Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Χαιρετισμός Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλουπόλεως Ἱερεμία γιά τήν Ἡμερίδα στό Βελλίδειο

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ
Δημητσάνα 13 Φεβρουαρίου 2016
Καλοί καί ἐκλεκτοί φοιτητές
τῆς σεβασμίας καί ἐνδόξου Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Ἀπό τήν Δημητσάνα, τήν γενέτειρα τοῦ Πατριάρχου τοῦ Γένους μας, Γρηγορίου τοῦ Ε΄, πού ἀπαγχονίστηκε γιά τήν πίστη καί τήν πατρίδα, σᾶς ἀπευθύνω, ἀγαπητοί μου, θερμό καί ἐγκάρδιο ἀγωνιστικό χαιρετισμό. Παρακολουθῶ καί ἐγώ, μέ ὅλο τό πλῆθος τῶν εὐσεβῶν, τόν ὡραῖο ἀγώνα σας καί χαίρω, γιατί τόν κρατᾶτε ψηλά καί τόν διεξάγετε ἐκκλησιολογικά, κάτω ἀπό τήν σκέπη τῆς Μάνας Ἐκκλησίας. Ἀρχηγός σας εἶναι ὁ φημισμένος ὡς ἀγωνιστής Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας μας, Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, πού γνωρίζει ἀπό τήν πολύτιμη πείρα του τούς τρόπους καί τήν μέθοδο γιά τήν ἐπιτυχία τῶν ἱερῶν ἀγώνων.
Μία Θεολογική Σχολή, κύριοι φοιτητές, εἶναι παράδεισος, εἶναι κῆπος τῆς Ἐδέμ, στόν ὁποῖο πνέει τό ἄρωμα τῆς παναρέτου θεολογίας. Ἀλλά, ὅπως διαβάζουμε στήν Βίβλο, στόν παράδεισο παλαιά εἰσχώρησε φίδι καί παραπλάνησε τήν Εὔα, γι’ αὐτό καί ὁ Θεός ἔβαλε φύλακας ἀγγέλους, τά Χερουβίμ, γιά νά τόν φρουροῦν· ἔτσι καί σεῖς, κύριοι φοιτητές, μέ τόν ἀγώνα σας, στό νά μην εἰσέλθει στήν Θεολογική σας Σχολή ἡ ξένη πρός αὐτήν ἰσλαμική διδασκαλία, γίνεστε οἱ φύλακες ἄγγελοι τοῦ παραδείσου σας καί μᾶς συγκινεῖτε μέ τόν ἱερό σας αὐτόν ἀγώνα. Ἔχετε ἀγαπήσει ὡς νύμφη σας τήν θεολογία, καί καλότυχοι σεῖς, γιατί γίνατε ἐραστές τοιαύτης ὡραίας νύμφης, ὡραίας καί στήν ὅψη καί στό φρόνημα. Μεγάλη σας ἡ τιμή καί λαμπρή σας ἡ δόξα, ἀγαπητοί μου, γιατί σπουδάζετε τήν ἱερή ἐπιστήμη. Ἀλλά θά χάσει ἡ θεολογία σας τήν ὡραία της ὅψη καί θά ἀλλοιωθεῖ στό φρόνημά της, ἄν συνδιδάσκεται μέ τήν ἰσλαμική διδασκαλία. Τό ἕνα - ἡ θεολογία μας – εἶναι φῶς· τό ἄλλο - ὁ ἰσλαμισμός – εἶναι σκότος. Ἀλλά τίς «κοινωνία φωτός πρός σκότος;». Θά γίνει «ἀλλοτρία» ἡ θαυμαστή μέχρι τώρα ἀδελφή Θεολογική Σχολή, ἄν εἰσχωρήσει σ’ αύτήν καί διδασκαλία τοῦ Ἰσλαμισμοῦ. Καί τότε «πῶς ἄσωμεν τήν ὡδήν Κυρίου ἐπί γῆς ἀλλοτρίας;». Τότε, ὅταν στις Θεολογικές μας Σχολές ὑπάρχει συνδιδασκαλία Εὐαγγελίου καί Κορανίου, πού θά κατευθύνουμε τούς νέους καί τίς νέες μας γιά καθαρή θεολογική σπουδή; Ἀλλά κάτι καλό θά βγεῖ, κύριοι φοιτητές, ἀπό τό κακό αὐτό πού μηχανεύονται. Καί τό καλό εἶναι ὅτι τά πράγματα ὁδηγοῦν στό νά κάνει ἡ Ἐκκλησία μας δική της Θεολογική Σχολή καί θά θυμηθοῦμε τότε ἀπό τήν Σχολή αὐτή τά λαμπρά χρόνια τῶν φημισμένων Κατηχητικῶν Σχολῶν Ἀντιοχείας καί Ἀλεξανδρείας, ἀπ’ ὅπου βγῆκαν μεγάλοι πατέρες καί διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ὦ γενναῖα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀγωνιστές φοιτητές τῆς θεολογίας μας! Κρατᾶτε ψηλά τόν ἀγώνα σας. Ψηλά τά λάβαρά σας, ψηλά! Ἀφοῦ στήν προσλαλιά μου αὐτή σᾶς εἶπα «ἀγγέλους», φωνάξτε καί κράξτε, γιατί τά τάγματα τῶν ἀγγέλων εἶναι «βοῶντα καί κράζοντα». Ἄλλο τίποτε δέν μᾶς ἔμεινε, καλοί μου φίλοι, ἀπό τό νά φωνάζουμε καί νά διαμαρτυρόμαστε. Καί νά κλαῖμε καί νά προσευχόμαστε τό κυριώτερο.
Εὔχομαι τήν ἐπιτυχία στόν ἱερό σας ἀγώνα. Διαβιβάστε, παρακαλῶ, τά βαθύτατα προσκυνήματά μου στόν Παναγιώτατο Ποιμενάρχη σας, τόν Ὁποῖο εὐλαβοῦμαι καί πολυσέβομαι καί θαυμάζω γιά τούς λαμπρούς καί ἐπιτυχεῖς ἀγῶνες Του ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος.
Ὅλα θά λυθοῦν μέ τό Κοντάρι τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Χαίρετε ἐν Κυρίῳ, χαίρετε!
Μέ ἀγάπη Χριστοῦ,

+ Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλουπόλεως Ἱερεμίας. 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...