Τετάρτη 15 Αυγούστου 2012

ΕΝ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΕΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣἘν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...