Κυριακή 5 Αυγούστου 2012

Την αγαπούμε την Παναγία' Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς

' Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς '' 
 Την αγαπούμε την Παναγία , αισθανόμαστε , πιθανόν ότι σ`αυτή , κατά ένα παράξενο τρόπο , βλέπουμε το Λόγο του Θεού δια του Απ. Παύλου , να λέει : '' η γαρ δύναμις μου εν ασθε
νεία τελειούται '' . Μπορούμε να δούμε αυτή την αδύναμη παρθένο του Ισραήλ , αυτή την εύθραυστη κόρη , να νικάει την αμαρτία μέσα της , να νικάει την κόλαση , να νικάει καθετί με τη δύναμη του Θεού που βρίσκεται μέσα της. Και ακριβώς γι`αυτό σε στιγμές , σαν τις στιγμές των διωγμών , όταν πραγματικά η δύναμη του Θεού διακηρύσσεται δια της αδυναμίας , η ευλογημένη Παρθένος προβάλλει τόσο θαυμαστή , τόσο παντοδύναμη στα μάτια μας.
Αφού μπόρεσε να νικήσει τη γη και την κόλαση , εμείς έχουμε στο πρόσωπό της έναν προστάτη , έναν '' πύργο δυνάμεως '' , έχουμε κάποιον που μπορεί να μεσιτεύει και να σώζει . Τονίζουμε το γεγονός ότι δεν υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα σ`εκείνη και στο θέλημα του Θεού . Η Θεοτόκος βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με το Θεό , γι`αυτό χρησιμοποιούμε έναν τύπο προσευχής σε κείνη που λέμε μόνο στο Θεό : '' Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς '' , δεν λέμε μόνο '' πρέσβευε υπέρ ημών ''.

- Αρχιεπισκόπου Anthony Bloom


'' Μάθε να προσεύχεσαι ''
ΗΛΙΑΣ  ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ   5  ΑΥΓ  2012

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...