Τρίτη 13 Ιουνίου 2023

Υπήρχαν άνθρωποι στη γη πριν τον Αδάμ και την Εύα;

 

 

Όχι, δεν υπήρχαν, σύμφωνα με τα παρακάτω αποκαλυπτικά και αξιόπιστα λόγια της Γραφής.  

«Αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὅτε ἐγένετο· ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν……καὶ ἄνθρωπος οὐκ ἦν ἐργάζεσθαι αὐτήν·»(Γεν. β’, 4-5 )

Αφού λέει  ότι, « καὶ ἄνθρωπος οὐκ ἦν ἐργάζεσθαι αὐτήν· », δηλαδή την γην, δεν είναι δυνατό να υπήρχαν άνθρωποι. Ο πρώτος άνθρωπος στη γη είναι ο Αδάμ.

Ο  Παύλος  γράφει σχετικά, « οὕτω καὶ γέγραπται· ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ᾿Αδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν· ὁ ἔσχατος ᾿Αδὰμ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν· » (Α΄ Κορ. ιε΄, 45). 

Αφού ο Αδάμ είναι ο πρώτος  άνθρωπος, δεν είναι δυνατό να υπήρχαν άνθρωποι πριν από τον πρώτο. Η αλήθεια να λέγεται.

Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...