Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2011

ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΕις πάσαν την γήν εξήλθεν ο φθόγγος σου ως δεξαμένην τον λόγον σου. Διού Θεοπρεπός εδογμάτισας, την φύσην των όντων ετράνωσας. Τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας, Βασίλειον ιεράτευμα. Πάτερ όσιε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε δωρήσασθε ημίν το μέγα έλεος.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...