Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

Τα Πάθη τα σεπτά - Των Παθών του Κυρίου τας απαρχάς‘’Τὰ Πάθη τὰ σεπτά, ἡ παροῦσα ἡμέρα, ὡς φῶτα σωστικά, ἀνατέλλει τῷ Κόσμῳ· Χριστὸς γὰρ ἐπείγεται, τοῦ παθεῖν ἀγαθότητι, ὁ τὰ σύμπαντα, ἐν τῇ δρακὶ περιέχων, καταδέχεται, ἀναρτηθῆναι ἐν ξύλῳ, τοῦ σῶσαι τὸν ἄνθρωπον.’’

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...