Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

Ο καρπός του Πνεύματος

“Ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐστιν
ἀγάπη,
χαρά,
εἰρήνη,
μακροθυμία,
χρηστότης,
ἀγαθωσύνη,
πίστις,
πρᾳότης,
ἐγκράτεια·
κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος.
οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν
σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις
.                           Εἰ ζῶμεν Πνεύματι, Πνεύματι καὶ στοιχῶμεν”

Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου κεφ 5:22

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...