Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012

Προσεύχεται ἐν µέσω σφαιρῶν { Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ }

Προσεύχεται ἐν µέσω σφαιρῶν
«Μιά µέρα», συνεχίζει ὁ κ. Παντελής, «ἤµασταν πάνω σέ ἕνα ὕψωµα πούλεγόταν «Φονιάς». Μᾶς εἶχαν ἀποκλείσει οἱ ἀντάρτες καί δέν µπορούσαµε νάφύγουµε ἀπό πουθενά, γιατί δέν ὑπῆρχε διέξοδος. Ὁ Ἀρσένιος { Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ }ἦταν ὄρθιος. Οἱ σφαῖρες ἔπεφταν καί σφύριζαν. Ἐγώ τόν ἔπιανα ἀπό τό χιτώνιο καί τόν τρα-βοῦσα νά πέση κάτω. Αὐτός τίποτε. Κοίταζε ψηλά καί εἶχε τά χέρια του ἔτσι,σταυρωµένα. Ἔ, φαίνεται µᾶς λυπήθηκε ὁ Μεγαλοδύναµος, καί κάποια στιγµή ἦρθαν τά ἀεροπλάνα καί ἄνοιξαν δρόµο. Ὅταν φεύγαµε, τοῦ λέω:– Καλά, Χριστιανέ µου, γιατί δέν ἔπεφτες κάτω;– Προσευχόµουν.– Προσευχόσουν; ρώτησα µέ µεγάλη ἀπορία».Τί δύναµη εἶχε ἡ προσευχή του καί πόσο µεγάλη ἦταν ἡ πίστη του, ὥστε νάἀψηφᾶ τίς σφαῖρες! Τό πιθανώτερο ἦταν νά παρακαλοῦσε τόν Θεό νά σωθοῦνοἱ ἄλλοι καί ἄς σκοτωθῆ ὁ ἴδιος. Γι᾿ αὐτό στεκόταν ὄρθιος καί ἀκάλυπτος. Καί ὁδίκαιος Θεός, βλέποντας τήν αὐτοθυσία του, τόν ἔσωσε µαζί µέ τούς ἄλλους

ΠΗΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ


ΗΛΙΑΣ  ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ   Ι ΑΥΓ  2012

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...