Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012

είσαι εσύ; Μαχητής τοϋ Χριστού ή µαχητήςτού πειρασµού; {Γερ .Παισιος}

είσαι εσύ; Μαχητής τοϋ Χριστού ή µαχητήςτού πειρασµού;


Ειπε σε κάποιον µιά φορά: «Τί είσαι εσύ; Μαχητής τοϋ Χριστού ή µαχητήςτού πειρασµού; Ξέρεις πώς υπάρχουν και µαχητές τού πειρασµού;». ΌΧριστιανός δέν πρέπει νά είναι φανατικός,...
άλλα νά έχη αγάπη γιά όλους τουςανθρώπους. Όποιος πετάει λόγια αδιάκριτα, και σωστά νά είναι, κάνει κακό.Γνώρισα έναν συγγραφέα πού είχε ευλάβεια πολλή, άλλα µιλούσε στουςκοσµικούς. µέ µιά γλώσσα ωµή, πού προχωρούσε Όµως σε βάθος, και τουςτράνταζε. Μιά φορά µου λέει: «Σε µιά συγκέντρωση είπα αυτό και αυτό σέ µιάκυρία». Άλλα µέ τον τρόπο πού της τό είπε, την είχε σακατέψει. Την πρόσβαλεµπροστά σέ όλους. «Κοίταξε, τού λέω, εσύ πετάς στους άλλους χρυσά στεφάνιαµέ διαµαντόπετρες, έτσι όµως πού τά πετάς, σακατεύεις κεφάλια, Όχι µόνονευαίσθητα άλλα καί γερά». Ας µην πετροβολάµε τους ανθρώπους... χριστιανικά. Όποιος ελέγχει µπροστά σέ άλλους κάποιον πού αµάρτησε ή µιλάει µέ εµπάθεια γιά κάποιο πρόσωπο, αυτός δέν κινείται άπό τό Πνεύµα τού Θεού·κινείται άπό άλλο πνεύµα. Ό τρόπος της Εκκλησίας είναι ή αγάπη- διαφέρει άπότόν τρόπο των νοµικών. Ή Εκκλησία βλέπει τά πάντα µέ µακροθυµία καικοιτάζει νά βοηθήση τόν καθέναν, ο,τι καί άν έχη κάνει, όσο αµαρτωλός καί άνείναι.


ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΛΟΓΟΙ Β


ΗΛΙΑΣ  ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ 10 ΦΕΒ 2012

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...