Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Θρησκευτικές τάσεις μέχρι το 2050


Το θρησκευτικό προφίλ του κόσμου αλλάζει ραγδαία, κυρίως λόγω των διαφορών στα ποσοστά γονιμότητας και το μέγεθος των πληθυσμών των νέων μεταξύ των μεγάλων θρησκειών του κόσμου, καθώς και από ανθρώπους που στρέφονται στις θρησκείες. Κατά τη διάρκεια των επόμενων τεσσάρων δεκαετιών, οι Χριστιανοί θα παραμείνουν η μεγαλύτερη θρησκευτική ομάδα, αλλά το Ισλάμ θα αυξηθεί ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη θρησκεία. 

Αν οι σημερινές τάσεις συνεχιστούν, μέχρι το 2050 ...

Ο αριθμός των μουσουλμάνων θα ισούται σχεδόν τον αριθμό των χριστιανών σε όλο τον κόσμο.

Οι άθεοι, αγνωστικιστές και άλλοι άνθρωποι  που δεν ανήκουν σε οποιαδήποτε θρησκεία - αν και αυξήθηκαν σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία - θα κάνουν  μια μείωση του μεριδίου του παγκόσμιου συνολικού πληθυσμού.

Η παγκόσμιος βουδιστικός πληθυσμός θα είναι περίπου το ίδιο μέγεθος ήταν το 2010, ενώ η ινδουιστές και εβραϊκοί πληθυσμοί θα είναι μεγαλύτεροι  από ό, τι είναι σήμερα.

Στην Ευρώπη, οι μουσουλμάνοι θα αποτελούν το 10% του συνολικού πληθυσμού.

Ινδία θα διατηρήσει την πλειοψηφία των ινδουιστών , αλλά, επίσης, θα έχει το μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, ξεπερνώντας την Ινδονησία.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Χριστιανοί θα μειωθούν  περισσότερο από τα τρία τέταρτα(3/4) του πληθυσμού το 2010 στα δύο τρίτα (2/3)το 2050, και ο Ιουδαϊσμός δεν θα είναι πλέον ο μεγαλύτερη μη-χριστιανική θρησκεία. Οι Μουσουλμάνοι θα είναι περισσότεροι στις ΗΠΑ από ό, τι οι άνθρωποι που ταυτίζονται ως εβραίοι  βάσει της θρησκείας.

Τέσσερις στους 10 χριστιανούς  ανά τον κόσμο θα ζούνε στην υποσαχάρια Αφρική.

Αυτές είναι οι παγκόσμιες θρησκευτικές τάσεις που  σημειώνονται με νέες δημογραφικές προβολές από το Pew Research Center. Οι προβλέψεις λαμβάνουν υπόψη το τρέχον μέγεθος και τη γεωγραφική κατανομή των μεγάλων θρησκειών του κόσμου, τις  διαφορές της ηλικίας, της γονιμότητας και της θνησιμότητας, τη διεθνή μετανάστευση και τα πρότυπα κατά τη μεταστροφή σε άλλη θρησκεία.

Σήμερα, επτά από τα κράτη της G8 έχουν χριστιανική πλειοψηφία στον  πληθυσμό τους. Αλλά από το 2050 μόνο μία από τις κορυφαίες οικονομίες αναμένεται να έχει την πλειοψηφία  σε χριστιανικό πληθυσμό - οι Ηνωμένες Πολιτείες.Οι μεγάλες οικονομίες το 2050 αναμένεται να περιλαμβάνουν μια χώρα με ινδουιστική πλειοψηφία (Ινδία), μια  με μουσουλμανική πλειοψηφία (Ινδονησία), και  δύο με εξαιρετικά υψηλά επίπεδα της θρησκευτικής ετερότητας (Κίνα και Ιαπωνία).

Όπως η θρησκευτικής πολυμορφίας και ο θρησκευτικός πληθυσμός αυξάνεται, το ίδιο κάνουν και οι  δυνητικές επιπτώσεις τους, δημιουργώντας νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για τις κοινωνίες, τις κυβερνήσεις και τις οικονομίες.

Ο αντίκτυπος της θρησκείας είναι σε άνοδο σε παγκόσμια κλίμακα. Έως τα μέσα αυτού του αιώνα, ο αριθμός των ατόμων που συνδέονται με μια θρησκεία αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,3 δισεκατομμύρια, από τα 5,8 δισεκατομμύρια το 2010 έως 8.100.000.000 το 2050. Αντίθετα, ο αριθμός των ατόμων μη συνδεδεμένων με οποιαδήποτε θρησκεία (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που λένε πως η θρησκεία τους είναι «τίποτα συγκεκριμένο», καθώς και οι  αυτο-προσδιοριζόμενοι  αγνωστικιστές και άθεοι) προβλέπεται να αυξηθεί μόνο κατά 0,1 δισεκατομμύρια, από 1,13 δισ το 2010 με 1.230.000.000 το 2050. Από πλευράς μεριδίων του πληθυσμού, αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο από ό, τι  στη δεκαετία του 1970 κάτω από τον κομμουνισμό, όταν σχεδόν ένας στους πέντε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ήταν θρησκευτικά απροσδιόριστος , σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Κόσμος, Θρησκεία.

Η ανάπτυξη των θρησκευτικών πληθυσμών έχει και συνέπειες για το πώς ο πλούτος του κόσμου θα εξαπλωθεί περίπου. Οι οικονομικοί μετασχηματισμοί της Κίνας και της Ινδίας είναι γνωστοί σε όλους. Αλλά αυτό που είναι λιγότερο γνωστό είναι ότι οι πέντε κορυφαίες οικονομίες του 2050 αναμένεται να αντιπροσωπεύουν μία από τις πιο θρησκευτικές σε  ποικιλομορφία ομάδες στην πρόσφατη μνήμη.

Παρακάτω είναι τα κύρια γνωρίσματα  της παγκόσμιας θρησκευτικής και οικονομικές αλλαγής, που προήλθε από το μέγεθος της προβολής  των θρησκευτικών ομάδων το 2050.
 
Χριστιανισμός

Η ανάπτυξη της παγκόσμιου  χριστιανικού πληθυσμού αναμένεται να έχει περίπου το ίδιο ποσοστό με  τη συνολική αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού μεταξύ 2010 - 2050.

Το μεγαλύτερο μερίδιο του παγκόσμιου χριστιανισμού  ζει στην Αμερική μέχρι  το 2010, ενώ το μεγαλύτερο μερίδιο των Χριστιανών αναμένεται να είναι στην υποσαχάρια Αφρική το 2050.

Η οικονομική ανάπτυξη μεταξύ του παγκόσμιου χριστιανικού πληθυσμού αναμένεται να αυξηθεί, αλλά είναι σημαντικά μικρότερη από την οικονομική ανάπτυξη στον κόσμο στο σύνολό του.

 
Στα επόμενα χρόνια, η παγκόσμια κατανομή της οικονομικής επιρροής που συνδέεται με τους χριστιανικούς πληθυσμούς αναμένεται να παραμείνει σε μεγάλο βαθμό κυρίαρχη κατω από την αμερικανική ήπειρο, με την Ευρώπη να έχει ελαφρά μείωση της επιρροή και την υποσαχάρια Αφρική και περιοχές της Ασίας-Ειρηνικού με ελαφρά αύξηση.

Ισλάμ

Ο αριθμός των μουσουλμάνων στον κόσμο, αναμένεται σχεδόν να διπλασιαστεί μεταξύ 2010 και 2050 και οι Μουσουλμάνοι αναμένεται να οδηγήσουν τον κόσμο στην αύξηση του πληθυσμού σε σύγκριση με άλλες θρησκευτικές ομάδες.
 
Το μεγαλύτερο μερίδιο του παγκόσμιου μουσουλμανικού πληθυσμού  ζούν  στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού από το 2010 και θα συνεχίσουν να ζουν σε αυτή την περιοχή κατά τις επόμενες δεκαετίες.

Η οικονομική ανάπτυξη μεταξύ του παγκόσμιου μουσουλμανικού πληθυσμού αναμένεται να ξεπεράσει σημαντικά την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.


Ινδία αναμένεται να έχει το μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό της κάθε χώρας στον κόσμο μέχρι το 2050, ξεπερνώντας την Ινδονησία( σήμερα 250 εκατ.πληθυσμο).


Στα επόμενα χρόνια, λίγο περισσότερο από το ήμισυ της οικονομικής επιρροής που συνδέεται με μουσουλμανικούς πληθυσμούς αναμένεται να είναι στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, με την οικονομική συνολική ανάπτυξη της Ινδίαςνα  βοηθά επίσης στην προσθήκη των  παγκόσμιες οικονομικών πόρων των μουσουλμάνων.

Θρησκευτικά αδιάφοροι
 
Η ανάπτυξη του παγκόσμιου  θρησκευτικά αδιάφορου πληθυσμού επιβραδύνεται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από ό, τι αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού.

    Το μεγαλύτερο μερίδιο του παγκόσμιου θρησκευτικά αδιάφορου  πληθυσμού ζει στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, από το 2010, με πάνω από το ήμισυ των αδιάφορων θρησκευτικά  ανθρώπων  ολόκληρου του κόσμου που ζουν στην Κίνα. Η αύξηση του πληθυσμού στους  θρησκευτικά αδιάφορους πληθυσμούς στην Αμερική αναμένεται να είναι σημαντικά υψηλότερη από την αύξηση σε άλλες περιοχές του κόσμου.


Η οικονομική ανάπτυξη μεταξύ του παγκόσμιου αδιάφορου θρησκευτικά πληθισμου  αναμένεται να είναι στο ίδιο επίπεδο με την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.
Η παγκόσμια κατανομή της οικονομικής επιρροής που σχετίζονται με θρησκευτικά αδιάφορους  πληθυσμούς αναμένεται να αυξηθεί στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, με οικονομική επιρροή σε ελαφρά πτώση στην Ευρώπη και την Αμερική.

ινδουϊσμός

Ο αριθμός των Ινδουιστών στον κόσμο αναμένεται να αυξηθεί από 400 εκατομμύρια άνθρωποι μεταξύ 2010 και 2050, αλλά αναμένεται να παραμείνει περίπου το ίδιο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού κατά τις επόμενες δεκαετίες.


Το μεγαλύτερο μερίδιο των Ινδουιστών παγκοσμίως ζούνε στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (κυρίως η Ινδία) από το 2010 και θα συνεχίσουν να ζουν σε αυτή την περιοχή κατά τις επόμενες δεκαετίες.Η οικονομική ανάπτυξη μεταξύ του παγκόσμιου ινδουιστικό πληθυσμού αναμένεται να ξεπεράσει σημαντικά την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, κυρίως με επικεφαλής την άνοδο της οικονομίας της Ινδίας.


Η συντριπτική πλειοψηφία των Ινδουιστών στη διάθεση των οικονομικών πόρων βρίσκεται στην Ινδία, αλλά Ινδουιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, συμβάλλουν επίσης σημαντικά στην παγκόσμια διάθεση των Ινδουιστών οικονομικών πόρων.

βουδισμός

Ο αριθμός των Βουδιστών στον κόσμο αναμένεται να παραμείνει σε περίπου 500 εκατομμύρια μεταξύ 2010 και 2050, αλλά αναμένεται να μειωθεί ως ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού.
Το μεγαλύτερο μερίδιο του παγκόσμιου Βουδισμού  ζει στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού (ιδίως στην Κίνα) το 2010 και  εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να ζουν σε αυτή την περιοχή κατά τις επόμενες δεκαετίες.
Παρά τη στασιμότητα της αύξησης του πληθυσμού μεταξύ των Βουδιστών, η οικονομική ανάπτυξη μεταξύ του παγκόσμιου βουδιστικού πληθυσμού  αναμένεται να είναι στο ίδιο επίπεδο με την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, κυρίως λόγω της οικονομικής ανόδου της Κίνας.
Κίνα και την Ιαπωνία κατέχουν από κοινού το σύνολο σχεδόν των διαθέσιμων για τους Βουδιστές  οικονομικων  πόρων  του κόσμου, αλλά αυτή η μελέτη εκτιμά ότι Βουδιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες συμβάλλουν επίσης σημαντικά στην παγκόσμια διάθεση Βουδιστές οικονομικών πόρων.

ιουδαϊσμός

Η ανάπτυξη της παγκόσμιου εβραϊκού πληθυσμού επιβραδύνεται ταχύτερα από ό, τι στον κόσμο συνολικά.  Ωστόσο, ο αριθμός των Εβραίων εξακολουθεί να αναμένεται να αυξηθεί περίπου δύο εκατομμύρια το 2050 σε σχέση με το 2010 (αύξηση από περίπου 14 εκατομμύρια το 2010 σε λίγο περισσότερο από 16 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο το 2050).
Το μεγαλύτερο μερίδιο του παγκόσμιου Εβραϊκού πληθυσμού  ζει στην Αμερική (κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες) από το 2010, ενώ το μεγαλύτερο μερίδιο των Εβραίων αναμένεται να είναι στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (κυρίως το Ισραήλ) μέχρι το 2050.
Η οικονομική ανάπτυξη μεταξύ του παγκόσμιου εβραϊκού πληθυσμού αναμένεται να αυξηθεί, αλλά είναι σημαντικά μικρότερη από την οικονομική ανάπτυξη στον κόσμο στο σύνολό του 
Στα επόμενα χρόνια, η παγκόσμια κατανομή της οικονομικής επιρροής που συνδέεται με εβραϊκούς πληθυσμοί αναμένεται να μειωθεί ελαφρώς στην Αμερική με αντίστοιχες μικρές αυξήσεις στους πληθυσμούς Εβραίων που ζουν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής- Βόρειας Αφρικής.

Άλλες θρησκείες *

Ο αριθμός των ατόμων που ανήκουν σε άλλες θρησκείες στον κόσμο, αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους μεταξύ 2010 και 2050, αλλά αναμένεται να μειωθεί ως ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού.
ο μεγαλύτερο μερίδιο των άλλων θρησκευτικών πληθυσμών του κόσμου ζουνε στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (ιδίως στην Κίνα) το 2010 και θα συνεχίσουν να ζουν σε αυτή την περιοχή κατά τις επόμενες δεκαετίες.
Παρά την αργή αύξηση του πληθυσμού της, την οικονομική ανάπτυξη μεταξύ των ανθρώπων που ανήκουν σε άλλες θρησκείες αναμένεται να ξεπεράσει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, κυρίως λόγω της προβλεπόμενης οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας.
Κίνα κατέχει περίπου τα δύο τρίτα των συνολικών διαθέσιμων σε άλλες θρησκείες οικονομικών πόρων.

* Άλλες θρησκείες περιλαμβάνουν θρησκευτικές παραδόσεις που δεν καλύπτονται αλλού στην παρούσα έκθεση. Τα περιορισμένα διαθέσιμα στοιχεία εμποδίσει τις επιμέρους αναλύσεις τους σε παγκόσμια βάση. 

            

         

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...