Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012

Οι Έλληνες δέν πειθαρχούν εύκολα {Γερ Παισιος }

!!!! Οι Έλληνες δέν πειθαρχούν εύκολα!!!!!!!!!
 Οι Ρωµαιοκαθολικοί πιστεύουν στο αλάθητο τοϋ πάπα.
Εµείς πιστεύουµε στον λογισµό µας και έχουµε όλοι τό...αλάθητο
 Γιατί λένε ότι οι Τούρκοι έχουν καλή πολιτική;
'Επειδή λίγοι Τούρκοι είναι µυαλωµένοι και οι περισσότεροι κοιµισµένοι· γίνονται λοιπόν αρχηγοί οι λίγοι πού είναι µυαλωµένοι και οι άλλοι υπακούουν φυσιολογικά
 Οι Έλληνες, επειδή
 σχεδόν όλοι έχουν πολύ µυαλό, θέλουν όλοι νά κυβερνούν, νά διατάζουν, και δύσκολα υποτάσσονται.
Και οι Ιταλοί έλεγαν: «Στους δέκα Έλληνες οι πέντε θέ- λουν νά κάνουν κουµάντο»!

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ!!!!!!!!  
ΗΛΙΑΣ  ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ  17 ΦΕΒ 2012

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...