Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012

Γέροντα, όταν είμαι στενοχωρημένη, πώς θα βρω παρηγοριά; - Να καταφύγης στην προσευχή.

Φωτογραφία: Οι ιερές εικόνες βοηθούν στην προσευχή
- Γέροντα, όταν είμαι στενοχωρημένη, πώς θα βρω παρηγοριά;
- Να καταφύγης στην προσευχή. Και μόνον το κεφάλι σου να ακουμπήσης σε μια εικόνα, θα βρης παρηγοριά!!!!

ΓΕΡΟΝΤΑΣ  ΠΑΙΣΙΟΣΟι ιερές εικόνες βοηθούν στην προσευχή
- Γέροντα, όταν είμαι στενοχωρημένη, πώς θα βρω παρηγοριά;
- Να καταφύγης στην προσευχή. Και μόνον το κεφάλι σου να ακουμπήσης σε μια εικόνα, θα βρης παρηγοριά!!!!

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ
HΛΙΑΣ  ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ  22  ΔΕΚ 2012

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...