Τρίτη, 31 Αυγούστου 2010

Ή βασίλισσα των επιθυμιών.

-Τ ι ειναι η γνωση;
- Είναι αίσθηση της αθάνατης ζωης.
- Και τι είναι ή αθάνατη ζωή;
- Είναι αίσθηση εν Θεώ έπειδη άπο τη
σύνεση γεννιέται ή αγάπη, και ή κατά Θεον
γνώση είναι βασίλισσα όλων των επιθυμιών.
Στην καρδιά που δέχεται αύτη τη γνώση, κά θε γλυκύτητα τούτου τοϋ κόσμου είναι πε­ρισσή. Γιατϊ τίποτε δεν μπορεί να. ομοιωθή με την γλυκύτητα της επιγνώσεως τοϋ Θεοϋ. Κύριε, πλήρωσε την καρδιά μου με την
αιώνια ζωή. 'Η αιώνια ζωη είναι ή παραμυθία παρουσίας τοϋ Θεοϋ, και όποιος τη βρηήκε , θεωρεί περιττή την παρηγοριά που προσφέρει ο κόσμος.

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος - Από το βιβλίο : ΤΟ ΘΕ'Ι'ΚΟ ΛΙΜΑΝΙ

ΔΑΦΝΗ
      

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...