Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023

Mείνατε ἐν ἐμοί


Ο Κύριος είπε στους Μαθητές Του, « μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν……..ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν » ( Ιω. ιε’,4-5). To « ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν», προφανώς εννοεί ότι οι δικοί Του έχουν να κάνουν πολλά. Έχουν να κάνουν, με μια λέξη το καλό, και με δυο λέξεις καλά έργα. Δεν είναι λοιπόν σωστό να λέει κανείς ότι όποιος ζει «εν Χριστώ», δεν έχει ανάγκη από καλά έργα, επειδή δε σώζεται από τα έργα. Ο Παύλος που ζούσε «εν Χριστώ», δεν είχε αυτή την πλάνη, αλλά έλεγε, « πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ »( Φιλ. δ’, 13). Το ότι ο Χριστός ήταν ο Σωτήρας του, αυτό δεν τον οδηγούσε σε απραξία, για να μη νομίσει τάχα ότι θα σωθεί από τα έργα του. Αντιθέτως τον οδηγούσε στο να κάνει το θέλημα του Θεού « εν τω ενδυναμούντι αυτώ Χριστώ ». Προσοχή λοιπόν, γιατί ο διάβολος κρύβεται στα μικρά και στις λεπτομέρειες.

Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...