Παρασκευή 5 Απριλίου 2024

Πώς χαρακτήρισαν τον επερχόμενο θάνατό τους ο Πέτρος και ο Παύλος;

 

Προφανώς δεν είπε κανένας τους π.χ. πρόκειται να πεθάνω ή κάτι άλλο που συνήθως λένε οι άνθρωποι, αλλά είπαν τα εξής: Ο Πέτρος είπε, « δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι, ἐφ' ὅσον εἰμὶ ἐν τούτῳ τῷ σκηνώματι, διεγείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει, εἰδὼς ὅτι ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόθεσις τοῦ σκηνώματός μου, καθὼς καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐδήλωσέ μοι »(Β’ Πέτρ. α’, 13-14).

Ο δε Παύλος είπε, « Ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκί, τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου, καὶ τί αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω. συνέχομαι δὲ ἐκ τῶν δύο, τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι. πολλῷ γὰρ μᾶλλον κρεῖσσον » (Φιλιπ. α’, 21-23 ).

 Όποιος λοιπόν δεν έχει πεθάνει ακόμα, όποιον και να διαλέξει από τους παραπάνω δύο Αποστόλους, μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή, γιατί ο θάνατος έχει καταργηθεί και ο Χριστός είναι η Ζωή. Δεν έχει λοιπόν παρά να αρπάξει τη ζωή ώστε ο θάνατος να μη έχει πλέον γι' αυτόν λόγον υπάρξεως. Αυτό λέει  και ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, «ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως· ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν ἐκλήθης καὶ ὡμολόγησας τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων» (Α’ Τιμ. στ’,12).

Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών.

G
M
T
Y
Η λειτουργία ομιλίας περιορίζεται σε 200 χαρακτήρες

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...