Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2012

Το μεγαλείο της Θείας Ευχαριστίας

Λέγεται το μυστήριο τούτο Μετάληψις μεν, ότι δι 'αυτής μεταλαμβάνομεν της του Ιησού θεότητος, Κοινωνία δε, δια το κοινωνείν ημας δι' αυτής τω Χριστώ και μετέχειν Αυτού της σαρκός τε και θεότητος.- άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Κοινωνία κέκληται η τω θείων μυστηρίων μετάληψις, δια το της προς Χριστόν ημίν χαρίζεσθαι ένωσιν και κοινωνούς ημάς της αυτού ποιείν βασιλείας.- άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης.

Το ιερώτατον σώμα του Χριστού, καλώς εσθόμενον...τους ασθενείς ενισχύει, τους ερρωμένους ευφραίνει, τας νόσους ιάται, την υγείαν διαφυλάττει· δια τούτου γινόμεθα πραότεροι προς διόρθωσιν, μαροθυμότεροι προς τους πόνους, θερμότεροι προς αγάπην, αγχινούστεροι προς γνώσιν, προθυμότεροι προς υπακοήν, οξύτεροι προς την των χαρισμάτων ενέργειαν.-άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...