Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022

ΟΙ ΚΑΡΔΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 

Είναι γνωστό ότι ο ουρανός και η γη είναι του Θεού, «σοι εἰσιν οι ουρανοί, και ση ἐστιν η γη· την οικουμένην και το πλήρωμα αυτής συ εθεμελίωσας» (Ψ. 88,12). Όσα όμως έχει ο Θεός είναι του Χριστού, «πάντα όσα έχει ο πατήρ εμά εστι» (Ιω. ιστ´,15). Οι καρδιές των ανθρώπων είναι του Θεού αφού ο Θεός είναι, «ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας αυτών» (Ψ 32, 15). Άρα, σύμφωνα με τα παραπάνω, οι καρδιές των ανθρώπων ανήκουν στο Χριστό, και κατά συνέπεια έχει δικαίωμα να κατοικεί εκεί, επειδή αυτές είναι ο οίκος του Πατέρα Του, «ουκ ήδειτε ότι εν τοις του πατρός μου δει είναί με;» (Λουκ. β´,49). Ο δε Απ. Παύλος λέει, «κατοικήσαι τον Χριστόν διά της πίστεως εν ταις καρδίαις υμών» (Εφ. γ´,17). Κάθε λοιπόν εχθρικό προς το Χριστό στοιχείο και αλλότριο πνεύμα δεν πρέπει να έχει τόπο στην καρδιά του ανθρώπου, γιατί, αν αυτό συμβεί και ο άνθρωπος μαζί του συνδεθεί, σπεύδει, απερίσκεπτα βέβαια, προς την καταστροφή. Έτσι, «εάν πνεύμα του εξουσιάζοντος αναβή επί σε, τόπον σου μη αφής» (Εκκλ. ι´,4).

  

Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...