Δευτέρα 15 Αυγούστου 2022

Το Άγιο Πνεύμα τίμησε την Παναγία.

 

Όπως είναι γνωστό η Παναγία,  ως Μητέρα του Κυρίου που ήταν, προφήτευσε για  τον Εαυτό Της  με τα λόγια, « ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί·» (Λοκ. α’, 48). Το ότι αυτό  συμβαίνει  σε όλες τις γενεές είναι οφθαλμοφανές. Επίσης είναι  αυτονόητο  ότι η προφητεία αυτή που εκπληρώνεται συνεχώς είναι εκ Πνεύματος Αγίου.

 

Πέρα όμως από τους μακαρισμούς είναι άξιον και δίκαιον να τονισθεί ιδιαιτέρως και η τιμή προς την Θεοτόκο, ανεξάρτητα από το ότι αυτή η τιμή  εμπεριέχεται  στους μακαρισμούς. Ο λόγος είναι ότι η τιμή προς την Θεοτόκο  αποδόθηκε   το πρώτον δια στόματος της μητέρας του Προδρόμου αφού προηγουμένως «ἐπλήσθη Πνεύματος ῾Αγίου».  

 

Συγκεκριμένα  ο Λουκάς  γράφει, « καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ἡ ᾿Ελισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας, ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς· καὶ ἐπλήσθη Πνεύματος ῾Αγίου ἡ ᾿Ελισάβετ  καὶ ἀνεφώνησε φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου.  καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρός με; »( Λουκ. α’,41-43 ). Τα λόγια της Ελισάβετ, « πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρός με; » λένε πολλά.

 

Αξιοπρόσεκτο όμως είναι το ότι δεν αναφέρθηκε στον  Κύριό της, αλλά στη  Μητέρα Του που τον κυοφορούσε. Αυτό δηλώνει την ανθρώπινη  διάσταση  της επίσκεψης και όχι τη λατρευτική υποδοχή του Κυρίου της. Έτσι το ότι υποδέχτηκε τη Μητέρα και όχι τον Κύριό της δεν συνιστά ατόπημα της Ελισάβετ, αλλά σοφία. Σοφία, γιατί πριν πει αυτά τα λόγια και για να τα πει, η Ελισάβετ « ἐπλήσθη  Πνεύματος ῾Αγίου ». Άρα ήταν λόγια του Αγίου Πνεύματος με τα οποία η Ελισάβετ τίμησε την Παναγία ως Μητέρα του Κυρίου της, πράγμα που σημαίνει ότι την τίμησε το Άγιο Πνεύμα.

 

Αφού λοιπόν την Παναγία την τίμησε το Άγιο Πνεύμα, επόμενο είναι να την τιμούν και να την μακαρίζουν « πᾶσαι αἱ γενεαί».  Και καλά κάνουν.

 

Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...