Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Το ευαγγέλιο της Κυριακής

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014
Το ευαγγέλιο της Κυριακής
ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
Κεφ. ιη΄ (18 )
Στιχ: 10-14. Η παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου.

10 ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης.
 11 ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο· Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, καὶ ὡς οὗτος τελώνης·
12 νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι.
13 καὶ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι, ἀλλ᾿ ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων· Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ.
14 λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ γὰρ ἐκεῖνος· ὅτι πᾶς ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

Σύντομη ερμηνεία

10 Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο ιερό για να προσευχηθούν∙ ο ένας ήταν Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης.
11 Ο Φαρισαίος στάθηκε όρθιος ,για να φαίνεται καλά, και προσευχόταν προς τον εαυτό του και για τον εαυτό του με τα εξής λόγια: Σ’ ευχαριστώ , Θεέ μου, διότι δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους, που είναι άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, ή και σαν αυτόν εκεί τον τελώνη. Ενώ δηλαδή όλοι οι άλλοι είναι ένοχοι και αξιοκατάκριτοι , εγώ είμαι ο μόνος ανένοχος. Σ’ ευχαριστώ λοιπόν, διότι δεν βλέπω στον εαυτό μου τις τόσες κακίες που έχουν οι άλλοι.
12 Έχω όμως και αρετές: Νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Δίνω το ένα δέκατο απ’ όλα εκείνα που αποκτώ, ακόμη κι από τα πιο μικρά και τιποτένια, για τα οποία δεν επιβάλλει ο νόμος τη «δεκάτη».
13 Ο τελώνης , αντίθετα, στεκόταν μακριά από το θυσιαστήριο όπου καίγονταν οι θυσίες , και δεν είχε την τόλμη όχι μόνο τα χέρια του αλλά ούτε τα μάτια του να σηκώσει επάνω προς τον  ουρανό. Αλλά χτυπούσε συνεχώς το στήθος του, που περιέκλειε την αμαρτωλή και ακάθαρτη καρδιά του, και έλεγε: Κύριε και Θεέ, σπλαχνίσου με και συγχώρησέ με τον αμαρτωλό.
14 Σας βεβαιώνω ότι αυτός ο περιφρονημένος τελώνης κατέβηκε από το ιερό και πήγε στο σπίτι του αθωωμένος και δικαιωμένος από τον Θεό και όχι ο Φαρισαίος εκείνος. Δικαιώθηκε λοιπόν ο τελώνης και κατακρίθηκε ο Φαρισαίος, διότι όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί από τον Θεό και θα κατακριθεί. Αντίθετα όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί και θα τιμηθεί από τον Θεό.

Πηγή: «Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ»
+ΠΑΝ. Ν . ΤΡΕΜΠΕΛΑ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»

Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ


Με θέμα: «Στον καιρό του Παλαιολόγου»
Ένα ταξίδι στο Βυζάντιο με όχημα τη λογοτεχνική σας φαντασία.

Ζωντανέψτε με την πένα σας τις μέρες του τελευταίου Αυτοκράτορα δημιουργώντας ένα διήγημα έως 2500 λέξεις και παίρνοντας μέρος στον λογοτεχνικό διαγωνισμό που διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων των Απανταχού Κρυπτοχριστιανών & η Ενωμένη Ρωμηοσύνη.
Πέρα από τα βραβεία, τα δώρα και τις τιμητικές διακρίσεις του διαγωνισμού, η συμμετοχή σε ένα λογοτεχνικό διαγωνισμό είναι μία συναρπαστική και ανεπανάληπτη εμπειρία, ένα ταξίδι στις πιο δημιουργικές πτυχές του εαυτού σας!         

Κανόνες Συμμετοχής

- Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε δύο κατηγορίες:
α. Μαθητών (Γυμνασίου-Λυκείου)
β. Ενηλίκων.
Για κάθε κατηγορία θα υπάρξει ξεχωριστή διάκριση.

- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ομιλούντες την ελληνική γλώσσα ανεξαιρέτως λοιπών στοιχείων.

- Η έκταση των έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2500 λέξεις (περίπου πέντε σελίδες).

- Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν με ένα μόνο διήγημα, το οποίο να μην έχει δημοσιευθεί ποτέ σε οποιοδήποτε επίσημο έντυπο (βιβλίο-εφημερίδα-περιοδικό).

- Τα έργα υποβάλλονται σε επτά (7) δακτυλογραφημένα αντίτυπα, με ψευδώνυμο στο κάτω δεξιά μέρος της σελίδας και θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, απαραιτήτως με ψευδώνυμο.
Εντός του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ θα πρέπει να βρίσκεται και ένας άλλος φάκελος ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟΣ μέσα στον οποίο θα βρίσκεται το πραγματικό όνομα και τα λοιπά στοιχεία του διαγωνιζομένου (διεύθυνση, πόλη, τηλέφωνο), ενώ εξωτερικά αυτού θα αναγράφεται το ψευδώνυμο, και ο οποίος θα αποσφραγιστεί μετά τη αξιολόγηση-κρίση.
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται το απόρρητο και το αδιάβλητο του διαγωνισμού.
Έργα, στα οποία δεν διασφαλίζεται η ανωνυμία του διαγωνιζόμενου, θα αποκλείονται εξ αρχής.
- Τα διαγωνιζόμενα έργα πρέπει να αποσταλούν στη Διεύθυνση: ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Μοναστηρίου 225, ΤΚ 54628, Θεσσαλονίκη και με την ένδειξη: Για τον Λογοτεχνικό Διαγωνισμό, κατηγορία μαθητών ή κατηγορία ενηλίκων αντίστοιχα.

- Η κρίση των έργων θα γίνει από :
  • Αρχιμ. Χρίστο Κυριαζόπουλο, Ph. D. Βυζαντινής Ιστορίας, M. Sc. Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, πρώην Σχολ. Σύμβουλο Φιλολόγων Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
  • Βαβαρούτσο Βίκτωρα, Φιλόλογο
  • Θεοδωρόπουλο Αθανάσιο, Φιλόλογο
  • Καραμήτρου Αμαλία, Δρ. Φιλολογίας
  • Καραμήτρο Ιωάννη, Θεολόγο, Φιλόλογο, τ. Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης
  • Σαρρή Βασίλειο, Δρ. Βυζαντινής Φιλολογίας
  • Στεργιούλη Χαράλαμπο, Δρ. Βυζαντινής Φιλολογίας

- Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 1η Φεβρουαρίου 2014 έως και την 31η Ιουλίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

- Ο πρώτος νικητής κάθε κατηγορίας θα κερδίσει ταξίδι για ένα άτομο σε Κωνσταντινούπολη ή Αττάλεια της Μικράς Ασίας και τιμητική πλακέτα.
Στους συμμετέχοντες που θα καταλάβουν την 2η , 3η , 4η  και 5η θέση (κάθε κατηγορίας) θα απονεμηθούν τιμητικές πλακέτες και θα λάβουν βιβλία από τους εκδοτικούς οίκους Αγιορείτικη Εστία, Σταμούλη, Ορθόδοξη Κυψέλη, το Παλίμψηστον, Ι. Μ. Χρυσοπηγής Χανίων, και Ενωμένη Ρωμηοσύνη.
Όλοι οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού θα λάβουν τιμητικό έπαινο καθώς και ένα έντυπο ως επιβράβευση για την συμμετοχή τους.

- Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει σε ειδική τιμητική εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την ενορία της Αγίας Αικατερίνης Χανίων καθώς και μέσα από τις ιστοσελίδες των συλλόγων.
Ο χρόνος διεξαγωγής της εκδήλωσης και ανακοίνωσης των νικητών θα οριστεί μέσα από τις ιστοσελίδες των συλλόγων.- Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων.

Καλή επιτυχία!

Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέντευξη του Σεβ. Μητροπολίτη Μεξικού Αθαναγόρα με αφορμή την ολοκληρωση των εορτασμών για την επέτειο των δέκα χρόνων από τα εγκαίνια του Αγίου Νικολάου στην Αβάνα της Κούβας
                                                           

                                   Μεξικό, 30 Ιανουαρίου 2014


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνέντευξη του Σεβ. Μητροπολίτη Μεξικού Αθαναγόρα
με αφορμή την ολοκληρωση των εορτασμών για την επέτειο των δέκα χρόνων από τα εγκαίνια του Αγίου Νικολάου στην Αβάνα της Κούβας
         
Ο Αρχιεπίσκοπος Κεντρικής Αμερικής κκ Αθηναγόρας με την επιστροφή του από την Κούβα στην Μητρόπολη Μεξικού εξέφρασε τον ενθουσιασμό του αλλά και την αγάπη του για όλους όσοι συντέλεσαν στην πραγματοποίηση των εκδηλώσεων στην πρωτεύουσα της Κούβας. Ιδαίτερα αναφέρθηκε στην ευγενή και στενή σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ της Κυβέρνησης της Κούβας και της Ελληνικής Ορθόδοξης παρουσίας στην χώρα, στο πρόσωπο του Μητρ. Αθηναγόρα.
Αποσπάσματα από την συνέντευξη
"Κάθε μέρα για μένα είναι μια μέρα που δοξάζω τον Θεό για το δώρο αυτό που μου έχει δώσει και λέγεται Μητρόπολις Μεξικού, με ευθύνη για όλες αυτές τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής.
Την περασμένη εβδομάδα (26 Ιανουαρίου) βιώσαμε τον εορτασμό της 10ης επετείου των εγκαινίων της εκκλησίας στην Κούβα από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος προσκεκλημένος απο τον Φιντέλ Κάστρο ήρθε και εγκαινίασε τον ναό.Ανέμενα να γίνει μια τελετή όμορφη διότι γνωρίζω πως οι Ιερείς μου στην Κούβα ήταν ικανοί να προετοιμάσουν ένα πρόγραμμα όπως άρμοζε για την γιορτή αυτή. Η παρουσία του εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Κιδωνιών κ Αθηναγόρου, η παρουσία του αδελφου εν Χριστώ Μητροπολίτου Μπουένος Αιρες Ταρασίου, η παρουσία Αρχιερέων από την Αμερική και Ελλάδα, μαζί με την παρουσία Ελλήνων της Αμερικής της Ελλάδος και του Παναμά.
Μα πιο σημαντικό δώρο μας έδωσε η εκκλησία της Σύρου με την ευλογία του Σεβ. Μητροπολίτου Δωροθέου, της παρουσίας των λειψάνων του Αγίου Νικολάου που φυλλάσονται στον ομώνυμο Ιερό Ναό στην Σύρο, τα οποία ήρθαν ευλογία του Μητροπολίτη για να μπορέσουμε να γιορτάσουμε την 10η επέτειο και να μπορούν οι πιστοί μας στην Κούβα να προσκυνήσουν τα λείψανα του Αγίου Νικολάου. Σημαντική και η παρουσία η δική σας της Ellopia TV USA για να καταγράψετε τις προσπάθειες μας να εδραιώσουμε εδώ την Ορθοδοξία.
Για μας αποτέλεσε μια ευκαιρία να δώσουμε στους Κουβανούς την χαρά να γνωρίσουν ότι αυτό που έκαναν πριν δέκα χρόνια δεν ήτω εις μάτιν αντιθέτως η εκκλησία μας στην Κούβα αυξάνεται και πληθαίνει όπως το γνωρίζετε και όπως το είδατε αυτοπροσώπως , με βαπτίσεις, με κατηχήσεις, με χειροτονίες όπως αυτή του νέου Κουβανού διακόνου την περασμένη Κυριακή, και ότι είμαστε εκκλησία Ορθόδοξη που αγκαλιάζουμε όλον τον κόσμο, δεν εργαζόμεθα φυλετικώς αλλά εργαζόμεθα σαν Οικομενικό Πατριαρχείο και έχουμε μέσα μας την υποχρέωση να μπορούμε να ανοίγουμε τις θύρες για το μήνυμα αυτό το σωτήριο της Ορθοδόξου Εκκλησίας για ;όλους όσοι θέλουν να την αγκαλιάσουν την εκκλησία μας και έτσι δώσαμε εις τους Κουβανους την χαρά να γνωρίσουν ότι αυτό το οποίο μας έδωσαν δηλαδή την παρουσία της Ορθοδοξίας και του Οικ. Πατριάρχου, το δώρο αυτό του Φιντέλ Κάστρο και της κυβερνήσεως της Κούβας ήτω κάτι το οποίο άξιζε που το έκαμαν.
Βιώσαμε ημέρες όμορφες στην εκκλησία ήτω ο αντιπρόεδρος της Χώρας ο οποίος είναι ήδη εκλεγμένος επόμενος πρόεδρος, με την παραίτηση εντός έτους ή δύο ετών του νύν προέδρου Ραούλ Κάστρο. Η συγκίνηση που όλοι είχαμε με τις βαπτίσεις με την χειροτονία , με τα παιδιά μας στην Κούβα να ψέλνουν στην Ελληνική, ιδιάιτερα τα μικρά παιδιά που έψαλλαν τον Εθνικό Υμνο της Ελλάδος, όλα αυτά , αποτέλεσμα και μόνο της χάριτος του Θεού και παρουσία του Αγίου Πνεύματος και η προστασία του Αγίου Νικολάου, εις το έργο αυτό που επιτελείται εις την Κούβα.
Και αυτό όπως γνωρίζετε είναι ένα μικρό κομμάτι του Ιεραποστολικού μας έργου στην Κ. Αμερική. Συνεχίζουμε παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες, συνοδοιπόροι με τους πιστούς μας. Η χαρά η δική μου είναι πως αυτοί οι άνθρωποι είναι το μέλλον της Ορθοδοξίας στην Λατινική Αμερική. Το λέγω και το επαναλαμβάνω, εμένα με έστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης εις την Κεντρική Αμερική για να είμαι η θύρα, για να μπορώ να ανοίξω την πόρτα της Ορθοδοξίας για αυτόν τον κόσμο και για αυτούς τους λαούς. Αυτοί είναι οι ίδιοι οι οποίοι μπαίνουν μόνοι τους, που αγγαλιάζουν τις εικόνες την παράδοση την κουλτούρα την ψαλτική, την ελληνική γλώσσα, αυτό που είμαστε και που μερικές φορές το θεωρούμε αυτονόητο.
Θα συνεχίσουμε το έργο μας ταπεινά αλλά με το να γνωρίζουμε πως το χέρι του Θεού ειναι εκείνο που κατευθύνει αυτό το έργο και έτσι να έχουμε την χαρά να μπορούμε να παραδώσουμε στον Χριστό στην εκκλησία μας την πατρίδα μας τον Πατριάρχη μας εκκλησία Κουβανών Ορθοδόξων , Αιτινών Ορθοδόξων, Γουαταμαλτέκων Ορθοδόξων, Παναμέζων, κοκ
Τελειώνω με μια εκλαϊκευμενη ελληνική φράση 'και που είσαι ακόμη”
Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

Το ευαγγέλιο της Κυριακής

Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014
Το ευαγγέλιο της Κυριακής
ΚΑΤΑ  ΛΟΥΚΑΝ
Κεφ. β΄ (2 )
Στιχ.: 22-40.

22 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωϋσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ Κυρίῳ,
23 καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου ὅτι πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσεται,
24 καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου, ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν.
25 Καὶ ἰδοὺ ἦν ἄνθρωπος ἐν Ἰερουσολύμοις ᾧ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ Πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ’ αὐτόν·
26 καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἴδῃ τὸν Χριστὸν Κυρίου.
27 καὶ ἦλθεν ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν· καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ
28 καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸν εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ καὶ εὐλόγησε τὸν Θεὸν καὶ εἶπε·
29 Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ,
30 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου,
31 ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν.
32 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.
33 καὶ ἦν Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ.
 34 καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ· Ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον.
 35 καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία, ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί.
36 Καὶ ἦν Ἅννα προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς Ἀσήρ· αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς,
37 καὶ αὐτὴ χήρα ἕως ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων, ἣ οὐκ ἀφίστατο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ νηστείαις καὶ δεήσεσι λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν· 38 καὶ αὕτη αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ Κυρίῳ καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσι τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν ἐν Ἱερουσαλήμ.
39 Καὶ ὡς ἐτέλεσαν πάντα τὰ κατὰ τὸν νόμον Κυρίου, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέτ.
40 Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι πληρούμενον σοφίας, καὶ χάρις Θεοῦ ἦν ἐπ’ αὐτό.

Σύντομη ερμηνεία
22 Κι  όταν σύμφωνα με το νόμο του Μωυσή συμπληρώθηκαν οι ημέρες για τον καθαρισμό της μητέρας του παιδιού και του αρραβωνιαστικού της, ανέβασαν το παιδί στα Ιεροσόλυμα για να το παρουσιάσουν και να το αφιερώσουν στον Κύριο.
23 Και η παρουσίαση και η αφιέρωση αυτή γινόταν σύμφωνα μ’ εκείνο που είχε γραφεί στο νόμο του Κυρίου , ότι κάθε αρσενικό παιδί που για πρώτη φορά ανοίγει τη μήτρα της μητέρας του και γεννιέται, δηλαδή κάθε πρωτότοκο και πρωτογενές , πρέπει να θεωρείται και να ονομάζεται αφιερωμένο στον Κύριο .
24 Ανέβηκαν ακόμη στο ναό και για να προσφέρουν ως θυσία για τον καθαρισμό τους ένα ζεύγος τρυγόνια ή δύο μικρά περιστέρια , όπως όριζε ο νόμος του Κυρίου για τους φτωχούς , που δεν είχαν τη δυνατότητα να προσφέρουν για θυσία ένα ολόκληρο αρνί.
25 Και ιδού, υπήρχε στην Ιερουσαλήμ κάποιος άνθρωπος που ονομαζόταν Συμεών. Και ο άνθρωπος ήταν δίκαιος και ευλαβής, τηρούσε δηλαδή τις εντολές του νόμου και είχε φόβο  Θεού. Αυτός είχε ωφεληθεί από τον Θεό με την ανάγνωση των προφητικών βιβλίων και με διακαή πόθο περίμενε να έλθει στον ισραηλιτικό λαό με την έλευση του Μεσσία παρηγοριά από τα  κακά και τις θλίψεις που υπέφερε εξαιτίας της αμαρτίας . Και Πνεύμα προφητικό Άγιο ήταν επάνω του.
26 Και το Άγιον Πνεύμα του είχε αποκαλύψει ότι δεν θα πέθαινε προτού να δει εκείνον που ο Κύριος και Θεός έχρισε βασιλιά και Σωτήρα του κόσμου .
27 Ήλθε λοιπόν ο Συμεών στο ιερό μετά από παρακίνηση και έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Κι όταν οι γονείς εισήγαγαν στο ιερό το παιδί το παιδί , τον Ιησού, για να κάνουν γι’ αυτό ό,τι συνήθιζαν να κάνουν στα πρωτότοκα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου,
28 τότε κι ο Συμεών δέχθηκε το παιδί στην αγκαλιά του και δόξασε τον Θεό και είπε:
29 Τώρα, αφού πλέον είδα τον Λυτρωτή του κόσμου,  ελευθερώνεις από τα δεσμά της επιγείου ζωής εμένα τον δούλο σου , Δέσποτα, και μετά από λίγο πεθαίνω σύμφωνα με το λόγο που μου είπες, ότι δεν θα πεθάνω προτού να δω τον Χριστό. Και με ελευθερώνεις ειρηνικά και χωρίς να ανησυχώ πλέον για τη λύτρωση του Ισραήλ,
30 διότι είδαν τα μάτια μου τον ενανθρωπήσαντα Υιό σου, ο οποίος θα φέρει την σωτηρία.
31 την οποία ετοίμασες για να γίνει φανερή ενώπιον όλων των λαών και να ευεργετηθούν μ’ αυτήν όχι μόνο οι Ιουδαίοι αλλά και οι εθνικοί.
32 Και θα είναι έτσι ο σαρκωμένος Υιός σου φως πνευματικό , που θα φανερώσει και θα αποκαλύψει στα έθνη τον αληθινό Θεό και την αληθινή οδό της σωτηρίας ∙ αλλά ο Υιός σου θα είναι και δόξα του λαού σου Ισραήλ ,αφού από τον λαό αυτό κατάγεται ως άνθρωπος και αφού τελικά και ο Ισραήλ ως σύνολο θα τον εγκολπωθεί ως σωτήρα του.
33 Και ο Ιωσήφ και η μητέρα του παιδιού βρίσκονταν σε συνεχή θαυμασμό για όσα και τώρα και πρωτύτερα έλεγαν γι’ αυτό και ο Συμεών και οι ποιμένες και οι άγγελοι.
34 Και ο Συμεών τους ευλόγησε και είπε στη Μαρία τη μητέρα του: Ιδού, αυτός είναι προορισμένος να γίνει αιτία πτώσεως και ανατάσεως πολλών στον Ισραήλ. Όσοι απιστήσουν σ’ αυτόν θα πέσουν  και θα χαθούν. Όσοι όμως πιστέψουν , θα αναστηθούν , θα ελευθερωθούν από την αμαρτία και θα σωθούν. Θα είναι μάλιστα και θαύμα, αφού στο πρόσωπό του θα εμφανίζεται η ένωση των δύο φύσεων , της θείας και της ανθρώπινης. Αλλά αυτό θα αποτελεί αιτία διαφωνίας για τους απίστους. Κι ενώ οι  καλοπροαίρετοι θα οδηγούνται μ’ αυτό στην πίστη και θα σώζονται , οι ανειλικρινείς και εγωιστές θα απιστούν και θα κατακρίνονται.
35 Λόγω μάλιστα της αντιλογίας αυτής, επειδή είσαι μητέρα του, θα διαπεράσει την καρδιά σου μεγάλο και οδυνηρό μαχαίρι θλίψεως και οδύνης, όταν θα τον δεις , να σταυρώνεται . Κι έτσι η πτώση και η ανάσταση πολλών καθώς και ο αντιλογία γύρω από το θαύμα αυτό θα γίνονται για να ξεσκεπασθούν οι διαλογισμοί και οι διαθέσεις πολλών καρδιών που έμεναν έως τώρα απόκρυφες , και θα φανερωθούν με την απόρριψη ή αποδοχή του Μεσσία.
36 Στα Ιεροσόλυμα ζούσε και κάποια γυναίκα προφήτιδα που λεγόταν Άννα. Αυτή ήταν κόρη του Φανουήλ , από τη φυλή του Ασήρ, του όγδοου παιδιού του Ιακώβ που γεννήθηκε από τη Λεία, και βρισκόταν σε πολύ προχωρημένη ηλικία , έχοντας ζήσει με τον άνδρα της επτά χρόνια από τον καιρό που ως παρθένος τον παντρεύτηκε.
37 Τώρα ήταν χήρα ηλικίας περίπου ογδόντα τεσσάρων ετών. Κι όμως δεν απομακρυνόταν από τον ιερό περίβολο του ναού, αλλά παρέμενε σ’ αυτόν και τις ώρες που δεν γίνονταν ακολουθίες στον ναό. Κι έτσι λάτρευε νύχτα και μέρα τον Θεό με νηστείες και προσευχές.
38 Αυτή λοιπόν παρουσιάστηκε εκείνη την ώρα, κι αφού είδε το παιδί, ευχαριστούσε και δοξολογούσε τον Θεό και μιλούσε γι’ αυτό σε όλους όσους κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ και περίμεναν τη λύτρωση και την απελευθέρωσή τους από τα δεινά και από την αμαρτία.
39 Κι όταν ο Ιωσήφ και η Μαρία τελείωσαν όλα όσα ο νόμος του Κυρίου όριζε για τον καθαρισμό και την αφιέρωση του παιδιού   και την αφιέρωση του παιδιού, γύριζαν πίσω στη Γαλιλαία , στην πατρίδα τους τη Ναζαρέτ.
40Το παιδί  στο μεταξύ μεγάλωνε στο σώμα . Και η θεότητα, με την  οποία ήταν ενωμένο, ενίσχυε τις διανοητικές και πνευματικές του δυνάμεις. Και καθώς η ηλικία του προχωρούσε, εκδήλωνε σταδιακά τη σοφία που σε τέλειο βαθμό του είχε μεταδώσει εξαρχής η θεία του φύση. Και ήταν πάνω του η χάρις του Θεού, η οποία το ενίσχυε σ’ όλες του τις αρετές και το φύλαγε από κάθε αμαρτία, διευθύνοντας την ομαλή και απρόσκοπτη ανάπτυξή του.


Πηγή: «Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ»
+ΠΑΝ. Ν . ΤΡΕΜΠΕΛΑ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...