Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023

Ο ΜΟΧΛΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

 


Α. Ο ΜΟΧΛΟΣ

Όταν ο Αρχιμήδης ανακάλυψε  το μοχλό, είπε το γνωστό,  «Δος μοι πα στω και ταν γαν κινάσω». Με άλλα λόγια, δος μου κάπου να σταθώ και  τη γη θα κινήσω. 


α) Για να κινήσει κάποιος κάτι, προφανώς δε γίνεται να στέκεται  ο ίδιος πάνω σε αυτό. Έτσι, προκειμένου να κινήσει τη γη, στην προκειμένη περίπτωση ο Αρχιμήδης,   πάνω στην οποία βρισκόταν ο ίδιος, θα έπρεπε να στεκόταν έξω από αυτή. 


β) Για να κινηθεί κάτι, προφανώς πρέπει να είναι ακίνητο και όχι κινητό.  Η γη όμως,  όπως τώρα είναι γνωστό, κινείται και δεν υπάρχει λόγος να την κινήσει κάποιος με μοχλό.


γ) Αφού λοιπόν αυτός που έχει το μοχλό, δε γίνεται να βρίσκεται πάνω σε αυτό που θέλει να κινήσει, και αυτό δεν πρέπει να βρίσκεται εν κινήσει, ας δούμε από μακριά ένα βουνό, για να  μας βοηθήσει  και να βρούμε λύση. Το βουνό  πάνω στη γη είναι το ακίνητο και αυτός από μακριά το αγναντεύει χωρίς να μπορεί να το κινήσει.


δ) Ο Αρχιμήδης βεβαίως, για να τονίσει τη σημασία του μοχλού, προτίμησε να αναφερθεί στη γη και όχι στο βουνό. Δεν είπε, δος μοι πα στω και θα κινήσω  το βουνό.  Αν το έλεγε αυτό, θα του έλεγε κάποιος,  έλα κάτσε κάπου εδώ, πάρε τώρα το μοχλό  και κούνα το βουνό.

 

Β. Η ΠΙΣΤΗ

 

α) Ο Κύριος είπε, « τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν».(Λουκ. ιη’, 27).   Έτσι, ό, τι δεν είναι δυνατό να το κάνει ο άνθρωπος,   μπορεί  να το κάνει ο Θεός.

β) Πρώτον, όχι μόνο τη γη που δε μπορεί να την κινήσει ο μοχλός, αλλά και τον ουρανό μαζί,  μπορεί να   σείσει   ο Θεός.  Ο Ίδιος  « ἐπήγγελται λέγων· ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείω οὐ μόνον τὴν γῆν, ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν. τὸ δὲ ἔτι ἅπαξ δηλοῖ τῶν σαλευομένων τὴν μετάθεσιν ὡς πεποιημένων, ἵνα μείνῃ τὰ μὴ σαλευόμενα »(Εβρ. ιβ’, 26-27). 

γ)   Όσο για το βουνό, που και αυτό δε μπορεί να το κινήσει ο μοχλός,  μπορεί  ένας πιστός που έχει πίστη να του πει, πήγαινε από αυτού που είσαι, εκεί. Αυτό το είπε ο Ίδιος ο Χριστός,   «ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν ( Ματ. ιζ’, 20).

δ) Ο μοχλός της πίστης βεβαίως, σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι η πίστη  απορρίπτει και απαξιώνει το μοχλό του Αρχιμήδη. Αντιθέτως μάλιστα η πίστη δέχεται και   αποδέχεται  το μοχλό όπως και κάθε άλλη επιστήμη. Και πώς όχι αφού ο Ίδιος ο Θεός « καὶ αὐτὸς ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ· »  ( Σ, Σειρ. λη’, 6).

ε)  Πάντως ο Αρχιμήδης με το « δος μοι πα στω » που είπε για το μοχλό, θα δέχτηκε στον Άδη ως Κύριό του το Χριστό, όχι για « την γαν»  να κινήσει, αλλά την αιώνιο ζωή για να κερδίσει.


Ιωάννης  Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών.
G
M
T
Y

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...