Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

Γέροντα, όταν άλλάξη κανείς ζωή, πρέπει νά ένδιαφερθή νά διόρθωση τόν λογισμό πού είχαν προηγουμένως οί άλλοι γι' αυτόν;


- Δέν θά κοιτάξη εγωιστικά νά διόρθωση... τόν λογισμό των άλλων θά κοιτάξη πώς νά διορθωθή ό ϊδιος, καί τότε θά άναιρεθή άπό μόνος του ό λογισμός τους. Άν τό στίγμα άπό τήν αμαρτωλή ζωή του έχει μείνει στήν κοινωνία ή στό στενό του περιβάλλον, αυτό θά
σβήση μέ τήν καλή του διαγωγή.
Δέν χρειάζεται νά μιλάη καθόλου. Θά μιλήση ό Θεός μέ τήν μετάνοια του.


Αγ. Παϊσίου Αγιορείτου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...