Κυριακή 19 Μαρτίου 2023

Η ΥΨΟΠΟΙΟΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

 Είπεν ο Κύριος, « όστις δε υψώσει εαυτόν ταπεινωθήσεται, και όστις ταπεινώσει εαυτόν υψωθήσεται »  (Ματ. κγ’,12 ). Αυτό δεν το δίδαξε  μόνο με λόγια, αλλά και έμπρακτα, αφού ο Ίδιος « εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού.  διό και ο Θεός αυτόν υπερύψωσε…»( Φιλ.β’, 8-9).

 

Ενώ όμως ο αναμάρτητος εταπεινώθη τόσο,

έρχεται ο αμαρτωλός και κάνει τον καμπόσο.

 

Σαν να μη ξέρει ο Χριστός γιατί εταπεινώθη,

και τώρα έρχεται αυτός   περήφανος να νοιώθει.

 

Ας δέχονταν τουλάχιστο πως λάθος τα νομίζει,

και ότι το καράβι του στραβά το αρμενίζει.

 

Αυτό θα ήταν και γι’ αυτόν σπουδαία ευκαιρία, 

να συναντήσει το Χριστό, να βρει τη σωτηρία.


Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...