Κυριακή, 8 Αυγούστου 2010

Σώσον ημάς ή πρέσβευε υπέρ ημών;


Και τα δύο είναι σωστά, αλλά ας τα δούμε ένα - ένα.
Α. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς:
Είναι γνωστό σε όλους ότι ο Σωτήρας του κόσμου είναι  ο  Χριστός  και  μόνο ο Χριστός. Συνεπώς  λέγοντας  οι  πιστοί  « Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον  ημάς »,  δεν  αγνοούν    αυτή την αλήθεια. Απλά  ζητούν  από  τη  Θεοτόκο  να  τους  βοηθήσει για να καρπωθούν    τη   σωτηρία  που  προσφέρει ο  Υιός της.
Για  να γίνει  αυτό περισσότερο  κατανοητό, ας προσέξουμε λίγο   τα  εξής  λόγια του Αποστόλου Παύλου, « τοις πάσι γέγονα τα πάντα, ίνα πάντως τινάς σώσω.» (Α’ Κορ. θ’, 2 ). Εδώ  είναι προφανές  ότι  ο Παύλος, λέγοντας « τινάς  σώσω »,  δεν παρουσιάζεται ως σωτήρας ο ίδιος, αλλά εννοεί ότι  θα τους σώσει με το να τους δείξει το Σωτήρα. Έτσι θα μπορούσαν κάποιοι καλοπροαίρετοι πιστοί να του πουν π. χ. « Απόστολε Παύλε, σώσον ημάς», αφού  θα εννοούσαν με αυτό, δείξε μας το Σωτήρα. Εάν  όμως  νόμιζαν  ότι  ο  ίδιος  ο  Παύλος  είναι θεός  και  σωτήρας  τους,  τότε  ο  Παύλος  θα έσχιζε  τα  ρούχα  του, πράγμα  που  το  έχει  κάνει, (Πρ. ιδ’, 8 - 18).

Ύστερα από τις διευκρινήσεις αυτές, γίνεται αντιληπτό  ότι  το « Υπεραγία Θεοτόκε,  σώσον ημάς » ορθώς λέγεται. Με αυτό δηλαδή το « σώσον ημάς », δεν  κάνουν   οι  πιστοί  τη  Θεοτόκο  θεό και  σωτήρα  τους,  αφού  η  ίδια  είπε ότι ο  Θεός είναι ο Σωτήρας της. Είναι  γνωστά  τα  λόγια   της, « Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον  και ηγαλλίασε το  πνεύμά μου  επί  τω  Θεώ  τω  σωτήρί μου, » (Λουκ. α’, 46 - 47).
Αυτό  φαίνεται  και   από  το ότι μετά το « Υπεραγία  Θεοτόκε, σώσον ημάς » δεν λένε οι  πιστοί  το  « αλληλούια », το οποίο αρμόζει μόνο στο Θεό, ενώ στο  Χριστό το λένε. Για παράδειγμα  ας  θυμηθούμε  το  «Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο αναστάς εκ νεκρών,ψάλλοντάς Σοι αλληλούια ».
Β. Υπεραγία  Θεοτόκε,  πρέσβευε υπέρ ημών:
Το  ότι  και  αυτό  είναι  σωστό  είναι προφανές, και δε χρειάζονται πολλές διευκρινήσεις, παρά μόνο να παραθέσουμε το, « Ταις πρεσβείαις της Θεοτόκου, Σώτερ , σώσον ημάς ». Εδώ  οι  πιστοί  ομολογούν ότι ο Χριστός σώζει και η Θεοτόκος πρεσβεύει για τη σωτηρία τους. Άρα, όπως αναφέρθηκε στην αρχή,  και τα δύο είναι σωστά, δηλαδή και το  « σώσον  ημάς »  και  το  « πρέσβευε υπέρ ημών ».
Μπορεί όμως καλόπιστα να διερωτηθεί κανείς, μήπως το « Υπεραγία  Θεοτόκε,  πρέσβευε υπέρ  ημών » λέγεται, όχι επειδή είναι σωστό,  αλλά επειδή, από άγνοια των όσων γράφτηκαν παραπάνω, θεωρείται  λανθασμένο το « Υπεραγία  Θεοτόκε,  σώσον  ημάς »; Αν  συμβαίνει αυτό, δε μένει παρά  να απαλλαγεί κανείς από την άγνοιά του αυτή, γιατί υπάρχει κίνδυνος  να  νομίζει  κιόλας  ότι  κάνει  κάποια  σπουδαία  διόρθωση, και μάλιστα να καυχάται γι’ αυτή.  

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...