Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

Ἡ θεία μετάληψη δὲν εἶναι μία ἀνταμοιβὴ γι΄αὐτοὺς ποὺ ζοῦν μία ἐξαιρετικὴ ζωή


Ἡ θεία μετάληψη δὲν εἶναι μία ἀνταμοιβὴ γι΄αὐτοὺς ποὺ ζοῦν μία ἐξαιρετικὴ ζωή. Εἶναι μία βοήθεια γιὰ νὰ σοῦ συγχωρεθοῦν οἱ ἁμαρτίες καὶ νὰ λάβεις τὴν αἰώνια ζωή. (Γέροντας Θεόφιλος)Ἡ θεία μετάληψη δὲν εἶναι μία ἀνταμοιβὴ γι΄αὐτοὺς ποὺ ζοῦν μία ἐξαιρετικὴ ζωή. Εἶναι μία βοήθεια γιὰ νὰ σοῦ συγχωρεθοῦν οἱ ἁμαρτίες καὶ νὰ λάβεις τὴν αἰώνια ζωή. (Γέροντας Θεόφιλος)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...