Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

ΥΜΝΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ...

Ο παρακάτω ύμνος έχει εισαχθεί στη λειτουργική χρήση και ψέλνεται ακόμα και στο δεύτερο αντίφωνο της λειτουργίας, απο τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό ( 527-563). Μερικοί μάλιστα θεωρούν τον Ιουστινιανό και σαν συγγραφέα του.Ο μονογενής υιός και λόγος του θεού
αθάνατος υπάρχων
και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν
σαρκωθήναι εκ της Αγίας Θεοτόκου
και αειπαρθένου Μαρίας,
ατρέπτως ενανθρωπίσας,
σταυρωθείς τε Χριστέ ο Θεός
θανάτω θάνατον πατήσας
εις ων της Αγίας Τριάδος,
συνδοξαζόμενος τω Πατρί,
και τω Αγίω Πνεύματι, σώσον ημάς.

 http://culture.ana.gr/view5.php?id=2235&pid=375

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...