Τρίτη 14 Μαΐου 2024

Ερωτήσεις, απαντήσεις

 

1η  ερώτηση

Πότε ένας πιστός   ονομάζεται πνευματικός άνθρωπος;

Απάντηση  στο ερώτημα αυτό δίνουν τα παρακάτω  λόγια του Αποστόλου Παύλου: 

α) « ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ Θεοῦ, ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν »( Α’ Κορ. β’, 12 ).

Σύμφωνα με αυτά, πνευματικός άνθρωπος  ονομάζεται ο πιστός που έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα για να γνωρίσει τα καλά που έχει χαρίσει ο Θεός στους πιστούς.  

β)  « ὁ δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει μὲν πάντα, αὐτὸς δὲ ὑπ᾿ οὐδενὸς ἀνακρίνεται»( Α’ Κορ. β’, 15 ). 

Σύμφωνα με αυτά, πνευματικός άνθρωπος  ονομάζεται ο πιστός    που με το Άγιο Πνεύμα που έχει μέσα του,  ανακρίνει και διακρίνει τα πάντα και τους πάντες ο ίδιος όμως δεν ανακρίνεται και δεν κατανοείται από κανένα.

γ) «ἡμῖν δὲ ὁ Θεὸς ἀπεκάλυψε διὰ τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ· τὸ γὰρ Πνεῦμα πάντα ἐρευνᾷ, καὶ τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ» (Α’ Κορ. β’, 10  ).

Σύμφωνα με αυτά, ο πνευματικός άνθρωπος  γνωρίζει όσα το  Άγιο Πνεύμα του  αποκαλύπτει, γιατί μόνο Αυτό ερευνά  τα πάντα ακόμη και τα βάθη του Θεού.

 

2η   ερώτηση

Ένας  πνευματικός άνθρωπος,  σύμφωνα βεβαίως  με τα παραπάνω,  ποια σχέση έχει με τον Ιερέα που είναι  Πνευματικός;

Ο  πνευματικός  άνθρωπος δεν είναι ανάγκη να είναι και Ιερέας ενώ ο Πνευματικός που τελεί το Μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως  επιλέγεται από τους Ιερείς με απόφαση του Επισκόπου της περιοχής.  

Βεβαίως ο Ιερέας που είναι Πνευματικός, καλό είναι και μπορεί να είναι και πνευματικός άνθρωπος,  αυτό όμως είναι προσωπικό  του θέμα και είτε είναι ή δεν είναι, το Μυστήριο γίνεται λόγω της ειδικής ιεροσύνης που έχει ως Ιερεύς.  

Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών.
G
M
T
Y
Η λειτουργία ομιλίας περιορίζεται σε 200 χαρακτήρες

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...