Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012

Είναι πολλοί τώρα εκείνοι πού επιδιώκουν να τα διαλύσουν όλα, οικογένεια,νεολαία, Εκκλησία

 
  Σήµερα οι  πολλοί από αυτούς πού κυβερνούν δεν πιστεύουν!

{ Επικατάρατος ό ποιών τα έργα Κυρίου άµελώς»}

Παλιά, αν ένας ευλαβής ασχολείτο µε την κατάσταση στον κόσµο, δεν πρέπει να ήταν καλά· ήταν για κλείσιµο στον Πύργο

...
. Σήµερα αντίθετα, αν ένας ευλαβής δεν ενδιαφέρεται και δεν πονάει για την κατάσταση πού επικρατεί στονκόσµο, είναι για κλείσιµο στον Πύργο. Γιατί τότε αυτοί πού κυβερνούσαν είχανΘεό µέσα τους, ενώ σήµερα πολλοί από αυτούς πού κυβερνούν δεν πιστεύουν.Είναι πολλοί τώρα εκείνοι πού επιδιώκουν να τα διαλύσουν όλα, οικογένεια,νεολαία, Εκκλησία.Το να ενδιαφέρεται κανείς τώρα και να ανήσυχη για την κατάσταση στηνοποία βρίσκεται το έθνος µας είναι οµολογία, γιατί ή Πολιτεία τα βάζει µε τονθείο νόµο. Ψηφίζει νόµους ενάντιους στον νόµο τού Θεού.

 Είναι και µερικοί αδιάφοροι πού ούτε στον θεσµό της Εκκλησίας πιστεύουν ούτε Έθνος παραδέχονται και, για να έχουν το χουζούρι τους,
λένε«ό Απόστολος Παύλος λέει να µην ενδιαφέρεσαι για τα πράγµατα τού κόσµου»,και έτσι αδιαφορούν! 'Αλλά ό Απόστολος Παύλος άλλο εννοούσε. Τότε ταειδωλολατρικά έθνη είχαν εξουσία. Μερικοί ξέκοψαν από το κράτος και πί-στεψαν στον Χριστό. Έλεγε λοιπόν ό Απόστολος Παύλος σ' αυτούς «εσείς µηνάσχολήσθε µε τα πράγµατα τού κόσµου»
,
για να ξεχωρίζουν από τον κόσµο,γιατί όλος ό κόσµος ήταν ειδωλολατρικός


. Από την στιγµή όµως πού ανέλαβετην εξουσία ό Μέγας Κωνσταντίνος και επικράτησε ό Χριστιανισµός,δηµιουργήθηκε σιγά-σιγά ή µεγάλη χριστιανική παράδοση µε τις Εκκλησίες, ταµοναστήρια, την τέχνη, το τυπικό της λατρείας κ.λπ.

Έχουµε λοιπόν ευθύνη νατα διατηρήσουµε όλα αυτά και να µην αφήσουµε τους εχθρούς της Εκκλησίαςνα τα διαλύσουν. Έχω ακούσει και Πνευµατικούς να λένε

«Εσείς µην άσχολήσθεµ' αυτά»

Αν είχαν µεγάλη αγιότητα και έφθαναν µε την προσευχή σε τέτοιακατάσταση, πού να µην τους ενδιαφέρει τίποτε, να τους φιλούσα και τα πόδια
.Αλλά τώρα αδιαφορούν, γιατί θέλουν να τα έχουν καλά µε όλους και να καλοπερνούν
.
Ή αδιαφορία δεν επιτρέπεται ούτε στους κοσµικούς, πόσο µάλλον στουςπνευµατικούς ανθρώπους.

Ένας άνθρωπος τίµιος, πνευµατικός, δεν πρέπει να κάνη τίποτε µε αδιαφορία.«


Ειπώθηκε τον Ιούνιο τού 1985.!!!ΑΠΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΙΣΙΟΥ
ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΧΗ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ !!!!
 

 ΗΛΙΑΣ  ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ   9 ΦΕΒ 2012
Έπικατάρατος ό ποιών τα έργα Κυρίου άµελώς»,

λέει ό Προφήτης Ιερεµ

Πύργο Ψηλό οχυρωµατικό οικοδόµηµα των µονών τού Άγιου Όρους, πού χρησίµευε για την απόκρουση τωνπειρατών

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...