Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά, μεγαλύτερη κόλαση άπό το κάψιμο της συνειδήσεως.

Γέροντα, πώς θά καταλάβη κανείς ότι είναι εύάρεστο στον θεό αυτό πού κάνει;
-Έχει ό άνθρωπος εσωτερική πληροφορία.
-Φθάνει ή δική του πληροφορία ή χρειάζεται καί ή μαρτυρία των άλλων;
-Μιλάω γιά έναν πού έχει σωστή συνείδηση δεν μιλάω γιά έναν πού έχει λανθασμένη συνείδηση. Ή σωστή συνείδηση πληροφορεί τον άνθρωπο σωστά. Τότε ό άνθρωπος νιώθει σιγουριά, ελπίδα καί λέει με ταπείνωση: ¨Δεν είμαι γιά τον Παράδεισο είμαι γιά τήν κόλαση, άλλα πιστεύω ότι ή αγάπη καί το έλεος τοϋ θεού δεν θά μ' αφήσουν³. Το νιώθει αυτό, γιατί αγωνίζεται δεν κάθεται, χωρίς νά κάνη τίποτε, καί αναπαύειτον λογισμό του λέγοντας:
¨Ό Θεός θά με σώση
Ή συνείδηση..., φοβερό! Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά, μεγαλύτερη κόλαση άπό το κάψιμο της συνειδήσεως. Δεν υπάρχει φοβερώτερο καί βασανιστικώτερο σαράκι άπό το σαράκι της συνειδήσεως

Γεροντας Παισιος
 
ΗΛΙΑΣ  ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ  17 ΦΕΒ 2013

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...