Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2011

ΕΝ ΙΟΡΔΑΝΗ - ΘΕΟΦΑΝΕΙΑἘν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου, Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητὸν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα, καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...