Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

Από την ποιότητα των λογισμών ενός ανθρώπου φαίνεται ή πνευματική του κατάσταση.

Φωτογραφία: Από την ποιότητα των λογισμών ενός ανθρώπου φαίνεται ή πνευματική του κατάσταση.

 Οι άνθρωποι κρίνουν τά πράγματα ανάλογα μέ τό περιεχόμενο πού έχουν μέσα τους. Αν δεν έχουν  πνευματικό περιεχόμενο, βγάζουν λάθος συμπεράσματα και άδικοϋν τον άλλον. Αν λ.χ. δη  κάποιον αργά τό βράδυ έξω ένας πού κάνει ελεημοσύνες την νύχτα, γιά νά μην τον βλέπουν, ποτέ  δέν θά βάλη κακό λογισμό. Αν τόν δη όμως κάποιος πού ξενυχτάει στην αμαρτία, θά πή: ¨τό  τέρας, ποιος ξέρει πού ξενυχτούσε³, γιατί τέτοιες εμπειρίες έχει. Η, αν άκούγωνται την νύχτα  από τόν επάνω όροφο ντούκ-ντούκ, ένας πού έχει καλούς λογισμούς θά πή: ¨μετάνοιες κάνει³, ενώ ένας πού δέν έχει καλούς λογισμούς θά πη: ¨όλη την νύχτα χορεύει³. Αν ακούγεται μελωδία, ό έναςθά πή: ¨τί ωραίες ψαλμωδίες³, ένώ ό άλλος θά πή: ¨τί τραγούδια είναι αυτά;³.

Θυμάστε πώς αντιμετώπισαν τόν Χριστό οι δύο ληστές πού είχαν σταυρωθή μαζί Του; Και οι δύο  έβλεπαν τόν Χριστό επάνω στον Σταυρό, την γη νά σείεται κ.λπ. Τί λογισμό όμως έβαλ ό ένας και τί ό  άλλος! Ό ένας, ό έξ ευωνύμων, βλασφημούσε και έλεγε: 
 
Ει συ ει δ Χριστός, σώσον σε αυτόν καί   ήμας¯    
 Ό άλλος, ό εκ δεξιών, έλεγε: 
Ήμεϊςμέν άξια ών έπράξαμεν άπολαμβάνομεν ούτος δέ    ουδέν άτοπον έπραξε    
 Ό ένας σώθηκε, ό άλλος κολάσθη

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ
Οι άνθρωποι κρίνουν τά πράγματα ανάλογα μέ τό περιεχόμενο πού έχουν μέσα τους. Αν δεν έχουν πνευματικό περιεχόμενο, βγάζουν λάθος συμπεράσματα και άδικοϋν τον άλλον. Αν λ.χ. δη κάποιον αργά τό βράδυ έξω ένας πού κάνει ελεημοσύνες την νύχτα, γιά νά μην τον βλέπουν, ποτέ δέν θά βάλη κακό λογισμό. Αν τόν δη όμως κάποιος πού ξενυχτάει στην αμαρτία, θά πή: ¨τό τέρας, ποιος ξέρει πού ξενυχτούσε³, γιατί τέτοιες εμπειρίες έχει. Η, αν άκούγωνται την νύχτα από τόν επάνω όροφο ντούκ-ντούκ, ένας πού έχει καλούς λογισμούς θά πή: ¨μετάνοιες κάνει³, ενώ ένας πού δέν έχει καλούς λογισμούς θά πη: ¨όλη την νύχτα χορεύει³. Αν ακούγεται μελωδία, ό έναςθά πή: ¨τί ωραίες ψαλμωδίες³, ένώ ό άλλος θά πή: ¨τί τραγούδια είναι αυτά;³.

Θυμάστε πώς αντιμετώπισαν τόν Χριστό οι δύο ληστές πού είχαν σταυρωθή μαζί Του; Και οι δύο έβλεπαν τόν Χριστό επάνω στον Σταυρό, την γη νά σείεται κ.λπ. Τί λογισμό όμως έβαλ ό ένας και τί ό άλλος! Ό ένας, ό έξ ευωνύμων, βλασφημούσε και έλεγε:

Ει συ ει δ Χριστός, σώσον σε αυτόν καί ήμας¯
Ό άλλος, ό εκ δεξιών, έλεγε:
Ήμεϊςμέν άξια ών έπράξαμεν άπολαμβάνομεν ούτος δέ ουδέν άτοπον έπραξε
Ό ένας σώθηκε, ό άλλος κολάσθη

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ
 
ΗΛΙΑΣ  ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ  18 ΦΕΒ 2Ο13

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...