Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016

«ἡ πίστις εἰς τόν Θεόν» και «ἡ πίστις τῷ Θεῷ»˙
γιος Γρηγόριος Παλαμς, ρχιεπίσκοπος Θεσ/κης, κήρυξ τς κτίστου Θείας Χάριτος καί θεατής το κτίστου Φωτός, σέ μιλία του στήν σημερινή Κυριακή τς ρθοδοξίας, τονίζει τι λλο πράγμα εναι « πίστις ες τόν Θεόν» καί λλο « πίστις τ Θε»˙ λλο πράγμα εναι τό νά λέμε «πιστεύω ες τόν Θεόν» καί λλο τό νά λέμε «πιστεύω τ Θε». Ποιά ραγε εναι διαφορά μεταξύ το «πιστεύω ες τόν Θεόν» καί το «πιστεύω τ Θε»; γιος Γρηγόριος ναφέρει τι τό «πιστεύω ες τόν Θεόν» σημαίνει τό «ρθς φρονεν περί το Θεο», δηλ. τό νά χει κανείς ρθή πίστη γιά τόν γιο Τριαδικό Θεό. πως μολογομε στό Σύμβολο τς Πίστεως : «Πιστεύω ες να Θεόν…». Καί τό «πιστεύω τ Θε» τί νόημα χει, τί σημαίνει; Τό «πιστεύω τ Θε» σημαίνει τι χω μπιστοσύνη στόν Θεό, μπιστεύομαι τόν Θεό, Τόν θεωρ ξιόπιστο πρόσωπο. Σημαίνει τι θεωρομε πώς ατά, πού λέει Τρισυπόστατος Θεός μας, δηλ. ο παγγελίες, ο ποσχέσεις, ο ντολές, πού δίνει, εναι ξιόπιστες καί πρέπει νά χουμε μπιστοσύνη σ’Ατόν. Καί πογραμμίζει γιος Γρηγόριος Παλαμς τι ο δύο ατές ννοιες θά πρέπει νά συνυπάρχουν. Πρέπει καί νά πιστεύουμε ες τόν Θεόν, δηλ. νά χουμε εσεβ πίστη, καί νά πιστεύουμε τ Θε, δηλ. νά χουμε μπιστοσύνη στόν Θεό καί νά τηρομε τίς ντολές Του.
Ο δύο προαναφερθεσες ρετές, δηλ. εσεβής πίστη καί μπιστοσύνη στόν Τρισάγιο Θεό, κοσμοσαν κατ’ξοχήν τούς γίους καί θεοφόρους Πατέρες, ο ποοι πολέμησαν ναντίον τς αρέσεως τς εκονομαχίας. εκονομαχία, ποία κυριάρχησε στή Ρωμαϊκή Ατοκρατορία περισσότερο πό να αἰῶνα, φάνηκε πρός στιγμήν τι θά κατέλυε τήν λήθεια. λα εχαν σιγήσει καί σκοτινιάσει. Καί νόμιζε κανείς τι πάντοτε θά νικ τό ψεύδος. μως, Θεός, διά τν εκονοφίλων γίων Του, πως τόν γιο Γερμανό Πατριάρχη Κων/λεως, τόν σιο ωάννη τόν Δαμασκηνό, τόν σιο Θεόδωρο τόν Στουδίτη, τήν ατοκράτειρα Θεοδώρα κ.., δωσε διέξοδο, μετά πό μακρά περίοδο κατισχύσεως το ψεδους, τό ποο κδιώχθηκε μέ τήν Ζ΄ γία καί Οκουμενική Σύνοδο καί τήν ναστήλωση τν εκόνων.  Σήμερα τονίζεται μφαντικά καί θριαμβευτικά τι «ο καυχε πλέον αρεσις», δηλ. δέν καυχται πλέον αρεση. Τό νέφος πέρασε. Φάνηκε καί λαμψε λήθεια. Δέν εναι δυνατόν τό ψεδος νά κατισχύσει τς ληθείας. Γι’ατό καί σήμερα ορτάζουμε λοι μας ο ρθόδοξοι Χριστιανοί τήν ορτή τς ρθοδόξου πίστεως, τήν Κυριακή τς ρθοδοξίας, τόν θρίαμβο τς ρθοδοξίας ναντίον τς αρέσεως τς εκονομαχίας καί τν αρετικν εκονομάχων.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΣΕ Ρ Α Φ Ε Ι Μ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...