρτος και βδελυκτός παρά Θεώ» ( Παρ. ιζ’, 15 ).

δ) Ο Θεός βδελύσσεται το ψεύδος: « βδέλυγμα Κυρίω χείλη ψευδή, » ( Παρ.ιβ’, 22).

ε) Ο Θεός βδελύσσεται την ασέβεια: « βδέλυγμα Κυρίω οδοί ασεβούς, » ( Παρ. ιε’, 9).

στ) Ο Θεός βδελύσσεται την υπερηφάνεια στην καρδιά των ανθρώπων: « ακάθαρτος παρά Θεώ πας υψηλοκάρδιος, » ( Παρ. ιστ’, 5).

ζ) Ο Θεός βδελύσσεται κάθε τι το οποίο οι άνθρωποι το υψώνουν και το θεοποιούν: «το εν ανθρώποις υψηλόν βδέλυγμα ενώπιον του Θεού.» (Λουκ. ιστ’, 15).

η) Ο Θεός βδελύσσεται τους φόνους και δολιότητες: « άνδρα αιμάτων και δόλιον βδελύσσεται Κύριος » ( Ψ. 5,7).

θ) Όμως ο Θεός αγαπά και δε βδελύσσεται τα δημιουργήματά Του: « αγαπάς γαρ τα όντα πάντα και ουδέν βδελύσση ων εποίησας∙ ουδέ γαρ αν μισών τι κατεσκεύασας » (Σ.Σολ. ια’, 24).

ι) Δεν είναι λοιπόν ακάθαρτο κανένα δημιούργημα του Θεού ούτε μπορεί κάποιο από αυτά, ορατό ή αόρατο, που οι άνθρωποι το θεωρούν ακάθαρτο, να κάνει τον άνθρωπο ακάθαρτο ενώπιον του Θεού. Αυτό το έχει διδάξει ο Ίδιος ο Κύριος με τα εξής λόγια, « ἀκούετέ μου πάντες καὶ συνίετε. οὐδέν ἐστιν ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς αὐτὸν ὃ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι, ἀλλὰ τὰ ἐκπορευόμενά ἐστι τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον. εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω »( Μάρκ. ζ’, 14-16). Όταν ο Κύριος λέει «οὐδέν», ποιος θα διανοηθεί να πει, εκτός από τούτο, όποιο και να είναι αυτό; Κανείς, όποιος και να είναι αυτός.

ια) Αν λοιπόν κάποιος θεωρεί κάποιο δημιούργημα του Θεού, και ιδιαίτερα κάποιον άνθρωπο, βδέλυγμα και ακάθαρτο, ας ακούσει τα λόγια του Αγίου Πνεύματος προς τον Πέτρο, « α ο Θεός εκαθάρισε συ μη κοίνου » (Πρ. ι΄, 15).

 

Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022

ΟΙ ΚΑΡΔΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 

Είναι γνωστό ότι ο ουρανός και η γη είναι του Θεού, «σοι εἰσιν οι ουρανοί, και ση ἐστιν η γη· την οικουμένην και το πλήρωμα αυτής συ εθεμελίωσας» (Ψ. 88,12). Όσα όμως έχει ο Θεός είναι του Χριστού, «πάντα όσα έχει ο πατήρ εμά εστι» (Ιω. ιστ´,15). Οι καρδιές των ανθρώπων είναι του Θεού αφού ο Θεός είναι, «ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας αυτών» (Ψ 32, 15). Άρα, σύμφωνα με τα παραπάνω, οι καρδιές των ανθρώπων ανήκουν στο Χριστό, και κατά συνέπεια έχει δικαίωμα να κατοικεί εκεί, επειδή αυτές είναι ο οίκος του Πατέρα Του, «ουκ ήδειτε ότι εν τοις του πατρός μου δει είναί με;» (Λουκ. β´,49). Ο δε Απ. Παύλος λέει, «κατοικήσαι τον Χριστόν διά της πίστεως εν ταις καρδίαις υμών» (Εφ. γ´,17). Κάθε λοιπόν εχθρικό προς το Χριστό στοιχείο και αλλότριο πνεύμα δεν πρέπει να έχει τόπο στην καρδιά του ανθρώπου, γιατί, αν αυτό συμβεί και ο άνθρωπος μαζί του συνδεθεί, σπεύδει, απερίσκεπτα βέβαια, προς την καταστροφή. Έτσι, «εάν πνεύμα του εξουσιάζοντος αναβή επί σε, τόπον σου μη αφής» (Εκκλ. ι´,4).

  

Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου ΑθηνώνΔευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ


Η εξομολόγηση είναι ανακούφιση της ψυχής, και η άφεση των αμαρτιών  που επακολουθεί  αυτής  είναι  κάθαρση τη συνείδησης από τα νεκρά έργα.   Ύστερα  από   την άφεση αυτή όλα πλέον είναι σαν να μη έχουν γίνει. Μακάρι βέβαια να μη είχαν γίνει, αλλά αφού έχουν γίνει, τι να γίνει; Είθε να μη ξαναγίνει ό, τι έχει γίνει. Αλλά και, αν ξαναγίνει, γιατί οπωσδήποτε  πάλι κάτι στραβό θα γίνει,  η εξομολόγηση είναι επαναλαμβανόμενο Μυστήριο και έτσι τελικά η αμαρτία όρθια δε θα μείνει. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος, « αμαρτία γαρ υμών ου κυριεύσει· ου γαρ εστε υπό νόμον, αλλ᾿ υπό χάριν »( Ρω. στ’, 14). Άλλο είναι το να πει κανείς σε κάποιον, σε συγχωρώ γι’ αυτό που μου έκανες και μου ζητάς συγνώμη, και άλλο το να πει, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Το πρώτο είναι διαπροσωπικό και μπορεί να το λέει ο ένας   στον άλλον, το δεύτερο όμως μπορεί να το λέει μόνο ο Πνευματικός στο Μυστήριο της Μετάνοιας—Εξομολόγησης. Ο Κύριος είπε, « εξουσίαν έχει ο υιός του ανθρώπου  επί της γης αφιέναι αμαρτίας » ( Ματ. θ’, 6).  

 

Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...