Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012

Ἡ μεγάλη δόξα τῆς Ἐκκλησίας μας· αὐτὸ εἶναι. Νὰ ἀκούσουμε τὸ «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία».

Φωτογραφία: Ἡ μεγάλη δόξα τῆς Ἐκκλησίας μας· αὐτὸ εἶναι.

Νὰ ἀκούσουμε τὸ «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία».

Πόσες φορὲς τὸ εἶπα ἐγὼ (σὰν ἱερεύς).

Ὅταν τὸ λέει ὁ παπάς, μοῦ ἔρχεται νὰ κλάψω, νὰ κλάψω.

Αὐτὸς εἶναι ὁ Πατέρας μας.

Αὐτὴ εἶναι ἡ προσδοκία μας.

Ἐκεῖ θὰ πᾶμε ὅλοι.

Θὰ μᾶς ἀγκαλιάσει, θὰ μᾶς φιλήσει.

Διότι αὐτὸς εἶναι ὁ Πατέρας μας, ὁ Δημιουργός μας.

Εἶναι λέξεις, οἱ ὁποῖες σοῦ τονώνουν τὸ ἠθικό.

Ἐκεῖ εἶναι ἡ προσδοκία μας, ἡ ἀνάπαυσίς μας.

Νὰ πᾶμε στὸν Πατέρα μας. Αὐτὸς εἶναι ὁ Πατέρας μας.

Γέρων Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης - Λόγοι ΔιαδαχῆςἩ μεγάλη δόξα τῆς Ἐκκλησίας μας· αὐτὸ εἶναι.

Νὰ ἀκούσουμε τὸ «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία».

Πόσες φορὲς τὸ εἶπα ἐγὼ (σὰν ἱερεύς).

Ὅταν τὸ λέει ὁ παπάς, μοῦ ἔρχεται νὰ κλάψω, νὰ κλάψω.

Αὐτὸς εἶναι ὁ Πατέρας μας.

Αὐτὴ εἶναι ἡ προσδοκία μας.

Ἐκεῖ θὰ πᾶμε ὅλοι.

Θὰ μᾶς ἀγκαλιάσει, θὰ μᾶς φιλήσει.

Διότι αὐτὸς εἶναι ὁ Πατέρας μας, ὁ Δημιουργός μας.

Εἶναι λέξεις, οἱ ὁποῖες σοῦ τονώνουν τὸ ἠθικό.

Ἐκεῖ εἶναι ἡ προσδοκία μας, ἡ ἀνάπαυσίς μας.

Νὰ πᾶμε στὸν Πατέρα μας. Αὐτὸς εἶναι ὁ Πατέρας μας.


Γέρων Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης - Λόγοι Διαδαχῆς
 
 
ΗΛΙΑΣ  ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ  19 ΔΕΚ 2012  

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...