Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023

Είναι θεολογικά σωστή η φράση, μία εικόνα χίλιες λέξεις;

 

Ασφαλώς και είναι σωστή αλλά, επειδή πρέπει να κατανοείται  και σωστά, ας  μείνουμε λίγο  στο θέμα γράφοντας τα παρακάτω:

Με αυτή τη φράση  παρουσιάζεται   η εικόνα σαν να μιλάει  η ίδια και να λέει μάλιστα χίλιες λέξεις. Έτσι  η αξία της εικόνας  βρίσκεται στο ότι με την παρουσία της λέει κάτι που είναι πολύ σπουδαίο.  Με άλλα λόγια η εικόνα  εξιστορεί και διηγείται  όχι μόνο αυτό που εικονίζει, αλλά και  πολλά άλλα που έχουν σχέση με το εικονιζόμενο θέμα.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εικόνα του  ουρανού με τα αστέρια η οποία δε λέει μόνο χίλιες λέξεις, αλλά μιλάει για τη δόξα του Θεού σύμφωνα με το ψαλμικό, «Οι ουρανοί  διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλλει το στερέωμα » ( Ψ. 18,2).

Όσο για τις εικόνες της Εκκλησίας που είναι πολλές και διαφορετικές, αυτές λένε τόσα πολλά σαν να διαβάζει κανείς  ολόκληρο βιβλίο, όπως δηλώνει και ο χαρακτηρισμός τους από  τον Ιωάννη το Δαμασκηνό ως « βιβλία των αγραμμάτων ».Τώρα, αν κανείς δε  μπορεί  ή δε θέλει να ακούσει  τι θέλει να  του πει η εικόνα και περιφρονεί τα λόγια της, αυτός χάνει την ουσία και μένει στον τύπο. Αυτός μοιάζει με εκείνον που δεν τρώει το καρπό από ένα δένδρο αλλά αρκείται στο να το βλέπει και στο να μασουλάει  που και που και κανένα από τα φύλλα του.

Από  τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι δεν είναι αρκετό μόνο  να βλέπει κανείς τις εικόνες.  Ο Φίλιππος αν και    έβλεπε  τον Ίδιο το Χριστό και όχι την εικόνα Του, δεν τον είχε γνωρίσει, όπως φαίνεται από τα λόγια του Κυρίου, «Τοσούτον χρόνον μεθ' υμών ειμι, και ουκ έγνωκάς με, Φίλιππε; ο εωρακώς εμέ εώρακε τον πατέρα· και πώς συ λέγεις, δείξον ημίν τον πατέρα;» (Ιω. ιδ’, 9 ). Καλή λοιπόν είναι η εικόνα του ουρανού με τα αστέρια, αλλά  καλλίτερα και μόνιμα  είναι τα λόγια  που λέει αυτή η εικόνα, γιατί ο Κύριος είπε, « ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ου μη παρέλθωσι » ( Ματ. κδ’, 35).

 Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...