Δευτέρα 22 Απριλίου 2024

Ο Πατέρας όλων

 

Ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου και Θεού Ιησού Χιαστού είναι ο Πατέρας όλων, « ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται »( Εφ. γ’, 15). Έτσι λοιπόν ο Ίδιος ο Κύριος είπε, « καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς· εἷς γάρ ἐστιν ὁ πατήρ ὑμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς »( Ματ. κγ’,9).

Με αυτό βεβαίως δεν καταργεί τη γνωστή εντολή του Θεού, όπως φαίνεται και από τον έλεγχο που έκανε στους γραμματείς και Φαρισαίους, όταν τους είπε, « ὁ γὰρ Θεὸς ἐνετείλατο λέγων· τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα· καὶ ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω. ὑμεῖς δὲ λέγετε· ὃς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί, δῶρον ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς, καὶ οὐ μὴ τιμήσῃ τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ· καὶ ἠκυρώσατε τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν » ( Ματ. ιε’, 4- 6).

Άλλο λοιπόν η επίκληση του Θεού, ως μοναδικού Πατέρα, και άλλο η τιμή, ως εντολή του Θεού, στον άνθρωπο πατέρα. Ποιος λοιπόν σώφρων χριστιανός θα τολμήσει να ακυρώσει αυτή την εντολή του Θεού, επειδή κάποιος άλλος του δίδαξε αντίθετα από τα λόγια του Θεού; Προφανώς κανείς, ούτε αυτός ούτε ο άλλος, αν βεβαίως δε βρίσκονται σε πλάνη.

Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...