Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Αυτός που πενθεί για την φτώχεια του, φανερώνει ότι δεν φτωχαίνει εκουσίως,

Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά:
«Αυτός που πενθεί για την φτώχεια του, φανερώνει ότι δεν φτωχαίνει εκουσίως,
γιαυτό πέφτει στις παγίδες του διαβόλου μαζί με όσους ποθούν να πλουτίσουν ή με όσους
ήδη επλούτησαν, κατά τον Απόστολο (Α Τιμ. 6,9). Και αν δεν αλλάξει γνώμη για να
αποφύγει το ταχύτερο τις παγίδες, θα βληθεί στην αιώνιο κόλαση μαζί με τους πλουσίους.

(Επιστολή προς Ξένη Μοναχή, νεοελ. απόδοση υπό γ. Θεοκλήτου Διονυσιάτου).

Από την προς Τιμόθεον Α΄ επιστολήν: «6‐7  οὐδὲν  γὰρ  εἰσηνέγκαμεν  εἰς  τὸν 
κόσμον,  δῆλον  ὅτι  οὐδὲ  ἐξενεγκεῖν  τι  δυνάμεθα·    6‐8  ἔχοντες  δὲ  διατροφὰς  καὶ 
σκεπάσματα,  τούτοις  ἀρκεσθησόμεθα.   6‐9 οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς 
πειρασμὸν  καὶ  παγίδα  καὶ  ἐπιθυμίας  πολλὰς  ἀνοήτους  καὶ  βλαβεράς,  αἵτινες 
βυθίζουσι  τοὺς  ἀνθρώπους  εἰς  ὄλεθρον  καὶ  ἀπώλειαν 6‐10 ῥίζα  γὰρ  πάντων  τῶν 
κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία,  ἧς  τινες  ὀρεγόμενοι  ἀπεπλανήθησαν  ἀπὸ  τῆς  πίστεως  καὶ 
ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς.    6‐11  Σὺ  δέ,  ὦ  ἄνθρωπε  τοῦ  Θεοῦ,  ταῦτα  φεῦγε· 
δίωκε  δὲ  δικαιοσύνην,  εὐσέβειαν,  πίστιν,  ἀγάπην,  ὑπομονήν,  πρᾳότητα  6‐12  ἀγωνίζου 
τὸν  καλὸν  ἀγῶνα  τῆς  πίστεως·  ἐπιλαβοῦ  τῆς  αἰωνίου  ζωῆς,  εἰς  ἣν  καὶ  ἐκλήθης  καὶ 
ὡμολόγησας τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων»

ΠΗΓΗ:http://www.imdleo.gr/diaf/2005/09-aytos_poy_penthei_gia_th_ftwxia.pdf

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...