Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

Τον Νυμφώνα Σου Βλέπω


Εξαποστειλάριον Μ. Δευτέρας και Μ. Τρίτης Ψαλλόμενο από χορό Βατοπεδινών πατέρων.

Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω, Σωτήρ μου κεκοσμημένον καὶ ἔνδυμα οὐκ ἔχω, ἵνα εἰσέλθω ἐν αὐτῷ, λάμπρυνόν μου τὴν στολὴν τῆς ψυχῆς, Φωτοδότα καὶ σῶσόν με.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...