Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012

Εκκλησιαστικά ρητά


εκκλησιαστικά κείμενα

Αποσπάσματα από την Αγία Γραφή και από κείμενα των Πατέρων της Εκκλησίας


http://www.gnomikologikon.gr/ecclisiast.html
Από την Παλαιά Διαθήκη
Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην.
Γένεσις Α'
Γενηθήτω φως.
Γένεσις Α'
Και εφύτευσεν ο Θεός παράδεισον εν Εδέμ κατά ανατολάς και έθετο εκεί τον άνθρωπον, ον έπλασε.
Γένεσις Α'
Ου καλόν τον άνθρωπον μόνον.
Γένεσις Β'
Και ήσαν οι δύο γυμνοί, ό τε Αδάμ και η γυνή αυτού, και ουκ ησχύνοντο.
Γένεσις Α'
Αντί πινακίου φακής.
Γένεσις ΚΕ'
Αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων.
Κριτές (Σαμψών) ιστ'
Δι' υπομονής πείθεται ο ηγεμών και η γλυκειά γλώσσα συντρίβει οστά.
Παροιμίαι ΚΕ'
Ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης.
Εκκλησιαστής Α'
Οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου.
Ψαλμοί 103
Φωνή βοώντος εν τη ερήμω.
Ησαΐας Μ'
Μη αποκρίνου εις τον άφρονα κατά την αφροσύνην αυτού δια να μη γένης και συ όμοιος αυτού.
Παροιμίαι ΚΣΤ'
Ως ο κύων επιστρέφει εις τον εμετόν αυτού, ούτως ο άφρων επαναλαμβάνει την αφροσύνην αυτού.
Παροιμίαι ΚΣΤ'
Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου.
Ψαλμοί ΡΙ'
Εγώ ειμί ο Ων.
Έξοδος Γ'
Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία εποίησας.
Ψαλμοί 103
Τοις πάσι χρόνος και καιρός τω παντί πράγματι υπό τον ουρανόν.
Εκκλησιαστής Γ'
Θου, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου.
Ψαλμοί 140
Τα τρία ταύτα είναι θαυμαστά, εις εμέ μάλιστα τέσσαρα δεν εννοώ: τα ίχνη του αετού εις τον ουρανόν, τα ίχνη του όφεως επί του βράχου, τα ίχνη του πλοίου εν μέσω της θαλάσσης και τα ίχνη του ανθρώπου εν τη νεότητι.
Παροιμίαι Λ'
Μη καυχώ τα εις αύριον, ου γαρ γιγνώσκεις τι τέξεται η επιούσα.
Παροιμίαι ΚΖ'
Οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, χείρα αντί χειρός, πόδα αντί ποδός.
Έξοδος ΚΑ'
Αρχή παντός έργου λόγος, και προ πράξεως βουλή.
Σοφία Σειράχ 37
Καιρός του τέκειν και καιρός του αποθανείν, καιρός του φυτεύσαι και καιρός του εκτίλαι πεφυτευμένον.
Εκκλησιαστής Γ'
Όστις σκάπτει λάκκον θέλει πέσει εις αυτόν και ο λίθος θέλει επιστρέψει εις τον κυλίοντα αυτόν.
Παροιμίαι ΚΣΤ'
Εν περιβολή ιματίων μη καυχήσεις και εν ημέρα δόξης μη επαίρου.
Σοφία Σειράχ IA’ 4
Ο οκνηρός νομίζει εαυτόν σοφώτερον παρά επτά σοφούς γνωμοδότας.
Παροιμίαι ΚΣΤ'
Προ συντριβής ηγείται ύβρις, προ δε της πτώσεως υπερηφάνεια.
Παροιμίαι IΣΤ'
Ουδέν καινόν υπό τον ήλιον.
Εκκλησιαστής Α'
Αμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα.
Έξοδος Κ'
Προφάσεις εν αμαρτίαις.
Ψαλμοί 140
Ούτε φωνή ούτε ακρόαση.
Βασιλέων Α'
Από τα Ευαγγέλια
Αγαπάτε αλλήλους.
κατά Ιωάννην
Εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ην προς τον Θεόν, και Θεός ην ο Λόγος.
κατά Ιωάννην α’
Μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου.
κατά Ματθαίον στ'
Εγένετο δε εν ταις ημέραις εκείναις…
συνήθης εισαγωγική φράση στα Ευαγγέλια
Μη φοβού Μαριάμ.
κατά Λουκάν α'
Χαίρε, κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου.
κατά Λουκάν α'
Νυν απολύεις το δούλο σου δέσποτα.
κατά Λουκά β'
Ο Συμεών όταν αντίκρισε το νεογέννητο Ιησού
Μη νομίσητε ότι ήλθον καταλύσαι τον νόμον ή τους προφήτας. Ουκ ήλθον καταλύσαι, αλλά πληρώσαι.
από την επί του Όρους Ομιλία του Ιησού
Έχε με παρητημένον.
κατά Λουκά ιδ'
Άρον τον κράβατόν σου και περιπάτει.
κατά Ιωάννην ε'
Η πίστις σου σέσωκέ σε· ύπαγε εις ειρήνην
κατά Μάρκον & κατά Λουκάν
Διυλίζοντες τον κώνωπα, την δε κάμηλον καταπίνοντες.
κατά Ματθαίον κγ'
Δια τον φόβον των Ιουδαίων.
κατά Ιωάννην ζ'
Αιτείτε και δοθήσεται υμίν, ζητείτε και ευρήσετε, κρούετε και ανοιγήσεται υμίν.
κατά Ματθαίον ζ'
Ερευνάτε τας γραφάς.
κατά Ιωάννην ε'
Και καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως.
κατά Λουκάν στ'
Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής.
κατά Μάρκον ιδ'
Οι έσχατοι έσονται πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι.
κατά Λουκάν ιγ'
Τα αδύνατα παρ' ανθρώποις δυνατά εστί παρά τω Θεώ.
κατά Λουκάν ιη'
Πολλοί γαρ εισί κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί.
κατά Ματθαίον κβ'
Ο μη ων μεθ' ημών, καθ' ημών.
κατά Ματθαίον iβ'
Ήλθον και ελάλησα αυτοίς αμαρτίαν ουκ έχω.
κατά Ιωάννην
Το άλας της γης.
κατά Ματθαίον ε'
Ο Ιησούς για τους μαθητές του.
Γρηγορείτε και προσεύχεσθε.
κατά Ματθαίον κστ' & Κατά Μάρκον ιδ'
Συ είπας.
κατά Ματθαίον κστ'
Ουδείς προφήτης δεκτός εν τη πατρίδι αυτού.
κατά Λουκάν δ'
Μάχαιραν έδωκας, μάχαιραν θα λάβεις.
κατά Ματθαίον κστ'
Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι ότι αυτών εστί η βασιλεία των ουρανών.
κατά Ματθαίον ε'
Μακάριοι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην
κατά Ματθαίον ε', από την επί του Όρους Ομιλία του Ιησού
Γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς.
κατά Ιωάννην η’ 32
Επηρώτησε δε αυτὸν ο Ιησούς λέγων· τι σοι εστιν όνομα; ο δε είπε λεγεών, ότι δαιμόνια πολλά εισήλθεν εις αυτόν.
κατά Λουκάν η'
Ους ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτω.
κατά Ματθαίον ιθ'
Αγρόν ηγόρασα.
κατά Λουκάν
Τι χρείαν έχομεν μαρτύρων.
κατά Μάρκον ιδ'
Δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δότε.
κατά Ματθαίον ι'
Την κεφαλή του επί πίνακι.
κατά Ματθαίον ιδ'
Κάρφος εν τω οφθαλμώ.
Ματθαίος ζ'
Ο έχων ώτα ακούειν, ακουέτω.
κατά Λουκάν ιδ'
Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ.
κατά Ματθαίον κβ'
Ουκ επ' άρτω μόνο ζήσεται άνθρωπος.
κατά Ματθαίον δ'
Ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν.
κατά Ματθαίον στ'
Μη δότε τα άγια τοις κυσί μηδέ βάλητε τους μαργαρίτας υμών έμπροσθεν των χοίρων.
κατά Ματθαίον ζ'
Μην κρίνετε ίνα μην κριθήτε.
κατά Ματθαίον ζ'
Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω.
κατά Ιωάννη β'
Η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης.
κατά Ματθαίον κζ'
Δεύτε πρός με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς.
κατά Ματθαίον
Καλόν το άλας, εάν δε το άλας μωρανθή εν τίνι αρτυθήσεται;
κατά Λουκάν ιδ'
Το Σάββατον διά τον άνθρωπον έγένετο και ουχ ο άνθρωπος διά το Σάββατον
κατά Μάρκον β'
Ύπαγε οπίσω μου Σατανά.
κατά Ματθαίον γ'
Ό γέγονε, γέγονε.
κατά Ιωάννην ιθ'
Απολωλός πρόβατον.
κατά Λουκάν ιε'
Ευκολώτερον εστι κάμηλον διά τρυπήματος ραφίδος διελθείν ή πλούσιον εις την βασιλείαν τού Θεού εισελθείν
κατά Ματθαίον ιθ'
Πας ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται και ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται
κατά Λουκάν ιδ'
Αντί του μάννα χολήν.
κατά Ματθαίον κζ'
Πριν αλέκτωρ φωνήσαι τρις.
κατά Λουκάν κβ'
Άρον, άρον σταύρωσον αυτόν.
κατά Ιωάννην ιθ'
Ο εορακώς μεμαρτύρηκεν και αληθής εστίν η μαρτυρία.
κατά Ιωάννην ιθ'
Το αίμα αυτού εφ' ημάς και επί τα τέκνα ημών.
κατά Ματθαίον
Ό γέγραφα, γέγραφα.
φράση του Πόντιου Πιλάτου, σχετικά με την επιγραφή στο σταυρό του Ιησού
Άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσι.
κατά Λουκάν κγ'
Παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο.
κατά Ματθαίον κστ'
Ίδε ο άνθρωπος.
κατά Ιωάννην ιθ'
Ήγγικεν η ώρα.
κατά Ματθαίον κστ'
Ηλί, ηλί λαμά σαβαχθανί.
κατά Ματθαίον κζ'
Πάτερ, εις χείρας σου παρατίθεμαι το πνεύμα μου
κατά Λουκάν κγ'
από τις Πράξεις Αποστόλων
Ό,τι σπείρεις θα θερίσεις.
Απόστολος Παύλος, Προς Γαλάτες επιστολή
Ο μη εργαζόμενος μηδέ εσθιέτω.
Απόστολος Παύλος, Προς Θεσσαλονικείς Β'
Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις;
Πράξεις Αποστόλων 23:7
Κύμβαλον αλλαλάζον.
Απόστολος Παύλος, Προς Κορινθίους ΙΓ'
Απορώ και εξίσταμαι.
Πράξεις Αποστόλων Β' 1-13
Μη δίδετε τόπω τω διαβόλω.
Απόστολος Παύλος
Τα πάντα δοκιμάζετε το καλόν κατέχετε.
Απόστολος Παύλος
Μετά πρώτην και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού.
Απόστολος Παύλος
Τιμωρείτε τους ατάκτους ίνα μη υπεραίρωνται.
Απόστολος Παύλος
Φθείρουσιν ήθη χρηστά ομιλίαι κακαί.
Απόστολος Παύλος, προς Κορινθίους ΙΕ'
Αι ημέραι είναι πονηραί.
Απόστολος Παύλος, Προς Εφεσίους
Ο αποθανών δεδικαίωται.
Απόστολος Παύλος, Προς Ρωμαίους ΣΤ'
Μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας.
Απόστολος Παύλος, προς Κορινθλιους 1, ε'
Του ιδίου φυράματος.
Απόστολος Παύλος, Προς Ρωμαίους θ'
Ο έχων νουν ψηφισάτω τον αριθμόν του θηρίου· αριθμός γαρ ανθρώπου εστί· και ο αριθμός αυτού χξς.
Ιωάννου Αποκάλυψις
από  άλλες πηγές
Το μεν αληθές εν, το δε ψεύδος πολυσχιδές.
Γρηγόριος ο Νανζιανζηνός
Αθανάσιον επαινών αρετήν επαινέσομαι.
Γρηγόριος ο Νανζιανζηνός
Δεξάμενος φλόγα τρέχε. Ου γαρ γιγνώσκεις πότε σβέννυται και εν σκοτία σε καταλείψει.
Ιωάννης της Κλίμακος
Νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες
Ιωάννης Χρυσόστομος
Πίστευε και μη ερεύνα.
Παρότρυνση των πρώτων Πατέρων της Εκκλησίας.
Η Εκκλησία θεωρεί συκοφαντία την άποψη ότι η φράση αυτή υπήρξε δόγμα της.
Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή…
Η αρχή του τροπαρίου της Κασσιανής
Έπαθε των παθών του τον τάραχον.
Από τον Μικρό Παρακλητικό Κανόνα
Χους εί και εις χουν απελεύσει.
Από την Νεκρώσιμη Ακολουθία
Ουκ εν τω Άδη μετάνοια.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...