Κυριακή 20 Μαρτίου 2011

Μετά την Θεία Κοινωνία


To Σώμα σου το άγιον , Κύριε Ιησού Χριστέ , ο Θεός ημών , γένοιτό μοι εις ζωήν αιώνιον , και το Αίμά σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών.
Γένοιτο δε μοι η ευχαριστία αύτη εις χαράν , υγείαν , και ευφροσύνην ` και εν τη φοβερά και Δευτέρα ελεύσει σου αξίωσόν με τον αμαρτωλόν στήναι εκ δεξιών της σης δόξης , πρεσβείαις της παναχράντου σου Μητρός , και πάντων σου των Άγίων.
Αμήν

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...