Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

Ιστολόγιο Τάλαντο: Γιά νά σταματήση ό άνθρωπος νά κάνη μιά αμαρτία, π...

Ιστολόγιο Τάλαντο: Γιά νά σταματήση ό άνθρωπος νά κάνη μιά αμαρτία, π...: Γιά νά σταματήση ό άνθρωπος νά κάνη μιά αμαρτία, πρέπει νά προσπαθήση νά άποφύγη κάθε ερέθισμα πού προκαλεί αυτήν τήν αμαρτία. Ό μ...

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...