Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών




Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕ - ΟΥΤΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΘΑ


ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ
Η ΕΛΛΑΣ

25η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

20.3.2015
Ἀρχίζουμε μὲ ἕνα σύντομο σημείωμα τοῦ Αἰδ. π. Χρίστου Κυριακόπουλου, Πρωτοσυγγέλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ σχετικὰ μὲ μία μοναδικὴ καὶ πρωτότυπη ἐργασία του γιὰ τὸν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.
Τὸ θρηνῶδες αὐτὸ ἱστορικὸ τραγούδι, ποὺ ἀναφέρεται στὴν ἐξορία τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη στὴ Ζάκυνθο, ἠχογράφησα γιὰ ἱστορικοὺς λόγους, πρὸ δεκαετίας, προκειμένου νὰ τὸ παρουσιάσω σὲ ἐπιστημονικὸ συνέδριο στὴν Τρίπολι. Δὲν κυκλοφόρησε σὲ δίσκο. Τὸ διατηροῦσα στὸ ἀρχεῖο μου. Δὲν ἤθελα ὅμως νὰ παραμένει στὸ ἀρχεῖο. Ἐν ὄψει τῆς Ἐθνικῆς μας ἑορτῆς τῆς 25ης Μαρτίου σᾶς τὸ ἀποστέλλω γιὰ νὰ γίνει καὶ δικό σας κτῆμα καὶ τὸ ἀφιερώνω στοὺς ἥρωες τοῦ 21, ποὺ μᾶς χάρισαν τὸ πολυτιμότερο ἀγαθό, τὴν ἐλευθερία  μας καὶ στὴ μνήμη τοῦ ἀπελευθερωτοῦ τοῦ Γένους μας Θεοδώρου Κολοκοτρώνη.
π. Χρίστος Κυριακόπουλος.


(Χρονογράφημα)
Εὐαγγελίζου Γῆ, Χαρὰν Μεγάλην
1. Αἰῶνες Αἰώνων διατηροῦν καὶ ἐπαληθεύουν τὴν Ἑλληνικὴ Αἰωνιότητα. Ἡ ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας στολίζει καὶ ὑμνεῖ εἴκοσι αἰῶνες τὴν Αἰωνία Ἑλλάδα. Ὁ 21ος αἰώνας εἶναι ἀδήριτη ἀνάγκη νὰ δικαιώσῃ ἐπὶ τέλους τοὺς Ἀγῶνες τῶν Ἀγωνιστῶν καὶ τῶν Ἡρώων τοῦ 1821.
2. Ἀνάμεσα στὴν Αἰωνία Αἴγλη τῆς Ἑλλάδος συναντᾶμε τὸν Μεγάλο τῆς Φυλῆς Κωστὴ Παλαμά:
«Αὐτὸ τὸν λόγο θὰ σᾶς πῶ, δὲν ἔχω ἄλλο κανένα
Μεθύστε μὲ τ᾿ Ἀθάνατο Κρασὶ τοῦ Εἰκοσιένα».
3. Ὁ Ἀγώνας τῆς Νέας Παλιγγενεσίας εἶναι ἐδῶ στὸ χῶμα τὸ Ἅγιο καὶ Ἑλληνικό.
4. Τὰ ἄνθη ἔρχονται καὶ τούτη τὴν Ἄνοιξι, γιατὶ καὶ τοῦτος ὁ Χειμώνας φεύγει, ἔστω καὶ ἄν φέγγει ἀκόμη στὸν κάθε κάμπο ἡ χιονοπλαγιὰ τῶν ὡραίων Ἑλληνικῶν ὑψηλῶν ὀρέων.
5. Φυτεύουμε καὶ καλλιεργοῦμε κάθε προσμονή. Κάθε ἀνθοφορία θὰ φέρνῃ καὶ τὴν ἀνάλογη ἢ ἀντίστοιχη καρποφορία. Οἱ μέλισσες φέρνουν μαζὶ μὲ τ᾿ ἄνθη τοὺς καρπούς. Μὰ δὲν ξεχνοῦν. Φέρνουν μέλι καὶ γύρη, κερὶ καὶ πρόπολη. Τὸ γνήσιο κερὶ τῶν μελισσῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἱερῆς Γῆς πρέπει μόνο νὰ μπαίνῃ στὴν κάθε Ἐκκλησιὰ τῆς Ὀρθοδοξίας. Αὐτὸ εἶναι ἀκόμη ἕνα νέο χρέος τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων.
Ὅλοι λένε :
«Πάω ν᾿ ἀνάψω ἕνα κερί», μ᾿ αὐτὸ κερὶ δὲν εἶναι
Γιατὶ ἔχει μέσα χημικά, μεγίστη προσβολή᾿ ναι.
6. Τὸ πρῶτο στοίχημα τῶν Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων Ὀρθοδόξων εἶναι νὰ ἀνάβουμε εἶναι νὰ ἀνάβουμε στὴν Ἐκκλησιὰ μόνο γνήσια κεριὰ ἀπὸ μελισσοκέρι 100%. Ἐκεῖ εὑρίσκεται ἡ πρώτη μας νίκη. Σὲ ἐφικτοὺς ἱεροὺς στόχους σεβασμοῦ καὶ αὐτοσεβασμοῦ.
Δὲν εἶναι ἱερὸ οὔτε ὅσιο νὰ ἀνάβουμε ψεύτικα κεριὰ στὴν Ἀληθινὴ Πίστι μας.
Ἕνα νεῦμα τῶν Ἁρμοδίων ἀρκεῖ.
7. Ὁ Δεύτερος Ἱερὸς καὶ ἐφικτὸς στόχος εἶναι, ὅταν ὁμιλοῦμε ἢ γράφουμε ἑλληνικὰ νὰ μὴ χρησιμοποιοῦμε ξένες λέξεις. Αὐτὸ εἶναι ταυτόχρονα τὸ δεύτερο σκαλοπάτι πρὸς τὴν ἐπιτυχία καὶ τὴν ἐνίσχυσι τῆς αὐτοπεποίθησής μας. Ἡ δική μας γλῶσσα εἶναι ἡ μητέρα τῶν Γλωσσῶν, τῆς Φιλοσοφίας καὶ τῶν Εὐαγγελίων.
Γιὰ νὰ μὴ ξεχνᾶμε· πόσο κοστίζει-πόσο ἀξίζει ἡ χρήση τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντακτικοῦ ἀπὸ τὴν Γερμανικὴ Γλῶσσα ; Ἄς παρουσιάσουν οἱ ἴδιοι τὴν δωρεά, ἄν ἔγινε· ἀλλιῶς ἄς ὑποβάλλουν τὶς προτάσεις τους μὲ σεβασμὸ πρὸς τὸ «Νῦν ὑπὲρ Πάντων ἡ Ἑλλάς».
8. Ὁ Τρίτος Ἱερὸς καὶ ἐφικτὸς στόχος εἶναι νὰ ἐξασφαλίσουμε πλήρως ὑγιεινὴ διατροφὴ στοὺς κατοίκους κάθε Ἐνορίας μὲ ντόπια παραγωγὴ ἀπὸ γάλα – κρέας - ἔλαιο – ψωμί – βότανα – μπαχαρικά – μέλι – ψάρια – λαχανικά – ξηροὺς καρπούς - ἄγρια χόρτα - ὄσπρια – φροῦτα καὶ δικά μας ζυμαρικά, γιαούρτι καὶ τυριά, κρασιὰ καὶ ἀποστάγματά μας, γλυκὰ καὶ ποτὰ κάθε ἐποχῆς.
9. Πρὸς τοῦτο συνεργασίες, μικρὰ θερμοκήπια παντὸς ὑψομέτρου, μικρὲς κοινωνικὲς συνεταιριστικὲς ἐπιχειρήσεις γιὰ ἄρτια ὀργάνωση ἐργασίας - ἐλεύθερου χρόνου - ἀδειῶν καὶ ποιότητα ζωῆς. Ἔτσι θὰ θρέψουμε σωστὰ καὶ ὅλα τὰ παιδιὰ στὰ Σχολεῖα τῆς περιοχῆς.
Ἡ ὑγεία θέλει πολλὰ μικρὰ γεύματα καὶ αὐτὰ μποροῦμε νὰ τὰ ἐπιτύχουμε. Εἶναι ἐφικτά, ἄν συνεργασθοῦμε. Τὸ ὑψηλότερο κίνητρο τῆς συνεργασίας εἶναι ἡ ἀγάπη γιὰ τὸν πλησίον καὶ ἡ θέλησι νὰ εἴμεθα εὐτυχεῖς χωρὶς δυστυχεῖς στοὺς τόπους τῆς κάθε περιοχῆς.
10. Ἔτσι κτίζονται τῶν Ἑλλήνων οἱ Κοινότητες καὶ ἐπιβεβαιώνεται ὁ ὕμνος τοῦ Ὀδυσσέα Ἐλύτη «Κάθε χωριὸ καὶ Πολιτισμός».
11. Οἱ τρεὶς πρῶτοι στόχοι εἶναι ξεκάθαροι, εἶναι καὶ ἐφικτοί. Ἀπὸ τὶς Τρεὶς Χάριτες ὡς τὶς Ἐννέα Μοῦσες θὰ εὑρεθοῦν παροῦσες οἱ γενεές, ποὺ δημιουργοῦν σὺν Θεῷ τὸ μέλλον, «Νῦν ὑπὲρ Πάντων ἡ Ἑλλάς».
12. Λύσεις ὑπάρχουν. Τὰ πιὸ δύσκολα προβλήματα ἔχουν ἁπλὲς λύσεις. Ὑπάρχουν λύσεις καὶ χωρὶς ἀπολύσεις ;
- Βεβαίως ὑπάρχουν. – Μὰ πῶς ;
Μία ἑταιρεία ἀλλάζει. Δὲν μὲ χρειάζεται πιὰ ἐμένα. Θέλει γνῶστες πληροφορικῆς. Μὲ ἀπολύει. Μοῦ δίδει ἀποζημίωσι. Ἐγὼ βάζω μέρος ἢ καὶ ὅλη τὴν ἀποζημίωσι στὸ μετοχικὸ κεφάλαιο τῆς νέας ἑταιρείας, ποὺ ἐπιλέγω νὰ ἐργασθῶ καὶ συνεχίζω νὰ ἐργάζομαι. Αὐτὴ εἶναι ἡ Τέταρτη ἐπιλογὴ καὶ στόχος μαζί. Οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες μποροῦν ν᾿ ἀλλάζουν Ἑταιρεῖες ἀλλὰ νὰ μὴ χάνουν τὴν ἐργασία τους.
- Αὐτὰ μποροῦμε νὰ τὰ δοῦμε πρωτοσέλιδα στὸν τύπο ὅλης τῆς Γῆς ;
- Ναὶ βεβαίως
- Καὶ γιατὶ καθόμαστε ρὲ παιδιά ;
- Γιατὶ ἀκόμη κάνουν «κουμάντο» τὰ ἀφεντικὰ, ἐνῷ πρέπει νὰ διοικοῦν ἀνθρώπους μὲ ὄμορφους καὶ ἀποτελεσματικοὺς τρόπους, ὅσοι ἔχουν σπουδάσει διοίκησι ἀνθρώπων.
Αὐτὸς εἶναι ἕνας ἀκόμη ἐφικτὸς στόχος.
Πέντε ἐφικτοὶ στόχοι δίνουν τὸ προζύμι στὴν νέα Δίκαιη καὶ Ἀποτελεσματικὴ Ἑλληνικὴ Κοινωνία.
- Νῦν ὑπὲρ πάντων ἡ Ἑλλάς.
- Ὅταν τὸ σκάφος τῆς Πολιτείας ὑπάρχει καὶ πλέει σῶο, τότε καὶ οἱ πολίτες αὐτοῦ μποροῦν νὰ εὐημεροῦν, ὅπως ἔγραψε ὁ Σοφοκλής.
- Εὐημερία ; Εὐτυχία ; Εὐφροσύνη ;
- Ναὶ καὶ Εἰρήνη ἐν Κοινωνικῇ Δικαιοσύνῃ.
Χωρὶς ἀστέγους, χωρὶς ἀνέργους, χωρὶς ἀέργους, χωρὶς ἀνειδίκευτους.
- Τὶ λέτε ρὲ παιδιά. Καὶ εἶναι ὅλα τόσο ἁπλά ;
- Εἴδατε κάποιον ἀπ᾿ αὐτοὺς τοὺς στόχους ἀνέφικτο ;
- Καὶ πῶς τοὺς σκεφτήκατε βρὲ παιδιά ;
- Δὲν τοὺς σκεφθήκαμε.
Ὁ Κύριος Ἡμῶν Ἰησοὺς Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ Ζῶντος· ἡ Γένεσι τοῦ Ὁποίου Εὐαγγελίσθη ὑπὸ τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριῆλ στὴν Παρθένο Μαρία, εἶπε «Εἰρήνη ὑμῖν».
«Δικαιοσύνην μάθατε οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς Γῆς».
«Ὅστις θέλει ὁπίσω μου ἐλθεῖν».
«Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε…».
13.Τι ἄλλο χρειαζόμαστε ; Ἐλευθερία, ἤτοι πραγματικὴ τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
- Ναὶ ἀλλὰ μὴ ξεχνᾶμε κάτι.
- Τι, τι ξεχνᾶμε ;
- Τὸ Τάμα τῶν Ἡρώων τοῦ 1821. Ἐμεῖς ὅλοι εἴμεθα οἱ ἀπόγονοι τους καὶ ὅλοι ἔχουμε τὸ χρέος ἐκπληρώσεως τοῦ ἀνεκπλήρωτου Τάματος αὐτῶν. Καὶ ἄν βάλουμε στὴν καρδιά μας τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα. Νῦν ὑπὲρ πάντων ἡ Ἑλλὰς καὶ ὁ Ἐλευθερωτὴς Χριστός, Μέγας Ὁδηγός.
- Μιὰ πέτρα ὁ καθένας στὴν σωστὴ θέσι καὶ ὁ Ναὸς τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ σὲ περίοπτη θέσι τῶν Ἀθηνῶν θὰ εἶναι γεγονὸς μὲ τὸ νὶ καὶ μὲ τὸ σίγμα νὰ δίδουν μείγμα ἁρμονίας καὶ ὁμορφιᾶς.
- Καὶ γιατὶ δὲν ξεκινᾶμε ;
- Γιατὶ ἀκόμη δὲν εὑρήκαμε τὴν περίοπτη θέσι ἢ καλλίτερα γιατὶ οἱ περίοπτες θέσεις τῶν Ἀθηνῶν δὲν ἀνήκουν σὲ ἐμᾶς. Ἄν ἦταν δικές μας, θὰ εἴχαμε ξεκινήσει πρὸ πολλοῦ. Ἀλλὰ ποτὲ δὲν εἶναι ἀργά. Τὸ Μέλλον δὲν ἀργεῖ.
Ἡ 25η Μαρτίου τοῦ 2021 θέλει ἔξι χρόνια ἀκόμη γιὰ να᾿ ρθῃ. Ὡς τότε ὅλοι οἱ στόχοι μας μποροῦν νὰ ἐπιτευχθοῦν, ἄν ἀρχίσουμε τώρα .
14. Καὶ οἱ ὑπόλοιποι στόχοι μας γιὰ πρόοδο – περιβάλλον – Δωρεὰν Παιδεία – Δωρεὰν Ὑγεία - Ἐπικοινωνία - Ἐλευθεροτυπία – πότε καὶ πῶς θὰ ἐπιτευχθοῦν ;
Μὲ Ἀγάπη – Πίστι – Αὐταπάρνησι - Ἀφοσίωσι . Ὅστις θέλειν…
Νῦν ὑπὲρ πάντων ἡ Ἑλλάς.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
- See more at: http://www.fotgrammi.gr/#sthash.4fRlLhZP.dpuf

2 σχόλια:

 1. ΧΑΙΡΕΤΕ! ΕΜΠΡΟΣ ΑΔΕΛΦΙΑ ΝΑ ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 21'ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ.ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ "ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ"!
  ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ"
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΧΑΙΡΕΤΕ! ΕΜΠΡΟΣ ΑΔΕΛΦΙΑ ΝΑ ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 21'ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ.ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ "ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ"!ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ"
  Σωματεῖον
  «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
  Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
  Τηλ. 0030 2103254321-2, fax 210-3236978
  e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
  Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
  ΑΦΜ 998406487 ΔΟΥ Ψυχικοῦ
  - See more at: http://www.fotgrammi.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...