Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012

Τι σημαίνει ο Ψαλμός - Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα, και νυξ νυκτί αναγελλεί γνώσιν;(Ψαλμ.ιη΄3)

Πλησίασε στον Ιορδάνη την ώρα που βαπτίζεται ο Χριστός και θα βρείς το ζητούμενο. «Ημέρα» να θεωρήσεις τον Πατέρα· «ημέρα », και τον Υιό. «Ρήμα» το άγιο Πνεύμα, που κάτέβηκε σαν περιστέρι  απο τον ουρανό και στάθηκε πάνω τον Υιό. «Νύκτα» να θεωρήσεις τον Πρόδρομο συγκρινόμενος με την Θεότητα· «νύκτα»  και τους  Ιουδαίους. « Γνώσι», τέλος , να θεωρήσεις την πίστη που κήρυττε ο Ιωάννης του Ιουδαίους.

Αγιος Ανδρέας ο δια Χριστόν σαλός.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...