Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΡΟΦΗ

 


Ο  λόγος  του  Θεού  είναι αστείρευτη  τροφή  για  τον  άνθρωπο.  Αν  γνώριζαν  από  τι  στερούν   τον  εαυτό  τους  όσοι  τον  περιφρονούν, θα  τον  επιζητούσαν  επίμονα, όπως  αναζητά  ο  πεινασμένος  την  τροφή  του. Η  έλλειψη  τροφής,  όπως  είναι  γνωστό,  λέγεται  λιμός. Η έλλειψη  του  λόγου  του  Θεού,  όπως  ίσως  δεν  είναι  γνωστό,  είναι  και  αυτή  λιμός. Αλλά  ας  παραθέσουμε   τα  παρακάτω  χωρία από την Αγία  Γραφή  στα οποία  στηρίζονται  τα   παραπάνω  λόγια:

α)  Ο  Ίδιος  ο  Κύριος  χαρακτήρισε  το  λόγο  Του αγαθή μερίδα, δηλαδή τροφή,  όταν  είπε   στη  Μάρθα  για  τη  Μαρία  που  τον  άκουγε,   «Μαρία δε την αγαθήν   μερίδα   εξελέξατο,  ήτις  ουκ  αφαιρεθήσεται  απ’ αυτής.»  (Λουκ. ι’, 42).

β)  Ο  Ίδιος  ο  Κύριος   χαρακτήρισε  το  λόγο  του  Θεού  τροφή, όταν  είπε  ότι  «γέγραπται, ουκ επ' άρτω  μόνω ζήσεται  άνθρωπος, αλλ' επί παντί ρήματι εκπορευομένῳ διὰ στόματος  Θεού.» (Ματ. δ’,4 ).

γ)  Όσο  για  το  ότι  η  έλλειψη   του  λόγου  του  Θεού  είναι  λιμός,  το  λέει  ο   Ίδιος  ο  Θεός  με  τα  εξής  λόγια,  « ιδού ημέραι έρχονται, λέγει Κύριος, και εξαποστελώ λιμόν επί την γην, ου λιμόν  άρτων ουδέ δίψαν ύδατος, αλλά λιμόν του ακούσαι τον λόγον Κυρίου» (Αμ. η’, 11).

Τώρα   όμως   που  ο   λόγος   του   Θεού   προσφέρεται   πλουσιοπάροχα ως  τροφή,  χρειάζεται  προσοχή, γιατί   υπάρχει   κίνδυνος   ανορεξίας  και   θεληματικής   λιμοκτονίας.

  

Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...