Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

Χίλια έτη... μία ημέρα

Ότι κρείσσων ημέρα μία εν ταις αυλαίς σου υπέρ χιλιάδας· (ψαλμ 83).... Ότι χίλια έτη εν οφθαλμοίς σου, Κύριε, ως ημέρα η εχθές, ήτις διήλθε, και φυλακή εν νυκτί.(ψαλμ 89)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...